Iran: massa-executies van gevangenen houden aan

13 januari 2017-Het regime in Teheran blijft op grote schaal ingaan tegen de wereldwijde trend naar afschaffing van de doodstraf. Sinds begin dit jaar zijn in Iran al meer dan 20 gevangenen geëxecuteerd. Nog eens 12 gevangenen lopen onmiddelijk gevaar geëxecuteerd te worden.