Internationale demonstraties m.b.t. de toestand in Iran: Mensenrechten verdedigen! Executies stoppen! Solidariteit met de Burgerprotesten voor Vrijheid!

3 September 2018-De in Iran aan de macht zijnde dictatuur behoort tot de ergste mensenrechten-schenders in de wereld. Mensenrechtenschendingen zijn de instrumenten van het terroristische  regime tegen de bevolking. Daarvan getuigt in het bijzonder de wrede onderdrukking van de huidige burgerprotesten voor vrijheid in Iran

2020-08-31T11:51:22+01:0010 september 2018|

Dringende Oproep om het Vernietigen van de Graven van de Slachtoffers van de Massamoord in 1988 te voorkomen

SMV heeft er bij de Secretaris-Generaal van de VN, de VN-Veiligheidsraad, de Raad voor de Mensenrechten van de VN, de Hoge Commissaris van de VN voor Mensenrechten en de Internationale Organisaties die staan voor de bescherming van mensenrechten, op aangedrongen, onmiddellijk actie te ondernemen om de Iraanse regering af te houden van het vernietigen van de graven van de slachtoffers van de massamoord in 1988 in Iran en van het weghalen van alle sporen van die massamoord door het gehele land, met name in Ahvaz.

2020-09-06T22:46:27+01:004 augustus 2018|

Civil Society vraagt de VN een commissie in te stellen die onderzoek gaat doen naar de massale executies in 1988

Op 1 februari 2018 werden tijdens een zitting van Civil Society in Genève getuigen en juridische deskundigen gehoord en werd een aanklacht geformuleerd aangaande de massale executies van politieke gevangenen in Iran in 1988. Het was de eerste zitting van ngo's in Genève aangaande een dergelijke zaak, en de VN werd opgeroepen onmiddellijk actie te ondernemen inzake de huidige golf van massale arrestaties en moorden in Iraanse gevangenissen na de recente protesten tegen de regering.

2020-09-23T15:04:09+01:0017 april 2018|

Tentoonstelling en conferentie Parijs: gerechtigheid voor slachtoffers massamoord 1988 in Iran

30 november 2017-door het Comité voor Mensenrechten in Iran en het Comité van Franse Burgemeesters voor een Democratisch Iran.  Een aantal bekende politici, advocaten en een groot aantal volksvertegenwoordigers in Frankrijk namen aan de conferentie deel en hielden hun toespraken, waarin ze de VN, regeringen over de hele wereld en belanghebbende justitie autoriteiten opriepen tot een gepaste reactie op deze “misdaad tegen de menselijkheid’, die jarenlang was vergeten, maar die recentelijk in Iran en op internationaal niveau weer aan de orde kwam. 

2020-08-28T15:40:34+01:0014 december 2017|

Amnesty International: Houdt Iran af van het verwoesten van een massagraf van het bloedbad van 1988 in Iran

5 september 2017 - Amnesty International lanceerde maandag een campagne waarmee een oproep wordt gedaan aan het Iraanse regiem : “houdt onmiddellijk op met het verwoesten van een massagraf in de zuidelijke stad Ahvaz”.

2020-09-23T15:59:40+01:009 september 2017|

Massamoord van 30.000 mensenrechten activisten Iran – zomer 1988

In de zomer van 1988 beging Khomeini een van zijn grootste misdaden, namelijk de massamoord van 30.000 politieke gevangenen.
Bijna 50% van hen zijn vermoord onder marteling, kwellingen en door publieke ophanging.
Fatwa van Khomeiny om bloed af te tappen nog voor de executie.

2020-09-23T16:15:11+01:0015 augustus 2017|

Petition: OPROEP VOOR GERECHTIGHEID

Opreop voor Gerechtigheid
Breng de aanstichters en de daders van de massamoord van 1988 op 30.000 politieke gevangenen in Iran voor de rechter
De massamoord van 1988 op 30.000 politieke gevangenen in Iran wordt beschouwd als de ergste moordpartij op politieke gevangenen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.

2020-09-23T16:18:38+01:0014 augustus 2017|

Niet vergeten: massamoord op politieke gevangenen in Iran 27 jaar geleden

 2 augustus 2015- Wereldwijd herdenken mensenrechtenactivisten en Iraanse ballingen de slachtoffers van het gevangenisbloedbad in 1988 in Iran en eisen dat de verantwoordelijken voor deze massamoord onder internationaal recht worden vervolgd. Volgens schattingen vielen bij deze door de staat georganiseerde massamoord zo’n 30.000 doden.

2020-09-08T15:22:07+01:008 augustus 2015|

Iran : familieleden van de slachtoffers van de massamoord op politieke gevangenen in 1988 komen bijeen op het Khavaran kerkhof

16 maart 2014 - Familieleden van (totaal 30.000) politieke gevangenen, die in 1988 vermoord zijn, kwamen vrijdag bijeen op de Khavaran begraafplaats buiten Teheran om een eerbewijs te brengen aan hun dierbaren. Tijdens de bijeenkomst, die traditioneel op de laatste vrijdag van het Iraanse jaar gehouden wordt, legden de familieleden kransen op de naamloze graven van deze martelaren.

2020-09-15T10:23:20+01:0026 maart 2014|
Go to Top