Canadees PEN-Centrum eert Nasrin Sotoudeh voor haar mensenrechtenwerk

Het Verbond van Schrijvers, PEN International, waarbij 144 PEN-centra in 102 landen zijn aangesloten, eist de intrekking van het tegen de Iraanse advocate Nasrin Sotoudeh gevelde, onterechte vonnis en haar onmiddellijke invrijheidstelling.