Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

…Ik, Cyrus verordonneerde dat mensen niet moeten lijden, de ontevredenheid van het volk is mijn ontevredenheid en het geluk van de mensen is mijn geluk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen…

Een juk drukte op hun schouders (de mensen in Babylon), dat verdienden zij niet. Ik verloste hen van hun verdrukking en bevrijdde hen van hun boeien.

Zorg voor de verdrukten en spreek je eigen taal. Ketenen verbreken dat is mijn wens. We zullen de nacht en de wreedheid verdrijven en we zullen het leven loven.

Cyrus de Grote 559 – 530 v.Chr.

Voorwoord

Inleiding tot het jaaroverzicht van 2021

We beginnen de introductie van ons jaaroverzicht met een boodschap die al 2500 jaar rondgaat over de hoogvlaktes van Iran en over de gehele wereld, een boodschap, die liefde, tolerantie en medeleven uitstraalt, een positieve, openhartige en gedreven kijk op de wereld.

Het is beter om het licht aan te steken, dan te zitten klagen in de duisternis.

Beste vrienden, beste medestanders, zelfs in het moeilijke jaar 2020 waren we in staat om vele lichten aan te steken en samen goede daden te verrichten en samen een groot succes te boeken.

Geconfronteerd met de wereldwijde Covid-19 pandemie, waren we samen in staat om de nieuwe situatie in de greep te krijgen en door te leren creatieve oplossingen te vinden.
En in de tussentijd willen we een ieder van u nogmaals van harte bedanken.

Uw toewijding aan ons, uw luisteren naar ons leed, meedenken om oplossingen te vinden en bovenal al uw steun, is voor ons beslissend geweest. We zijn gevormd en gegroeid vanuit de menselijke waarden van hooggeschatte mensen zoals U. We zijn wijzer geworden en we leren nog steeds.

In het komende jaar zullen we nog meer betrokken en vastberaden dan te voren voor de mensenrechten opkomen en we zijn zeer gelukkig dat we dit samen in pijn en vreugde kunnen doen.

In de nu volgende rapportage gaat het over de belangrijkste punten van ons werk en onze projecten, het is een overzicht.
Raad van Beheer

Hoofdlijnen van de Campagne 2021

Verslag van 12 maanden campagne voeren, van 1 januari tot 31 december 2021

 1. De uitbreiding van de beweging om de daders van bloedbaden in 1988 te berechten.
  De petitie om een van de grootste bloedbaden in Iran sinds de Tweede Wereldoorlog aan het licht te brengen, wat leidde tot het bloedbad van 30.000 politieke gevangenen door het Iraanse regime. Deze campagne is een wereldwijde beweging om te voorkomen dat de misdaden van de religieuze dictatuur in Iran onbeantwoord blijven en te strijden tegen de immuniteit, waardoor functionarissen van het regime in Teheran nu op grote schaal de rechten van hun burgers kunnen schenden.Zulke activiteiten zijn in de geschiedenis niet onbekend. De (Asociación Madres de Plaza de Mayo, Vereniging van Moeders van het Meiplein) in Argentinië, die een van de belangrijkste voorbeelden van belangenbehartiging en de grootste beweging ter wereld werd. De inspanningen voor “gerechtigheid” in Iran zijn in verband gebracht met het aanhoudende verzet van de families van de slachtoffers die door de religieuze dictatuur van Iran zijn vermoord , evenals met de beweging voor vrijheid, vrede en mensenrechten sinds de bezetting van Iran door de mullahs.
  Het gemeenschappelijke en essentiële eigenschap van deze beweging is dat ze, ondanks alle bestaande uitdagingen, vastbesloten is om het pad van “gerechtigheid” voort te zetten en niet bij de pakken neer gaan zitten.
 2. Het vormen van een juridische campagne bij de bevoegde internationale autoriteiten tegen de daders van het bloedbad in Iran, alsmede een perscampagne en het uitbreiden van de internationale druk tegen de schendingen van de mensenrechten in Iran.
 3. Het houden van conventies, bijeenkomsten, conferenties, demonstraties, internationale en online symposia, en grote tentoonstellingen tegen schendingen van de mensenrechten in Iran.
 4. Het opzetten van een internationale campagne tegen willekeurige arrestaties en de doodstraf – Oproep om een einde te maken aan de executie van kinderen in Iran en om de levens en vrijheden van mensenrechtenactivisten en politieke gevangenen te redden, vooral in de context van de Covid-19-pandemie in Iran.
 5. Onderzoek naar de erbarmelijke toestand van de Iraanse gevangenissen, vooral tijdens de Covid-19-pandemie. Het achternazitten van de internationale instanties voor gerechtigheid en van de Verenigde Naties eisen om een speciale vertegenwoordiger te sturen om de Iraanse gevangenissen te bezoeken.
 6. Een media- en satellietcampagne om vrij en ongecensureerd nieuws te brengen voor het volk van Iran.
 7. Terugkeer van de hoop: De onthulling van de schendingen van de mensenrechten door de heersende religieuze dictatuur in Iran – ondanks het stilzwijgen en de appeasement van sommige kringen, enz. op internationaal niveau – was vruchtbaar en dwong het religieuze fascisme dat in Iran regeert zich terug te trekken. Dit heeft geleid tot de vrijlating van een aantal mensenrechtenactivisten en politieke gevangenen. Wij feliciteren hen van harte met de vrijheid van deze dierbaren.

