Iraans Amerikaan in gevangenschap in Iran.

 Rapporten wijzen op een Iraans Amerikaan, Hamed Ghasemi, in Iran.

Het begon allemaal zes weken geleden toen Ghasemi naar Iran reisde om zijn moeder te begraven en gevangen werd gezet op grond van beschuldigingen die niet op waarheid berusten.