Marburger Bund dringt aan op adequate medische zorg in het Iraakse “Camp Liberty”

 14 febuari2015-De grootste artsenvereniging in Europa roept de Iraakse premier op om basisgezondheidszorg voor de mensen in Camp Liberty te garanderen en daarmee te voldoen aan de elementaire mensenrechtennormen en de medisch-ethische grondbeginselen.