Een eerste succes door Solidariteit en gezamenlijke inspanninge

Doodvonnissen voor 3 jonge mannen Amir Hossein Moradi, 26 jaar; Saeed Tamjidi, 28 jaar oud, en Mohammad Rajabi, 26 jaar oud, tijdelijk geschorst Op 16 juli 2020 dwong een internationale campagne de religieuze mullah-dictatuur in Iran om de doodvonnissen van drie jonge mannen die deelnamen aan het landelijke burgerprotest in Iran afgelopen november tot nader order op te schorten !!!

2020-09-08T11:41:57+01:008 september 2020|

Berlijn: Duizenden demonstreren voor mensenrechten en tegen de doodstraf in Iran

20 Juli 2019 - Met een grote demonstratie in Berlijn hebben bannelingen en mensenrechtenverdedigers een bemoedigend teken afgegeven voor de vestiging van de democratie en het uitoefenen van Mensenrechten in Iran. Ze riepen de wereldgemeenschap op hun solidariteit te betuigen met de slachtoffers van de dictatuur en de onderdrukking in Iran. Ze eisten dat er een eind komt de Islamitische dictatuur en riepen om de komst van een vrij Iran, zonder onderdrukking, mensenrechtenschendingen en terechtstellingen.

2020-09-11T21:56:35+01:002 augustus 2019|

Vanwege ernstige Mensenrechtenschendingen: De EU verlengt de sancties tegen het regime in Iran

De Europese Unie verlengt het inreisverbod en de toegang tot hun vermogen van 82 functionarissen van het regime in Iran, van wie jarenlange zware overtredingen van de mensenrechten zijn bewezen. Ook blijft de export van goederen, die gebruikt worden om de bevolking onder druk te zetten en te controleren, verboden.

2020-08-29T12:50:40+01:0022 april 2019|

Menschenrechten werk heeft succes: Advocaat Mohammad Najafi in Iran in vrijheid gesteld

Door internationale protesten en door de inzet van de verdedigers van mensenrechten werd de invrijheidstelling van de Iraanse jurist Mohammad Najafi bewerkstelligd. We bedanken u allen hartelijk voor uw steun! Door volhardend mensenrechtenwerk gelukt het ook in Iran steeds weer om de vrijlating van onrechtmatig opgesloten gevangenen te bewerkstelligen.

2020-08-29T13:09:12+01:0022 april 2019|

Internationaal protest heeft succes: Verdedigster van vrouwenrechten in Iran vrijgelaten

Door volhardend mensenrechtenwerk gelukt het ook in Iran steeds weer om de vrijlating van onrechtmatig opgesloten gevangenen te bewerkstelligen. De verdedigster van vrouwenrechten Golrokh Ebrahimi Iraee dankt U allen hartelijk, dat u zich voor haar hebt ingezet.

2020-08-29T14:24:23+01:0022 april 2019|

Internationale protesten hebben succes: Verdediger van mensenrechten Reza Khandan in Iran vrijgelaten

Publieke druk is het beste middel om mensen, die in gevaar verkeren, te redden. Door een wereldwijde protestactie werd bereikt dat de Iraanse mensenrechtenverdediger Reza Khandan werd vrijgelaten. Wij danken U van ganser harte voor uw steun!

2020-08-30T08:47:16+01:002 januari 2019|

Mensenrecht inspanningen heeft resultaat: Advocaat Abdolfattah Soltani in Iran vrijgelaten

Door de inzet van Mensenrechten verdedigers wereldwijd is de vrijlating van de Iraanse advocaat Abdolfattah Soltani, die de Mensenrechten prijs van de stad Nürnberg heeft gekregen, bereikt. Voor hun hulp daarbij bedanken wij hen hartelijk!

2020-08-30T15:09:19+01:004 december 2018|

Het systematisch vermoorden door de Iraanse overheid van tegenstanders in het buitenland

Iran is veroordeeld door de derde commissie van de Algemene Vergadering van de VN voor zijn openlijke schendingen van de mensenrechten. De veroordeling van jl. donderdag markeert de 65-ste maal dat Iran internationaal wordt geconfronteerd met zijn mensenrechtenverleden. Een concept resolutie, die werd ingediend door Canada, werd in de commissie aangenomen met een stemverhouding van 85 tegen 30.

2020-08-30T15:22:52+01:0020 november 2018|

Vooraanstaande mensenrechtenactivist krijgt verlof na dood dochter

4 augustus 2018 Abdolfattah Soltani, de vastzittende mensenrechtenadvocaat en activist, is vandaag tijdelijk vrijgelaten uit de Evin-gevangenis in Teheran om de begrafenis van zijn 27-jarige dochter Homa Soltani bij te wonen, die op 3 augustus 2018 plotseling overleed na een hartaanval. Een groep politieke en burgerrechtenactivisten zocht Soltani thuis op om hem en zijn familie hun medeleven te betuigen.

2020-08-31T14:24:15+01:0013 augustus 2018|

Ali Moezzi na zeven jaar cel vrijgelaten

Ali Moezzi is vader van twee vrouwelijke mensenrechtenactivisten die actief verzet plegen tegen het Iraanse regime. De autoriteiten hebben Moezzi diverse keren verteld dat ze nieuwe valse aanklachten tegen hem zullen inbrengen om te voorkomen dat hij na het uitzitten van zijn straf wordt vrijgelaten. Functionarissen van het ministerie van Inlichtingen en Veiligheid (MOIS) lieten hem weten dat ze hem dood zouden martelen en niet zouden toestaan dat hij de gevangenis levend zou verlaten.

2020-08-31T22:41:13+01:004 augustus 2018|
Go to Top