VN-Resolutie veroordeelt voortdurende Mensenrecht schendingen in Iran

De wereldgemeenschap eist nadrukkelijk van het regiem in Iran om zijn Mensenrechten verplichtingen na te komen, en ondersteunt de Iraanse bevolking in haar streven naar Mensenrechten en vrijheid.