20e eeuw

In de 20e eeuw werd de Pahlavi dynastie opgericht in 1925 en duurde tot 1979. Reza Khan maakte met hulp van Groot-Brittannië een einde aan de Kadjaren dynastie in Iran en verhief zich tot de nieuwe monarch van Iran. Reza Sjah Pahlavi regeerde van 15 december 1925 tot 16 september 1941. Hij heeft etnische minderheden de kop ingedrukt en verschillende stamhoofden om het leven gebracht vooral die van Bakhtiari, Qashqaie, Boier Ahmadi en Mamasani stammen. Tijdens zijn dictatuur werden veel vrijheidslievende Iraanse journalisten gearresteerd en geëxecuteerd, onder wie Farrokhi Yazdi, Mirzadeh Eshghi. Hij heeft de grootste beroemde Iraanse schilder Kamal-ol-Molk naar de woestijnen van Neishabour verbannen.

Mohammad Reza Sjah is de laatste monarch van Iran. Hij regeerde van 16 september 1941 tot 11 februari 1979. Hij is naar aanleiding van de invasie van geallieerden in Tweede Wereldoorlog tot sjah van Iran benoemd, nadat geallieerden zijn vader eerder aan de kant hadden gezet. Hij heeft met hulp van Amerikanen en Engelsen een staatsgreep gepleegd tegen democratische premier dokter Mohammad Mosaddeq en heeft democratische elementen geëxecuteerd, waaronder de minister van de Buitenlandse Zaken, dokter Hossein Fatemi, en veel officieren van het leger. Daarna heeft hij de Organisatie voor Veiligheid en Inlichtingen (SAVAK) opgericht om studentenbewegingen, intellectuelen en vrijheidsstrijders te vervolgen en onderdrukken. SAVAK was de sterkste geheime dienst van het hele Midden-Oosten en het gewelddadigste veiligheidsorgaan van de wereld geworden.

Hij verliet Iran in december 1978 als gevolg van de anti-monarchistische beweging van het Iraanse volk, en op 2 februari 1979 kwam definitief een einde aan de monarchie in Iran.