Ter nagedachtenis aan alle oorlogsslachtoffers die geleden hebben voor de vrijheid