Juridische campagne voor het bloedbad van 1988
Voortzetting van de campagne en succesvolle resultaten

Verwerven van internationale steun voor onze mensenrechten-campagne
Om maximale druk uit te oefenen op de middeleeuwse dictatuur in Iran
Tegen de terechtstellingen, marteling, geweld en onderdrukking.

Sinds de massamoorden in 1988 in Iran is een lange weg afgelegd, en in 2021 zijn in de gerechtigheidscampagne grote successen geboekt dankzij vastberadenheid en hoop ten aanzien van het bereiken van rechtvaardigheid.

Zoals vermeld in het rapport van 2020 zijn we al meer dan 15 jaar bezig met onze gerechtigheidscampagne. De eerste belangrijke stap is in september 2020 en op 11 december 2020 gezet door een verklaring van 7 speciale rapporteurs van de Verenigde Naties waarin de massamoord wordt aangemerkt als een misdaad tegen de menselijkheid en wordt verzocht om een ‘diepgaand’ en ‘onafhankelijk’ onderzoek. De officiële verklaring van de 7 VN-rapporteurs maakt de weg vrij voor een ‘internationaal onderzoek ter opheldering van de zaak van de massamoord’ en voor de ‘berechting van de verantwoordelijken’.

In mei 2021 hebben meer dan 150 voormalige VN-functionarissen, advocaten en mensenrechtendeskundigen een open brief ondertekend aan Michel Bachelet, de Hoge Commissaris inzake Mensenrechten van de VN, waarin hem wordt gevraagd een commissie te vormen om de ‘massamoord van duizenden politieke gevangenen in Iran in 1988’ te onderzoeken.

In juli 2021 dienden de families van de in 1988 vermoorde personen een aanklacht in bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, met daarin het verzoek de daders van de executies van hun dierbaren te berechten.

Vervolgens begon in augustus 2021 in Zweden de berechting van iemand die in 1988 in de Ghohardasht-gevangenis in Iran tal van gedetineerden had geëxecuteerd. Dit proces duurt tot april 2022.

We hebben er in onze juridische campagne lang over gedaan om gerechtigheid te bereiken, en we zijn ervan overtuigd dat voortzetting en uitbreiding van onze activiteiten ons naar het uiteindelijke doel zullen leiden.

In deze juridische campagne zoeken we absoluut geen wraak. Wij hebben de plicht om deze bittere ervaring onder de aandacht van de wereld te brengen ter voorkoming van massamoord, bloedbaden en executies in de toekomst. En tevens om te voorkomen dat de misdadigers van het Iraanse regime ongestraft blijven en zich niet hoeven te verantwoorden voor hun wandaden.

We hebben er in onze juridische campagne lang over gedaan om gerechtigheid te bereiken, en we zijn ervan overtuigd dat voortzetting en uitbreiding van onze activiteiten ons naar het uiteindelijke doel zullen leiden.

In deze juridische campagne zoeken we absoluut geen wraak. Wij hebben de plicht om deze bittere ervaring onder de aandacht van de wereld te brengen ter voorkoming van massamoord, bloedbaden en executies in de toekomst. En tevens om te voorkomen dat de misdadigers van het Iraanse regime ongestraft blijven en zich niet hoeven te verantwoorden voor hun wandaden.

Succesvol mensenrechtenwerk:

Voortzetting van het proces tegen een van de daders van de massamoord van 1988 in een Zweedse rechtbank
Het proces begon in Stockholm in augustus 2021 en zal eindigen in april 2022. In dit proces leggen dagelijks veel gevangenen die getuige waren van de massamoord in de Gohardasht-gevangenis getuigenis af voor de rechter, officier van justitie en advocaten van de zaak over talloze misdaden van het Iraanse regime.

Het proces tegen Hamid Nouri is een historisch tribunaal voor de beweging voor waarheidsvinding van het Iraanse volk met het motto: Nee tegen de immuniteit van de Iraanse misdadigers en ja voor een onderzoek naar de Iraanse autoriteiten.
De rechtbank werd ook gedurende 15 dagen naar Albanië verplaatst om de getuigenissen van vele getuigen van de massamoord te horen, zodat een groter aantal mensen kon worden gehoord om tot breder bewijs van misdaden tegen de menselijkheid in Iran te komen.

Volgens de aanklager van de rechtbank Kristina Lindhof Karlsson is het proces ook een ervaring voor de hedendaagse wereld. De Zweedse wet heeft het mogelijk gemaakt om misdadigers tegen de menselijkheid voor altijd verantwoordelijk te houden voor hun misdaden en hen niet aan straf te laten ontsnappen.

