15 jaar gevangenschap en verbod voor loon

 Met het voorbijgaan van inmiddels 15 jaar gevangenschap, verblijft Khaled Feredouni nog steeds zonder enig verlof in de Rajaishahr gevangenis in Karaj.