Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

…Ik, Cyrus verordonneerde dat mensen niet moeten lijden, de ontevredenheid van het volk is mijn ontevredenheid en het geluk van de mensen is mijn geluk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen…

Een juk drukte op hun schouders (de mensen in Babylon), dat verdienden zij niet. Ik verloste hen van hun verdrukking en bevrijdde hen van hun boeien.

Zorg voor de verdrukten en spreek je eigen taal. Ketenen verbreken dat is mijn wens. We zullen de nacht en de wreedheid verdrijven en we zullen het leven loven.

Cyrus de Grote 559 – 530 v.Chr.

Voorwoord

Inleiding tot het jaaroverzicht van 2021

We beginnen de introductie van ons jaaroverzicht met een boodschap die al 2500 jaar rondgaat over de hoogvlaktes van Iran en over de gehele wereld, een boodschap, die liefde, tolerantie en medeleven uitstraalt, een positieve, openhartige en gedreven kijk op de wereld.

Het is beter om het licht aan te steken, dan te zitten klagen in de duisternis.

Beste vrienden, beste medestanders, zelfs in het moeilijke jaar 2020 waren we in staat om vele lichten aan te steken en samen goede daden te verrichten en samen een groot succes te boeken.

Geconfronteerd met de wereldwijde Covid-19 pandemie, waren we samen in staat om de nieuwe situatie in de greep te krijgen en door te leren creatieve oplossingen te vinden.
En in de tussentijd willen we een ieder van u nogmaals van harte bedanken.

Uw toewijding aan ons, uw luisteren naar ons leed, meedenken om oplossingen te vinden en bovenal al uw steun, is voor ons beslissend geweest. We zijn gevormd en gegroeid vanuit de menselijke waarden van hooggeschatte mensen zoals U. We zijn wijzer geworden en we leren nog steeds.

In het komende jaar zullen we nog meer betrokken en vastberaden dan te voren voor de mensenrechten opkomen en we zijn zeer gelukkig dat we dit samen in pijn en vreugde kunnen doen.

In de nu volgende rapportage gaat het over de belangrijkste punten van ons werk en onze projecten, het is een overzicht.
Raad van Beheer

Hoofdlijnen van de Campagne 2021

Verslag van 12 maanden campagne voeren, van 1 januari tot 31 december 2021

 1. De uitbreiding van de beweging om de daders van bloedbaden in 1988 te berechten.
  De petitie om een van de grootste bloedbaden in Iran sinds de Tweede Wereldoorlog aan het licht te brengen, wat leidde tot het bloedbad van 30.000 politieke gevangenen door het Iraanse regime. Deze campagne is een wereldwijde beweging om te voorkomen dat de misdaden van de religieuze dictatuur in Iran onbeantwoord blijven en te strijden tegen de immuniteit, waardoor functionarissen van het regime in Teheran nu op grote schaal de rechten van hun burgers kunnen schenden.Zulke activiteiten zijn in de geschiedenis niet onbekend. De (Asociación Madres de Plaza de Mayo, Vereniging van Moeders van het Meiplein) in Argentinië, die een van de belangrijkste voorbeelden van belangenbehartiging en de grootste beweging ter wereld werd. De inspanningen voor “gerechtigheid” in Iran zijn in verband gebracht met het aanhoudende verzet van de families van de slachtoffers die door de religieuze dictatuur van Iran zijn vermoord , evenals met de beweging voor vrijheid, vrede en mensenrechten sinds de bezetting van Iran door de mullahs.
  Het gemeenschappelijke en essentiële eigenschap van deze beweging is dat ze, ondanks alle bestaande uitdagingen, vastbesloten is om het pad van “gerechtigheid” voort te zetten en niet bij de pakken neer gaan zitten.
 2. Het vormen van een juridische campagne bij de bevoegde internationale autoriteiten tegen de daders van het bloedbad in Iran, alsmede een perscampagne en het uitbreiden van de internationale druk tegen de schendingen van de mensenrechten in Iran.
 3. Het houden van conventies, bijeenkomsten, conferenties, demonstraties, internationale en online symposia, en grote tentoonstellingen tegen schendingen van de mensenrechten in Iran.
 4. Het opzetten van een internationale campagne tegen willekeurige arrestaties en de doodstraf – Oproep om een einde te maken aan de executie van kinderen in Iran en om de levens en vrijheden van mensenrechtenactivisten en politieke gevangenen te redden, vooral in de context van de Covid-19-pandemie in Iran.
 5. Onderzoek naar de erbarmelijke toestand van de Iraanse gevangenissen, vooral tijdens de Covid-19-pandemie. Het achternazitten van de internationale instanties voor gerechtigheid en van de Verenigde Naties eisen om een speciale vertegenwoordiger te sturen om de Iraanse gevangenissen te bezoeken.
 6. Een media- en satellietcampagne om vrij en ongecensureerd nieuws te brengen voor het volk van Iran.
 7. Terugkeer van de hoop: De onthulling van de schendingen van de mensenrechten door de heersende religieuze dictatuur in Iran – ondanks het stilzwijgen en de appeasement van sommige kringen, enz. op internationaal niveau – was vruchtbaar en dwong het religieuze fascisme dat in Iran regeert zich terug te trekken. Dit heeft geleid tot de vrijlating van een aantal mensenrechtenactivisten en politieke gevangenen. Wij feliciteren hen van harte met de vrijheid van deze dierbaren.