SMV-ANBI2021_Juridische campagne

Internationale juridische conferenties

Belangrijke Internationale Conferenties: Solidariteit met het Iraanse Volk en zijn Opstand

In het tijdperk van de Covid-19 pandemie, een periode waarin de fysieke beperkingen veroorzaakt door het coronavirus haast gemene zaak maken met het Iraanse regime om de boodschap van verandering, hoop en solidariteit met het Iraanse volk te blokkeren, zijn we er trots op om een boodschap van hoop en solidariteit, vanuit jullie harten en vanuit andere ondersteuners van de vrijheid, door te kunnen geven. We maken gebruik van online communicatie om de wereld te laten deelnemen aan mensenrechtenconferenties, interviews en toespraken van internationale wetgevers, samen met het Iraanse volk, dat in opstand komt. De stem van geketende harten, de stem van de hoop van geboeide mensen, die hopen op liefde en genegenheid, zal altijd de oren van haar bewakers, de oren van U, onze vrienden, bereiken.

Internationale juridische conferenties verslag (PDF)

Navid, het Symbool van de Opstand in 2019

Ons belangrijkste aandachtspunt in 2020 lag bij het redden van levens van gevangenen, die willekeurig werden gearresteerd gedurende de vreedzame burgerdemonstraties in 2018, 2019 en januari 2020. Deze mensen werden onderworpen aan martelingen en afgedwongen bekentenissen. We organiseerden onmiddellijk een internationale campagne voor gevangen in de dodencel, die in onmiddellijk levensgevaar verkeerden, te midden van een groot aantal gedetineerden. Drie van deze gevangenen waren Navid, Vahid en Habib Afkari.

In deze campagne werd een oproep gedaan na de ontvangst van een brief en een videoclip van de moeder van Navid Afkari, mevr. Bahieh Namjoo, op 30 augustus 2020. We probeerden om wereldwijde druk voor deze held los te maken maar ongelukkigerwijze werd Navid op 12 september terechtgesteld. We doen ons best om de publieke aandacht te vestigen op deze misdaad tegen de menselijkheid en we roepen op om een einde te maken aan deze executies en de gevangenen vrij te laten.

Navid, het Symbool van de Opstand in 2019 (PDF)

Chronologie van de Opstand in 2019

Special over de burgeropstand in november 2019
Het internationale project tegen terechtstellingen

Burgerprotesten in Iran

Regeringsgeweld tegen vreedzame demonstranten: bloedbad met 1500 doden in november 2019
Het regime in Teheran oefent in heel Iran meedogenloze repressie uit om verdere burgerprotesten te voorkomen. Toen honderdduizenden mensen in november 2019 in meer dan 190 Iraanse steden tegen de dictatuur demonstreerden schoten regeringstroepen met scherp op bijeenkomsten van vreedzame demonstranten.
Mensenrechtengroepen melden dat bij deze massamoord meer dan 1500 demonstranten werden gedood, onder wie veel vrouwen en kinderen. Video’s en ooggetuigenverslagen tonen de gruwelijke omvang van dit bloedbad. De repressie vond plaats op uitdrukkelijk bevel van het gehele leiderschap van het regime.
Het hoofd van de VN-mensenrechtencommissaris, Michelle Bachelet, heeft regeringstroepen in Iran beschuldigd van het doelgericht doden van demonstranten. Volgens Bachelet hebben gardisten van het regime in november weerloze demonstranten in de rug geschoten of richtten ze rechtstreeks op het gezicht en de vitale organen. “Ze schoten om te doden” zei de commissaris voor de mensenrechten.

Achtergrond:
Medio november 2019 vonden in Iran landelijke massaprotesten tegen het regime plaats. In meer dan 190 Iraanse steden demonstreerden burgers met grote moed voor vrijheid, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. De protesten richtten zich tegen het hele politieke systeem. Het was de meest massale opstand van de bevolking tegen de heersende dictatuur in 40 jaar.

Chronologie van de Opstand in 2019 (PDF)

Alle Campagnes 2020

Campagne: Druk op Christenen in Iran moet ophouden.

In 2020 was een van onze projecten, het verzamelen van informatie over de onderdrukking van christenen in Iran. Vanwege de grote hoeveelheid nieuws en ons gebrek aan tijd waren we niet in staat om al dit nieuws te vertalen en het een plaats op onze site te geven en het publiek te maken. We plaatsten slechts een selectie ervan. Ondanks deze limitering, laat het duidelijk zien dat er sprake is van systematische mensenrechtenschendingen in Iran. We hebben de aandacht van de wereldgemeenschap gevestigd op het redden van de levens van de slachtoffers.

