Berlijn: Duizenden demonstreren voor mensenrechten en tegen de doodstraf in Iran

20 Juli 2019 - Met een grote demonstratie in Berlijn hebben bannelingen en mensenrechtenverdedigers een bemoedigend teken afgegeven voor de vestiging van de democratie en het uitoefenen van Mensenrechten in Iran. Ze riepen de wereldgemeenschap op hun solidariteit te betuigen met de slachtoffers van de dictatuur en de onderdrukking in Iran. Ze eisten dat er een eind komt de Islamitische dictatuur en riepen om de komst van een vrij Iran, zonder onderdrukking, mensenrechtenschendingen en terechtstellingen.

2020-05-12T14:19:26+01:002 augustus 2019|

Vanwege ernstige Mensenrechtenschendingen: De EU verlengt de sancties tegen het regime in Iran

De Europese Unie verlengt het inreisverbod en de toegang tot hun vermogen van 82 functionarissen van het regime in Iran, van wie jarenlange zware overtredingen van de mensenrechten zijn bewezen. Ook blijft de export van goederen, die gebruikt worden om de bevolking onder druk te zetten en te controleren, verboden.

2020-05-12T14:20:00+01:0022 april 2019|

Menschenrechten werk heeft succes: Advocaat Mohammad Najafi in Iran in vrijheid gesteld

Door internationale protesten en door de inzet van de verdedigers van mensenrechten werd de invrijheidstelling van de Iraanse jurist Mohammad Najafi bewerkstelligd. We bedanken u allen hartelijk voor uw steun! Door volhardend mensenrechtenwerk gelukt het ook in Iran steeds weer om de vrijlating van onrechtmatig opgesloten gevangenen te bewerkstelligen.

2020-05-12T14:21:03+01:0022 april 2019|

Ali Moezzi na zeven jaar cel vrijgelaten

Ali Moezzi is vader van twee vrouwelijke mensenrechtenactivisten die actief verzet plegen tegen het Iraanse regime. De autoriteiten hebben Moezzi diverse keren verteld dat ze nieuwe valse aanklachten tegen hem zullen inbrengen om te voorkomen dat hij na het uitzitten van zijn straf wordt vrijgelaten. Functionarissen van het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid (MOIS) lieten hem weten dat ze hem dood zouden martelen en niet zouden toestaan dat hij de gevangenis levend zou verlaten.

2020-05-12T14:21:51+01:004 augustus 2018|

Liga voor mensenrechten: willekeurige gevangenneming van Iraanse advocates

11 juli 2018-De Internationale Liga voor Mensenrechten eist de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de advocates Nasrin Sotoudeh en Zeinab Taheri, die in Iran vastzitten vanwege hun inzet voor de rechten van hun cliënten.

2020-05-12T14:22:12+01:002 augustus 2018|

Vrij Iran, Internationale Grote Bijeenkomst 30 juni 2018 – Parijs

De internationale bijeenkomst van Iraniërs in ballingschap en aanhangers van het Perzisch Verzet vond plaats in Parijs. Honderden voormalige bestuurders en politici, wetgevers en vooraanstaande personen uit meer dan 50 landen in vijf continenten, woonden de bijeenkomst bij.

2020-05-12T14:23:38+01:0019 juli 2018|

Actie voor mensenrechten heeft succes: onrechtmatig gearresteerde leraar in Iran vrijgelaten

22 april 2018-In Iran en wereldwijd hebben strijders voor de mensenrechten en leraren actie gevoerd voor de vrijlating van de leraar Mohammed Habibi, die uitsluitend wegens zijn inzet voor de sociale gerechtigheid was gearresteerd.

2020-05-12T14:25:52+01:0025 april 2018|

Vrijgelaten baha’i-leider: gevangenzetten van baha’i’s is zinloos

Op vrijdag 16 februari is Saeed Rezaei, een van de zeven leden van de voormalige groep leiders van de baha’i-gemeenschap in Iran die bekendstaat als de ‘Yaran’ (‘Vrienden’) in de ochtend vrijgelaten na een gevangenisstraf van tien jaar. Om te voorkomen dat de familie en vrienden van Rezaei buiten bij de gevangenis zouden wachten om hem te begroeten, namen veiligheidsagenten hem mee in een auto en lieten hem een eindje van de gevangenis vrij.

2020-05-12T14:26:12+01:0023 april 2018|