Verwerven van internationale steun voor onze mensenrechten-campagne.
Om maximale druk uit te oefenen op de middeleeuwse dictatuur in Iran.
Tegen de terechtstellingen, marteling, geweld en onderdrukking.

We hebben een lijst samengesteld van waardevolle prestaties en successen op het gebied van de mensenrechten gedurende 2020. De volgorde van de onderdelen in deze paragraaf wordt bepaald door hun prioriteit.

Het opnemen van deze korte en beknopte lijst is het resultaat van de onvermoeibare inzet om een bundeling te krijgen van jarenlange juridische activiteiten, onderzoek, het uitzenden van nuttige programma’s via de satelliet voor de bevordering van bewustwording en solidariteit, het verzamelen van de dagelijkse schendingen van de mensenrechten binnen Iran, het verkrijgen van een overzicht van de toestand binnen de gevangenissen en van de families van de gevangenen en deze verzameling toegankelijk te maken voor platforms van deskundigen en voor samenwerking met geëngageerde media en pers.

Inderdaad, niettegenstaande de censuur door de overheid in Iran, hebben we tot dusver ons best gedaan. Onze families, zelfs gevangenen in Irans beruchte gevangenissen, hebben ons geholpen om de misdaden aan het licht te brengen, waarbij zij hun leven op het spel hebben gezet. We weten, zonder enige twijfel, dat veel van wat gebeurd is verborgen zal blijven tot Iran bevrijd is. Maar één zekerheid sterkt onze vastberadenheid: de zon van de waarheid schijnt achter de wolken.

PDF: SMV Jaarverslag 2021-2- Belangrijke resoluties tegen mensenrechtenschendingen in Iran – Internationale successen

Juridische campagne voor het bloedbad van 1988
Voortzetting van de campagne en succesvolle resultaten

Verwerven van internationale steun voor onze mensenrechten-campagne
Om maximale druk uit te oefenen op de middeleeuwse dictatuur in Iran
Tegen de terechtstellingen, marteling, geweld en onderdrukking.

Sinds de massamoorden in 1988 in Iran is een lange weg afgelegd, en in 2021 zijn in de gerechtigheidscampagne grote successen geboekt dankzij vastberadenheid en hoop ten aanzien van het bereiken van rechtvaardigheid.

Zoals vermeld in het rapport van 2020 zijn we al meer dan 15 jaar bezig met onze gerechtigheidscampagne. De eerste belangrijke stap is in september 2020 en op 11 december 2020 gezet door een verklaring van 7 speciale rapporteurs van de Verenigde Naties waarin de massamoord wordt aangemerkt als een misdaad tegen de menselijkheid en wordt verzocht om een ‘diepgaand’ en ‘onafhankelijk’ onderzoek. De officiële verklaring van de 7 VN-rapporteurs maakt de weg vrij voor een ‘internationaal onderzoek ter opheldering van de zaak van de massamoord’ en voor de ‘berechting van de verantwoordelijken’.

In mei 2021 hebben meer dan 150 voormalige VN-functionarissen, advocaten en mensenrechtendeskundigen een open brief ondertekend aan Michel Bachelet, de Hoge Commissaris inzake Mensenrechten van de VN, waarin hem wordt gevraagd een commissie te vormen om de ‘massamoord van duizenden politieke gevangenen in Iran in 1988’ te onderzoeken.

In juli 2021 dienden de families van de in 1988 vermoorde personen een aanklacht in bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, met daarin het verzoek de daders van de executies van hun dierbaren te berechten.