Alle Campagnes 2020 (PDF)

Campagne: 1988, Juridische bewustwording

In 2007 zijn we gestart met een onderzoeksteam naar de massamoord van 1988, om alle officiële documenten bij elkaar te krijgen over de dood van 30000 politieke gevangenen, door verklaringen te verzamelen van getuigen van de massamoord, van familieleden van hen die werden gedood, etc. Een andere kant van dit project is dat we bij parallelle activiteiten in contact kwamen met groeperingen en organisaties in andere landen en dat de wederzijdse samenwerking leidde tot meer finesse en het ontsluiten van belangrijke bronnen voor het onderzoek. Er was sprake van onderlinge bevruchting.

Sedert 2010, toen de wereldwijde 1988 Massamoord Juridische Beweging (Advocacy Movement) werd opgericht, zijn we aangesloten bij deze beweging en daarom is een belangrijk deel van ons jaaroverzicht gewijd aan deze juridische onderneming. In december 2020 werd voor de eerste maal een belangrijk juridisch succes bereikt om het Iraanse regime, dat in het bezit is van het wereldrecord op het gebied van martelingen en het aantal terechtstellingen, te vervolgen.

Dit waardevolle resultaat bracht ons tot uitbreiding van onze activiteiten voor deze beweging. Dit project is van lange adem en niet alleen op nationaal niveau, maar reikt verder dan dat. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de mensheid om elke genocide en mensenrechtenschending te voorkomen en dat niet alleen voor de tegenwoordige wereld maar ook voor de toekomstige.

Onze gezamenlijke aanpak heeft geleid tot een officieel document dat op 14 september door 21 NGO’s bij de Mensenrechtenraad werd ingediend: De tijd is aangebroken om de daders van de massamoord in 1988 te vervolgen.

Dit officiële document met zijn bijlagen is erg belangrijk, omdat het heeft geleid tot de uitspraak van zeven deskundigen van de VN op 12 december 2020, dat de voortgaande massale verdwijningen, die een gevolg zijn van het verheimelijken van de massamoord, niet langer onbestraft kunnen blijven.

Daarom is het bereiken van een juridisch succes na tien jaar lang stappen te hebben gezet een waardevol resultaat. Zeker is het zicht op gerechtigheid een gouden bladzijde, als vrucht van al onze inspanningen.

Campagne: 1988, Juridische bewustwording (PDF)

Tentoonstellingen over Mensenrechten

Gedurende de Covid-19 pandemie lag de nadruk op het volgen van de richtlijnen met betrekking tot de gezondheid van alle mensen in deze wereld. We steunden het houden van drie belangrijke tentoonstellingen om de aandacht te vestigen op de mensenrechtenschendingen in Iran en deze aan de kaak te stellen. Bij deze tentoonstellingen werd het principe van afstand houden in het maatschappelijk verkeer geëerbiedigd. We waren in staat om de grootsheid van dit culturele werk aan veel mensen in deze wereld te laten zien, speciaal aan de mensen in Iran, door het live uitzenden via de satelliet. Hierbij waren families betrokken die al 40 jaar rechtvaardiging zoeken en van wie wij de verhalen over iedere gebeurtenis, die hen is overkomen, willen overbrengen naar mensen in deze wereld.
Verscheidene families van Iraanse bannelingen spraken op deze tentoonstellingen en vele bij wetgeving betrokkenen zonden een boodschap van solidariteit aan het Iraanse volk.

Tentoonstellingen over Mensenrechten (PDF)

Iraanse gevangenissen

Als gevolg van de Covid-19 pandemie kunnen we in deze rapportage maar een zeer klein gedeelte wijden aan de toestand in de publieke gevangenissen van het Iraanse regime. Het moge duidelijk zijn dat er in dit document geen aandacht kon worden besteed aan kerkers en geheime gevangenissen van het Iraanse regime, waar mensenrechtenactivisten naartoe zijn afgevoerd en waar ze worden en ge-marteld, omdat dit deel uitmaakt van een onafhankelijke en andere component van Irans misdaden tegen de menselijkheid.
Door gewetensbezwaarden niet in vrijheid te stellen is het Iraanse regime betrok-ken bij massamoord in gevangenissen.

Iraanse gevangenissen (PDF)

Public Relations

Secretariaat – Public Relations 2020

Wekelijkse oog in oog briefings:
In de eerste twee maanden van het jaar hielden we 7 briefings op zaterdagen. Deze briefings werden gewoonlijk gehouden met deelneming van een of meer gasten, die, via video-conferentie, live met ons waren verbonden. Vrienden en volgers konden de discussie aangaan en vragen stellen over de socio-politieke en lopende zaken.

Het secretariaat verzond ook een overzicht aan alle medestanders, die ons hun commentaar over de omvang en de kwaliteit van ons werk en suggesties voor nieuwe aandachtspunten deden toekomen.

Wekelijkse online briefings:
12 online bijeenkomsten – Iraanse kunst en muziek: Meer dan 410 personen namen deel aan deze culturele, online programma’s.

Dagelijkse campagnes:
Aan het eind van 2020, hadden we 147 oog in oog vergaderingen in het eerste kwartaal van het jaar gehouden en 910 online vergaderingen met oude en nieuwe vrienden over het project dat dit jaar aan de orde was, waarbij we hen op de hoogte brachten.

