Wereldorganisatie tegen foltering pleit voor internationale bescherming van Ashraf

"Internationaal beschermde personen volgens de Vierde Conventie van Genève" De in Genève gevestigde Wereldorganisatie tegen foltering (OMCT) heeft na het bloedbad in het kamp Ashraf in Irak de Verenigde Naties opnieuw verzocht om een permanente waarnemersmissie in Ashraf op te richten, ter bescherming de bewoners daar. De inwoners van Ashraf hebben, als "internationaal beschermde personen"volgens de Vierde Conventie van Genève, recht op internationale bescherming, aldus de OMCT.