Een Koerdische Baha’i studente wordt verhindrd om haar opleiding voort te zetten

Gita Gooran Mohit een Koerdische die studeert aan de Razi universiteit in Kermanshah werd ontboden door de instelling voor de opleiding aan de universiteit op het einde van de herfst. Haar werd medegedeeld dat zij niet langer welkom was aan de universiteit omdat zij de Baha'i godsdienst beleed. (Kurdpa 14 Januri,2014)