Omdat voor het begin van de Covid-19 pandemie 97% van onze campagnes oog in oog werden uitgevoerd, werden we, ook door de opgelegde maatregelen, geconfronteerd met nieuwe twijfels en problemen met het doorgaan van onze campagnes. Onder deze omstandigheden bleven er een paar dingen duidelijk voor ons: in een wereld van echte liefde en genegenheid van onze vrienden en gezien onze humanitaire doelen, is er geen plaats voor het heersende regime in Iran en geen plaats voor het Coronavirus.

Dit geloof was zeker een stap in de goede richting voor ons en hielp ons bij de introductie van nieuwe methodes in ons werk. Hieraan gerelateerd waren de werkbesprekingen, die waren gewijd aan probleemoplossing, maar ook voor training.
Terwijl 97% van onze campagnes oog in oog verlopen, zagen we in de loop van de pandemie een belangrijke besparing in menselijke energie, brandstof en tijd en bereikten we waardevolle resultaten en deden ervaringen op. Niettegenstaande het jaar 2020 er één was vol van problemen en moeilijkheden en onze jaarplanning vele malen moest worden aangepast aan de nieuwe omstandigheden, kregen we meer controle over ons werk. We werden creatiever dan voor de pandemie, we verbeterden ons niveau in het werken met teams en in de samenwerking en investeerden meer in elkaar.

Jaarlijkse Kwitanties:
In het eerste kwartaal van 2020 verzonden we aan onze donoren een overzicht van hun bijdragen, zodat zij die konden gebruiken bij hun belastingaangifte.

Dankbrief:
Het Secretariaat verzond een dankbrief aan allen, die onze projecten en activiteiten steunden gedurende het jaar.
In 2020 hebben twee donoren de naam van onze organisatie in hun testament vermeld, zodat hun legaat kan worden gebruikt voor de mensenrechtenprojecten van de vereniging. We verwelkomen oprecht deze vorm van steun.

E-Mail overzicht:
4 overzichten werden in 2020 naar geïnteresseerden verzonden:

 • a) De toestand in de gevangenis van Qarchak,
 • b) Oproep om op te houden met de executies en marteling van demonstranten, die werden gearresteerd gedurende een vreedzame opstand,
 • c) Oproep om de terechtstelling van Navid Afkari te stoppen, en
 • d) Verzameling van maandberichten: Deze maandberichten werden verzonden per e-mail-verzamellijst naar onze donoren.

Verandering van de Website van de Vereniging:
Toen de Covid-19 pandemie een feit was en omdat 90% van onze activiteiten online worden uitgevoerd, moesten we onze site aanpassen. Omdat dit een zware klus was en alle vrijwilligers bezig waren met hun serieuze, dagelijkse taak, werd het omvormen van de site te moeilijk voor ons alleen, daarom riepen we de hulp in van onze trouwe supporters. Het project werd tot een goed einde gebracht, we willen hier onze dank uitspreken aan onze goede vrienden, die met ons samenwerkten in dit project, dat 5 maanden duurde.

Door het veranderen van onze website verhoogden we de veiligheid ervan en brachten die op een betrouwbaar niveau. Nu hebben onze goede vrienden, die zich van de inhoud op de hoogte stellen en die ons helpen, verschillende mogelijkheden om ons hun financiële bijdrage te doen toekomen.

