Internationale protesten hebben succes: pastor Behnam Irani is vrij!

24 oktober 2016- Wij eisen de vrijlating van alle gevangenen in Iran die wegens hun religieuze overtuiging of wegens het uitoefenen van hun religie zijn opgesloten. Godsdienstvrijheid is een van de belangrijkste rechten van de mens.