VN-deskundigen eisen bescherming van Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty

23 augustus 2015 - Professor Jean Ziegler, lid van het Raadgevend Comité van de Mensenrechtenraad van de VN: "De Verenigde Naties hebben de morele en wettelijke plicht om de asielzoekers in Camp Liberty bij Bagdad te beschermen. In het kamp is waardig en in vrede leven onmogelijk en er is geen bescherming voor de vluchtelingen."