VN oproep tegen executies in Iran

In de afgelopen weken is het aantal daarvan aanzienlijk toegenomen, vertelde de speciale VN- rapporteur voor de mensenrechten in Iran, Ahmed Shaheed op 22 januari in Geneve. In de eerste weken van januari werden ten minste 40 mensen opgehangen, waarvan 33 alleen al in de afgelopen week. Mensenrechtenexperts: ook politieke activisten en etnische minderheden worden door de executies getroffen.

2020-10-02T18:17:41+01:0025 januari 2014|

SMV blij met wereldwijde steun voor mandaat Speciaal Rapporteur

22 maart 2013 - 26 tegen 2 stemmen voor verlenging mandaat VN Speciaal Rapporteur voor Mensenrechten in Iran. De SMV is verheugd over het met 26 tegen 2 stemmen aangenomen besluit van de VN Mensenrechtenraad om het mandaat van de Speciaal Rapporteur voor de mensenrechten in Iran voor het derde opeenvolgende jaar te verlengen.

2020-09-29T14:09:24+01:0029 maart 2013|

Kort overzicht van de laatste verslag van Dr Ahmed Shahied aan de Raad voor Mensenrechten

Dr Ahmed Shaheed werd in 2011 gekozen door de Raad voor mensenrechten van de Verenigde Volkeren om als een onpartijdig waarnemer schendingen van de mensenrechten in Iran te onderzoeken en een ambtsbericht te schrijven op grond van dit onderzoek. Andere bijzondere vertegenwoordigers en verslaggevers zijn Dr Shaheed voorgegaan, zij het met meer afgebakende opdrachten.(zie de geschiedenis van bijzondere vertegenwoordigers en verslaggevers van de Verenigde Volkeren in Iran),De Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Volkeren stemde in Maart 2012 ten gunste van een besluit om de opdracht aan Dr.Shaheed gegeven nog een jaar te verlengen.

2020-09-29T14:28:36+01:0010 maart 2013|

Mensenrechtendeskundigen VN verzoeken Iran met klem vijf activisten niet terecht te stellen

28 januari 2013 - Een groep van onafhankelijke deskundigen van de VN heeft Iran dringend verzocht vijf activisten die behoren tot de Arabische minderheid in Ahwaz en ter dood zijn veroordeeld op beschuldiging van corruptie, propaganda en "vijandschap jegens God" niet terecht te stellen. Mohammad Ali Amouri, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka, Hashem Shabain Amouri en Hedi Rashidi, allen medeoprichters van Al-Hiwar, een wetenschappelijk en cultureel instituut, werden in 2011 thuis in Ahwaz vlak voor de zesde herdenkingsdag van wijdverbreide protesten van de gemeenschap van Ahwaz opgepakt.

2020-09-28T22:50:23+01:0031 januari 2013|

Internationale gemeenschap protesteert scherp tegen executies in Iran

25 oktober 2012 - VN: in verhouding met het aantal inwoners is het aantal executies in Iran wereldwijd het hoogst. De internationale gemeenschap reageerde met scherpe protesten op de executie van tien gevangenen in de Evin-gevangenis in Teheran op 22 oktober. De EU afgevaardigde voor buitenlands beleid, Catherine Ashton, zei dat ze geschokt was door de massa-executie. Ze beschreef de doodstraf als een onmenselijke en wrede straf en eiste van Iran opnieuw een moratorium op executies.

2020-09-27T16:14:09+01:0010 november 2012|

VN-rapport hekelt ernstige schendingen van de mensenrechten in Iran

15 oktober 2012 - De speciale VN-rapporteur over de mensenrechtensituatie in Iran beschuldigt het regime in Teheran van het systematisch schenden van de mensenrechten. Hij was het meest verontrust over het feit dat er in Iran nog steeds mensen veroordeeld worden tot de dood door steniging. De speciale VN-rapporteur over de mensenrechtensituatie in Iran, Ahmad Shaheed heeft 11 op oktober zijn nieuwste rapport gepubliceerd. Dit wordt op 24 oktober voorgelegd aan de Derde Commissie van de Algemene Vergadering, die zal zich richten op de situatie van de mensenrechten in Iran.

2020-09-27T12:22:13+01:0021 oktober 2012|

VN-experts inzake Iran en godsdienstvrijheid zijn bezorgd over situatie van religieuze minderheden in het land

De speciale VN-rapporteur over de mensenrechtensituatie in Iran, Ahmed Shaheed, en de speciale rapporteur inzake de vrijheid van godsdienst of overtuiging, Heiner Bielefeldt, toonden zich vandaag verheugd over de vrijlating van een christelijke dominee, die beschuldig was van afvalligheid. Zij spraken echter hun diepe bezorgdheid uit over de arrestatie en detentie van honderden christenen in de afgelopen jaren.

2020-09-27T09:56:43+01:0025 september 2012|

Speciale VN rapporteurs veroordelen aanhoudende executies in Iran

2 juli 2012 - De VN experts, onder wie de speciale VN rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran, riepen Iran op om zijn verplichtingen jegens het internationaal recht na te komen. De speciale VN rapporteur wees erop dat er in Iran sinds januari 2012 ten minste 25 executies in het openbaar plaatsvonden.

2020-09-25T13:41:12+01:0010 juli 2012|

VN verlengt het mandaat van de speciale rapporteur voor de mensenrechten in Iran

25 maart 2012 - Volgens het recente rapport van de speciale rapporteur is de situatie van de mensenrechten in Iran dramatisch verslechterd. Tijdens de bijeenkomst op 22 maart in Geneve heeft de van de VN een resolutie aangenomen waarbij het mandaat van de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten in Iran is met een jaar is verlengd. Daarmee houden de VN-lidstaten rekening met het feit dat het schenden van de mensenrechten in Iran blijft toenemen.

2020-09-24T09:15:32+01:002 april 2012|

VN gealarmeerd door dramatische toename van executies en schendingen van de mensenrechten in Iran

20 oktober 2011 - VN Secretaris-generaal Ban Ki-moon is diep bezorgd over schendingen van de mensenrechten. Verslag van de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran spreekt van 346 executies in 2011. De speciale VN-rapporteur voor de situatie van de mensenrechten in Iran, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van de Malediven, Ahmed Shaheed, heeft op 19 oktober, de 66e dag van de Algemene Vergadering van de VN in New York, zijn eerste rapport sinds zijn aantreden in augustus 2011 ingediend.

2020-09-21T14:34:04+01:0019 oktober 2011|
Ga naar de bovenkant