Conferentie in Parijs: Stop executies in Iran! Nee tegen de doodstraf!

  12 oktober 2015 - Tijdens de conferentie werd een onmiddellijke stopzetting van de executies en het afschaffen van de doodstraf in Iran geëist. Iraanse ballingen deden een oproep om degenen die verantwoordelijk zijn voor de massa-executies in Iran onder internationaal recht te vervolgen. Het regime in Teheran breekt door hun martel- en executiepraktijken systematisch alle wereldwijd geldende mensenrechtenverdragen, die ook door Iran zijn ondertekend.