Herdenkingsplechtigheid

 1. Herdenking van de slachtoffers van het neerhalen van het Oekraïense vliegtuig
  Naar aanleiding van het neerhalen van een Oekraïens vliegtuig op 8 januari 2020, in Iran, door raketten van de Iraanse Revolutionaire Garde en de dood van 176 onschuldige passagiers, werd een herdenkingsdienst voor deze geliefde mensen gehouden op zaterdag 15 januari, ten kantore van de Vereniging. Kaarsen werden aangestoken en boeketten geplaatst. Drie dagen na het incident, weet het Iraanse regime het neerstorten aan een ongeluk, maar werd uiteindelijk, onder internationale druk, gedwongen te verklaren dat de oorzaak was gelegen in een onopzettelijke fout.
 2. II . ter nagedachtenis aan onze grote vriend in Nederland
  De herdenking van dhr. Erik Vis een van de vrienden en sponsoren van de vereniging werd op vrijdag 24 januari in begraafplaats Putten gehouden, die door een aantal leden en vrijwilligers van de vereniging werd bijgewoond.
  Herdenking van voorzitter van de stichting voor Mensenrechten Vrienden en een vooraanstaand activist in het gebied van de mensenrechten, dhr. Erik VisWe herdenken het vijfde jaar van het overlijden van een vooraanstaande activist van onze stichting en ook een van de waardevolle liefhebbers van een Vrij Iran
  Onze lieve Erik is voor ons circa 4 decennia lang steunpilaar in de moeilijke tijden geweest en zijn ware hart en gulle handen een wonderbaarlijk remedie voor de slachtoffers en behoeftigen
  Op dit moment voelen we hem meer dan ooit bij ons
  Op roerige momenten in ons bezette land Iran
  En in de vooravond van grote veranderingen die zijn grote wens zijn geweest
  Vrijheid en rechten voor de mensen in Iran en terugkeer van de glimlach van liefde en blijheid
  En het aanbreken van een dag waarop geen executie en marteling meer bestaan
  en waarin eer, vergiffenis en vriendschap in de plaats van armoede, honger en leed komenMet het plaatsen van een krans op het graf van onze lieve Erik in zijn rustplaats in Putten waarderen we nog een keer zijn naam en karakter
  Namens families van martelaren en politieke gevangenen en het Iraanse volk groeten we deze grote man.
  Stichting Mensenrechten Vrienden (SMV) Januari 2020 Den Haag
 3. Herdenking van befaamde Iraanse zangeres en artiest Marjan
  Mevrouw Marjan stierf op 5 juni 2020 in Los Angeles tijdens een operatie. Ze was actrice, zangeres en ook een politieke gevangene, die na 1980 in ballingschap haar stem en energie voor de mensenrechten en vrijheid inzette. De herdenking van deze befaamde zangeres werd gehouden voor het Vredespaleis in Den Haag. Aan deze plechtigheid namen ook leden van de Raad van Toezicht van onze stichting deel.
 4. Herdenking van John Lewis, een goede vriend van Martin Luther King, Jr. en een groot aanhanger van het Iraanse volk en verzet
  Ter gelegenheid van de dood van John Lewis, een grote vriend en aanhanger van het volk en het verzet van Iran, op 17 juli 2020, Zijn herdenkingsdienst werd op vrijdag 24 juli 2020, van 16.00 tot 17.00 uur, online en in aanwezigheid van 124 vrienden en supporters van de stichting gehouden. Daarin werd ook een documentaire over zijn leven en zijn waardevolle steun voor mensenrechten en vrijheid in Iran uitgezonden.
 5. De dag van vrede
  De Dag van Vrede werd op maandag 21 september van 15:00 tot 16:00 uur online gehouden met aanwezigheid van vrienden en supporters van liefdadigheidsvereniging …
  Het programma bestond uit documentaire uitzendingen, lezing en muziek.
  Viering van de Internationale Dag van de Vrede
  21 september wordt door de Verenigde Naties erkend als Internationale Dag van de Vrede. Internationale Dagen zijn gelegenheden om het grote publiek nader te informeren over zorgwekkende kwesties, om politieke wil en middelen te mobiliseren om wereldwijde problemen aan te pakken en om stil te staan bij de verworvenheden van de mensheid. Een Internationale Dag dient daarnaast als graadmeter van de belangstelling die een bepaald onderwerp in de diverse delen van de wereld trekt. Vrede is een concept van maatschappelijke vriendschap en harmonie en het ontbreken van vijandigheid en geweld. In sociale zin betekent vrede dat er geen sprake is van conflicten, en dat er tussen individuen en heterogene groepen geen vrees bestaat voor geweld.De mensheid is in de geschiedenis vaak gebukt gegaan onder oorlogen en geweld, maar vanaf het prille begin was er altijd een verlangen naar vrede. Vele levens zijn verloren gegaan in zinloze oorlogen en conflicten. In deze tijd vormt terrorisme, hoewel er hier en daar nog oorlogen woeden, de voornaamste bedreiging voor de wereldvrede.
  Het Iraanse regime staat bekend als de grootste bevorderaar van terrorisme in de wereld. De lijst van terroristische gewelddaden van dit regime, dat in 1979 de macht greep, is lang. Op dit moment hebben vele landen te lijden van door Iran aangestuurde interventies en escalatie van oorlog, waaronder Jemen, Irak, Libanon, Syrië en Afghanistan.Terrorisme en oorlogshitserij vormen, samen met onderdrukking in eigen land, de voornaamste pijlers voor het voortbestaan van het regime. Wat te doen? Zoals secretaris-generaal Antonio Guterres verklaarde: ‘Dit is de strijd van ons leven en een race tegen de tijd. We kunnen winnen en we moeten winnen.’Terroristen paaien en tegemoetkomen is niet de oplossing. Dat is keer op keer gebleken. De westerse mogendheden hebben veertig jaar lang gezocht naar een gematigde moellah, maar hoe ijveriger ze zochten, des te minder vonden ze.Veertig jaar ervaring heeft uitgewezen dat onverschrokken verzet tegen tirannie de enige oplossing tegen repressie en dodelijk geweld is. De ultieme oplossing om de wereld te bevrijden van het religieuze fascisme van Iran als bron van alle crises in de regio is dat het Iraanse volk dit onwettige regime uit de weg ruimt door middel van goed georganiseerd verzet.
  SMV bewijst eer aan de personen die hun leven hebben gegeven voor het herstel van vrede en vrijheid in Iran, de regio en de wereld.
 6. De Internationale Dag tegen de Doodstraf
  Online programma ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen de Doodstraf op zaterdag 10 oktober van 17.00 tot 18.00 uur
 7. Herdenking van Mohammad Reza Shajarian
  Dit online programma ter ere van de nationale zanger Mr. Mohammad Reza Shajarian vond plaats op 17 oktober van 14.00 tot 15.00 uur.Fragmenten uit de liederen van de overleden zanger en zijn geselecteerde toespraken en interviews tegen de religieuze dictatuur werden uitgezonden in Iran.
  Er werden ook verschillende korte films vertoond over demonstraties tegen het regime in heel Iran ter nagedachtenis aan de kunstenaar.
 8. Herdenking van de dag van de Mensenrechten
  Een online programma ter gelegenheid van 10 december, de Dag van de Mensenrechten, uitgezonden op donderdag 10 december van 14.00 tot 15.00 uur. In het programma werd een documentaire getoond over de mensenrechtenschendingen in Iran, evenals een korte toespraak van twee moeders uit de families van slachtoffers van de massamoorden in 1988.

