Ordetroepen slaan en doden huisdieren voor de ogen van eigenaars bij nieuwe onderdrukkingsmaatregel

Door ordetroepen is, aldus dierenrechtenactivisten, een nieuwe golf van maatregelen tegen huisdieren gestart. Op websites van milieuactivisten wordt gemeld dat ordetroepen zeer hard optreden tegen huisdiereigenaren, voor het merendeel jonge mensen en kinderen, en hun ernstige psychisch schade toebrengen door de huisdieren voor hun ogen te doden. Volgens de websites van voorvechters van dierenrechten baseren de ordetroepen de maatregelen op het "aannemen van een wet" door de Islamitische Majlis (parlement) "die het uitlaten van onreine dieren (op openbare plaatsen) verbiedt". Activisten zeggen dat deze wet nog niet is bekrachtigd in de Majlis, en dat ordetroepen misdrijven plegen en vervolgd dienen te worden voor het uitvoeren van een wet die nog aangenomen moet worden.