Ashraf / Camp Liberty: humanitaire situatie is kritiek

18 juli 2012 - Juristen vragen de internationale gemeenschap dringend om interventie teneinde de Iraanse asielzoekers te beschermen tegen verdere schending van hun mensenrechten. Een internationale commissie van juristen, die zich inzetten voor de rechten van de Iraanse asielzoekers in Ashraf en in Camp Liberty in Irak, eiste op 16 juli onmiddellijk ingrijpen door de internationale gemeenschap, omdat de humanitaire situatie van de Iraanse ballingen in Irak in toenemende mate verslechtert.