  Public Relations (PDF)


John Lewis, een vriend van wijlen Dr. Martin Luther King, Jr. – Een burgerrechtenactivist in de Verenigde Staten, stierf op 17 juli 2020.
SMV betuigt met diep verdriet haar leedwezen met het verlies van deze waardevolle persoonlijkheid en grote legende en vriend van het Iraanse volk.

John Lewis, een vriend van Dr. Martin Luther King in de burgerrechtenbeweging, is op 80-jarige leeftijd overleden, na ongeveer een jaar strijd tegen kanker.

John Lewis (rechts, hand op de borst) in Selma, Alabama voor Civil Rights, 23 februari 1965

Lewis, een 23-jarige leider van de Nonviolent Student Coordinating Committee (SNCC), was de jongste van de zes leiders van de grote nationale burgerrechtenorganisaties tijdens de burgerrechtenbeweging en werd 40 keer gearresteerd voor het organiseren van deze activiteiten.
In 1963 organiseerden de zes grote organisaties, geleid door Martin Luther King, een grote, meer dan 100.000 mensen omvattende, mars op Washington, D.C., voor werkgelegenheid en vrijheid. Lewis hield zijn toespraak voor de menigte, voordat King met zijn beroemde toespraak, “Ik heb een droom”, begon.

De 23-jarige John Lewis was de jongste spreker tijdens de mars op Washington op 28 augustus 1963. Bettmann archief

SNCC-leider John Lewis staat op om te spreken over de mars op Washington in 1963
Foto door Bob Adelman, dankzij U.S. Library of Congress (2013645770)

Woordvoerder van de demonstranten in 1964

Op 7 maart 1965 leidde Lewis ook een burgerrechtenmars op de Edmund Pettus brug in Selma, Alabama. Een ge-beurtenis, die bekend werd als ‘Bloody Sunday’, nadat de politie vreedzame demonstranten had aangevallen. Hij werd tijdens de mars hard geslagen en liep een hersenschudding op.
‘Wat er die dag in Selma gebeurde, maakte een diepere indruk op de mensen dan wat dan ook’, schreef de overleden held in zijn memoires over deze ervaring en het keerpunt in de burgerrechtenbeweging.
John Lewis werd vaak het ‘geweten van het Amerikaanse congres’ genoemd. In 1998 publiceerde hij zijn autobio-grafie Walking with the Wind: A Memoir of the Movement. Hij publiceerde ook een strip-trilogie genaamd March.
Tijdens zijn 33-jarig lidmaatschap van het Amerikaanse Congres was hij een fervent verdediger van gelijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid en in 2011 ontving hij de Presidentiële Medal of Freedom uit handen van president Barack Obama en werd hij geprezen als een legende van de burgerrechtenbeweging. Hij was een bron van vertrouwen en moed voor de mensen.

De overleden Lewis was een van de medestanders van de burgerrechtenbeweging in Iran. In een van zijn boodschappen in 2017 hield hij de voorstanders van vrijheid en mensenrechten in Iran voor: We hebben nu meer dan ooit een vrij Iran nodig en we zullen pas opgelucht zijn als alle mensen in Iran van de vrijheid genieten.
Moge de herinnering en naam van deze grote legende en grote voorstander van de mensenrechten in Iran in ere voortleven.

