Secreratis-Generaal van de Verenigde Naties: Executies van minder-jarigen in Iran stoppen!

In zijn nieuwe Bericht documenteert Secreratis-Generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres voortdurende zware Mensenrecht overtredingen onder het Teheraanse Regiem. Hij beklaagt zich erover, dat in Iran nog steeds Minderjarigen ter dood veroordeeld en geëxecuteerd worden, hoewel dat naar Internationaal Recht verboden is.

2020-08-30T23:13:00+01:0027 oktober 2018|

Camp Liberty: verzoek om hulp van 1000 Iraanse tegenstanders van het regime

20 mei 2013 - Video van de raketaanval op 29-04-2013: de asielzoekers in Camp Liberty zijn weerloos tegen terreuraanslagen. De 1.000 vrouwelijke Iraanse dissidenten, die in Camp Liberty bij Bagdad worden vastgehouden, hebben een oproep voor hulp gedaan aan de internationale gemeenschap. De in totaal meer dan 3.000 Iraanse asielzoekers in Camp Liberty verkeren in acuut levensgevaar. Ze zijn door Iraakse huurlingen van het regime in Teheran bedreigd met nog meer aanvallen.

2020-09-30T15:53:39+01:0020 mei 2013|

VN veroordeelt terroristische aanslag op Iraanse asielzoekers in Irak scherp

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN noemde de aanslag een "verachtelijke daad van geweld". De VN secretaris-generaal wil dat de Iraakse regering de verantwoordelijken voor de rechter brengt. De VN heeft de terroristische aanval op de Iraanse ballingen in Camp Liberty bij Bagdad scherp veroordeeld. In de vroege ochtend van 9 februari sloegen in het kamp ca. 50 raketten en mortiergranaten in. Daarbij werden zes Iraanse ballingen gedood en nog eens 100 gewond, sommigen ernstig. Veiligheidsexperts geloven dat het regime in Teheran, dat de Iraanse oppositie wil uitroeien, achter de aanslag zit.

2020-09-29T12:53:31+01:0017 februari 2013|

Verklaring van de woordvoerder van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties betreffende de situatie in Camp Liberty in Irak

New York, 9 februari 2013 - De secretaris-generaal veroordeelt op scherpe wijze de mortieraanval die vandaag is uitgevoerd op Camp Liberty, het tijdelijke onderkomen nabij Bagdad voor voormalige bewoners van Camp Ashraf, waarbij een aantal bewoners omkwamen en andere bewoners en Iraakse politiemensen gewond raakten. De United Nations Assistance Mission for Iraq, die wordt geleid door de Speciale Vertegenwoordiger Martin Kobler, onderhoudt nauw contact met de Iraakse regering aangaande de reactie op het incident, waaronder medische hulp aan de gewonden.

2020-09-29T07:51:56+01:0012 februari 2013|

Brief van professor Richard Roberts aan de secretaris-generaal van de VN

15 januari 2013 - Nobelprijswinnaar pleit voor Iraanse asielzoekers in Camp Liberty Een beroep op de VN-secretaris-generaal: Stop intimidatie van zieken! Geef Iraanse vluchtelingen vrije toegang tot medische zorg! Professor Richard Robert Professor Richard Roberts (foto), die in 1993 de Nobelprijs voor Geneeskunde werd toegekend is in beroep gegaan in een brief aan VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon, om een einde te maken aan de onderdrukking door het Iraakse leger tegen de zieken en mensen met een handicap in Camp Liberty.

2020-09-29T07:55:47+01:0010 februari 2013|

VN secretaris-generaal van ernstig bezorgd over de situatie van de mensenrechten in Iran

21 oktober 2012 - Systematische mensenrechtenschendingen: martelingen, amputaties, oneerlijke processen, toepassing van de doodstraf in strijd met het internationaal recht, vervolging van minderheden en andersdenkenden. Half oktober werden twee rapporten van de Verenigde Naties gepubliceerd, waarin de diepe bezorgdheid van de internationale gemeenschap wordt geuit over de voortdurende ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran.

2020-09-27T16:06:48+01:0027 oktober 2012|

VN secretaris-generaal uit scherpe kritiek op het schenden van de mensenrechten in Iran

30 augustus 2012 - De Verenigde Naties eisen vrijheid van vergadering, vereniging en meningsuiting evenals bescherming van journalisten, mensenrechtenactivisten en de oppositie in Iran. Tijdens zijn bezoek aan Teheran heeft VN secretaris-generaal Ban Ki-moon op 29 augustus het regime in Teheran in duidelijke bewoordingen opgedragen om de situatie van de mensenrechten in Iran te verbeteren.

2020-09-27T12:05:16+01:005 september 2012|

Camp Liberty: Britse parlementariërs protesteren tegen de behandeling van de Iraanse asielzoekers

8 mei 2012 - Oproep aan de VN-secretaris-generaal om doeltreffend op te treden tegen de dwangmaatregelen, humanitaire hulp te garanderen en de vluchtelingen te beschermen tegen het schenden van de mensenrechten.> De Britse Parlementaire Commissie voor Vrijheid in Iran, die bestaat uit leden van het Britse Hoger- en Lagerhuis, veroordeelde op 5 mei het getreiter door de Irakese regering van de Iraanse oppositieleden, die vanuit hun thuisbasis Ashraf worden geherhuisvest in Camp Liberty bij Bagdad.

2020-09-24T14:20:26+01:0013 mei 2012|

Verklaring van woordvoerder van de secretaris-generaal – Kamp Ashraf

Zaterdag 18 februari 2012 - Website Verenigde Naties, 15-02-2012 - De secretaris-generaal volgt de situatie in kamp Ashraf op de voet. In de afgelopen maanden is de VN-missie voor Irak (UNAMI) onder leiding van de speciale vertegenwoordiger Martin Kobler en in nauwe samenwerking met de UNHCR, de Europese Unie, de Verenigde Staten en andere betrokken lidstaten, onvermoeibaar en onpartijdig bezig om een vreedzame oplossing van deze kwestie te vinden.

2020-09-23T08:20:43+01:0021 februari 2012|

VN roept Irak op om de deadline voor de sluiting van Kamp Ashraf te verlengen

Martin Kobler, speciale afgevaardigde van de VN secretaris-generaal voor Irak: De VN heeft meer tijd nodig voor het vinden van een vreedzame en duurzame oplossing die de veiligheid en het welzijn van de mensen in Ashraf garandeert. Martin Kobler, de speciale afgevaardigde van de VN secretaris-generaal voor Irak en hoofd van de VN ondersteuningsmissie voor Irak (UNAMI), heeft op 6 december verslag uitgebracht bij de VN-Veiligheidsraad in New York over de inspanningen van UNAMI voor een vreedzame en duurzame oplossing voor de Iraanse ballingen in Ashraf.

2020-09-22T07:35:23+01:008 december 2011|
Ga naar de bovenkant