Wake: stop executies in Iran!

8 mei 2014 - Nee tegen de doodstraf: oproep aan de internationale gemeenschap om doeltreffende maatregelen te nemen tegen mensenrechtenschendingen, martelingen en executies in Iran.
Met wakes en demonstraties hebben mensenrechtenactivisten en Iraanse ballingen eind april en begin mei in verschillende Europese steden geprotesteerd tegen de executies in Iran. Ze riepen de internationale gemeenschap op om de mensenrechtenschendingen van het regime in Teheran een halt toe te roepen.