10 augustus 2010 – Hierna volgt een samenvatting van zijn toespraak op Capitol Hill: Te midden van sit-ins door Iraniërs, familieleden van martelaren en politieke gevangenen, in het Congres van de VS.
Dank jullie wel!
Laat me een ogenblik nemen om jullie welkom te heten op Capital Hill, bij deze bijeenkomst. Ik wil jullie herinneren aan de eerste keer, vele jaren geleden, dat ik in Washington kwam voor iets dat de Freedom Rides werd genoemd; ik werd gearresteerd, geslagen en in de gevangenis gegooid. Daarna kwam ik terug in 1963 met Dr. Martin Luther King Jr. en anderen en hield een toespraak op de trappen van het Lincoln Memorial. Er waren tien sprekers, Dr. King was de tiende spreker en ik was de zesde. Van de tien sprekers op die dag ben ik de enige die nu nog leeft.
Ik geloof in het opkomen voor wat recht, eerlijk en juist is. Ik geloof in het opkomen voor onze vrijheid en dat alle mensen in vrijheid moeten kunnen leven of bevrijd moeten worden.
Ik kom hier om jullie te zeggen nooit op te geven, nooit toe te geven en nooit je geloof te verliezen. Ik werd 40 maal gearresteerd, ging de gevangenis in, werd geslagen, bleef bloedend en bewusteloos achter tijdens de Freedom Rides. Ik kreeg een hersenschudding tijdens de mars van Selma naar Montgomery op 7 maart 1965. Maar we gaven niet op.
Zij, die de mensen in Iran steunen, zij die hier in Amerika leven en wonen en verder over de gehele wereld, moeten nooit opgeven. Zet door voor jullie broers en zusters, ooms en tantes, voor jullie moeders en vaders, jullie grootouders en overgrootouders. Zo lang de mensen in Iran hun basisrechten als mens wordt onthouden, worden mensen in de gehele wereld van hun rechten beroofd.
Toen ik kennis nam van de recente opstand in Iran werd ik weer herinnerd aan de vreedzame strijd, die we in Amerika voerden voor het stemrecht en voor onze deelname aan het democratisch proces.
Dus, hou vol!
Ik steunde de sancties [tegen het regime in Iran] en ik zal doorgaan met wat ik kan doen om de aandacht van de wereld te vestigen, speciaal voor de burgers in Amerika, op die zaken waar de burgers in Iran mee worden geconfronteerd. Jullie zullen medestanders hebben en mensen die in actie komen en de goede strijd met jullie voeren. Dus, hou vol en blijf je inspannen.
Dank jullie allen zeer hartelijk

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

2021 2020

ACTIEF

Vaste activa  
Materiele vaste activa 0 0
Vlottende activa
Vorderingen 3.021 3.013
44.523 57.329
Totaal 47.544 60.342

PASSIEF

Eigen vermogen -/-372.509 -/-448.944
Langlopende schulden 414.046 500.000
Kortlopende schulden 
 Crediteuren 4.618 7.870
Belastingen en premies sociale verzekeringen 389  416
Overige schulden en overlopende passiva  1.000 1.000
6.007 9.286
Totaal  47.544 60.342

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021 2020
 €
Som der Baten 1.282.394 1.229.380
Lasten
Besteed aan de doelstelling(en) 1.102.467 994.473
Wervingskosten baten  53.353  20.468
Kosten beheer en administratie 50.139 41.839
Som der lasten  1.205.959 1.057.080
Resultaat  172.300 172.300

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

Grondslagen van de waardering van de activa en passiva

Materiele vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschaffingskosten verminderd met daarover, zo nodig naar tijdsgelang, berekende lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur en de eventuele residuwaarde, dan wel op de duurzaam lagere bedrijfswaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van de aanschaffingskosten.

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIEF

Langlopende schulden
Dit betreft renteloze leningen verstrekt door donateurs ter
overbrugging van liquiditeit. Aflossing vindt in overleg plaats.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

 2021  2020
Donaties 1.282.394 1.229.380
Rente bank 0 4
Overige baten 0 0
1.282.394 1.229.384
 Lasten
Besteed aan deoelstelling(en)
Voorlichting en bewustwording:
Seminars 0 5.791
Bijeenkomsten internationaal  5.333 0
Bijeenkomsten nationaal  1.762 0
Bijdragen hulporganisaties  0  0
Culturele/Literaire Organisaties  64.850 48.650
Human Rights organisaties 365.000 426.8000
NGO/Research organisaties 12.000 11.850
Vrouwenorganisaties 64.000 54.500
Medische support 79.373 26.105
Massamoord 1988 11.034 0
Mediavoorlichting satelliet internationaal 499.115 420.777
 1.102.467  994.473

Wervingskosten baten:
Kosten eigen fondsverwerving 23.119 10.710
Drukwerk 11.554 1.606
Porti 18.680 8.452
53.353 20.768
Kosten beheer en administratie 
Personeelskosten 21.881 18.418
Huisvestingskosten 7.037 7.283
Kantoorkosten 1.385 1.835
Contributies 0 15
Kantinekosten 765 0
Telefoon  1.510  1.570
Administratiekosten 1.845  1.966
Advieskosten  7.652 1.231
Afschrijving inventaris  0 0
Bankkosten  1.860 1.565
Rente leningen  6.204 7.620
Overige  0  0
50.139 41.839

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en alle vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.  Wel is een onkostenvergoeding mogelijk mits de onkosten zijn onderbouwd met facturen.
De stichting heeft 1 werknemer in dienst.

SMV 2021_anbi-format-640-org-zonder-winststr-ib1101z1fol