VERKLARING VAN MEVROUW ASMA JAHANGIR SPECIALE RAPPORTEUR

Meneer de voorzitter,

Excellentie, geachte afgevaardigden, dames en heren,

Het is voor mij een eer om voor het eerst sinds ik in november 2016 de functie als Speciale Rapporteur over de situatie van de mensenrechten in de Islamitische Republiek Iran op mij nam de Algemene Vergadering toe te spreken. Het verslag dat ik vandaag presenteer behandelt de eerste zes maanden van 2017.

Het is gebaseerd op informatie die is verkregen van bronnen, zowel binnen als buiten Iran, communicatie die naar de regering is gestuurd en ontvangen reacties, de wetgeving en overleg met diverse belanghebbenden, waaronder maatschappelijke organisaties. Ik heb een aantal afzonderlijke zaken in het rapport na verificatie gemarkeerd en ik zou de overheid en de naties willen aanmoedigen om aan elk ervan volledige aandacht te besteden.