Mensenrechtenorganisaties: asielzoekers in Camp Liberty hebben medische zorg nodig

3 juni 2013 - Actie bij de VN: de Speciale Rapporteur voor het Recht op Gezondheid van de VN is verzocht om onderzoek te doen naar het schenden van dit recht in Camp Liberty. Naar aanleiding van de 23e  zitting van de Mensenrechtenraad van de VN in Geneve (27 mei-14 juni 2013) heeft een aantal mensenrechtenorganisaties met consultatieve status bij de Verenigde Naties in een verklaring de aandacht gevestigd op de zorgwekkende humanitaire situatie van de meer dan 3.000 Iraanse asielzoekers in Camp Liberty in Irak .