Reporters Without Borders: World Press Freedom Index 2015

2 januari 2015-Het feit dat de helft van alle wereldwijd geïnterneerde journalisten in de gevangenissen van China, Egypte, Iran en Eritrea zit, spreekt boekdelen over de rampzalige situatie van de persvrijheid in deze landen," aldus Reporters Without Borders CEO Michael Rediske.