Vervolgens begon in augustus 2021 in Zweden de berechting van iemand die in 1988 in de Ghohardasht-gevangenis in Iran tal van gedetineerden had geëxecuteerd. Dit proces duurt tot april 2022.

We hebben er in onze juridische campagne lang over gedaan om gerechtigheid te bereiken, en we zijn ervan overtuigd dat voortzetting en uitbreiding van onze activiteiten ons naar het uiteindelijke doel zullen leiden.

In deze juridische campagne zoeken we absoluut geen wraak. Wij hebben de plicht om deze bittere ervaring onder de aandacht van de wereld te brengen ter voorkoming van massamoord, bloedbaden en executies in de toekomst. En tevens om te voorkomen dat de misdadigers van het Iraanse regime ongestraft blijven en zich niet hoeven te verantwoorden voor hun wandaden.

We hebben er in onze juridische campagne lang over gedaan om gerechtigheid te bereiken, en we zijn ervan overtuigd dat voortzetting en uitbreiding van onze activiteiten ons naar het uiteindelijke doel zullen leiden.

In deze juridische campagne zoeken we absoluut geen wraak. Wij hebben de plicht om deze bittere ervaring onder de aandacht van de wereld te brengen ter voorkoming van massamoord, bloedbaden en executies in de toekomst. En tevens om te voorkomen dat de misdadigers van het Iraanse regime ongestraft blijven en zich niet hoeven te verantwoorden voor hun wandaden.

Succesvol mensenrechtenwerk:

Voortzetting van het proces tegen een van de daders van de massamoord van 1988 in een Zweedse rechtbank
Het proces begon in Stockholm in augustus 2021 en zal eindigen in april 2022. In dit proces leggen dagelijks veel gevangenen die getuige waren van de massamoord in de Gohardasht-gevangenis getuigenis af voor de rechter, officier van justitie en advocaten van de zaak over talloze misdaden van het Iraanse regime.

Het proces tegen Hamid Nouri is een historisch tribunaal voor de beweging voor waarheidsvinding van het Iraanse volk met het motto: Nee tegen de immuniteit van de Iraanse misdadigers en ja voor een onderzoek naar de Iraanse autoriteiten.
De rechtbank werd ook gedurende 15 dagen naar Albanië verplaatst om de getuigenissen van vele getuigen van de massamoord te horen, zodat een groter aantal mensen kon worden gehoord om tot breder bewijs van misdaden tegen de menselijkheid in Iran te komen.

Volgens de aanklager van de rechtbank Kristina Lindhof Karlsson is het proces ook een ervaring voor de hedendaagse wereld. De Zweedse wet heeft het mogelijk gemaakt om misdadigers tegen de menselijkheid voor altijd verantwoordelijk te houden voor hun misdaden en hen niet aan straf te laten ontsnappen.

PDF: SMV Jaarverslag 2021-03- Juridische campagne voor het bloedbad van 1988 – Voortzetting van de campagne en succesvolle resultaten

03- Juridische campagne voor het bloedbad van 1988 – Voortzetting van de campagne en succesvolle resultaten

Internationale juridische conferenties

Belangrijke Internationale Conferenties: Solidariteit met het Iraanse Volk en zijn Opstand

Onze ultieme inspanning was en is om elke dag te veranderen in een tribune voor de gerechtigheid van het gevangen volk van Iran in de wereld.
Om overal hun stem te laten horen, ondanks censuur en onderdrukking door de regering, en om hun de belofte van solidariteit van het volk en prominenten van de wereld over te brengen. Alle interviews, toespraken en boodschappen van de internationale wetgevers hebben dit nobele doel gediend om een brug te zijn naar het herstel van hoop. Hoop voor het volk en het land waar alles is geplunderd en hun vertrouwen is beschaamd. En het volk in gevangenschap hoopt op een weerspiegeling van deze wereldwijde solidariteit in de toekomst.

PDF: SMV Jaarverslag 2021-4-Internationale juridische conferenties

4-Internationale-juridische-conferenties (PDF)

a. Maryam Akbari Monfared
b. Onmiddellijke oproep om de levens te redden van dappere vrouwen in de gevangenissen van het regime in Teheran

Maryam Akbari Monfared is het symbool van vrouwelijke helden en voorvechters in de gevangenissen van de religieuze dictatuur van Iran. Zij heeft 13 jaar in de gevangenis doorgebracht zonder een dag vrij te krijgen en zonder toegang tot medicijnen. Volgens veel vrijgelaten gevangenen is Maryam een sterk baken, een bron van goedheid, liefde en medeleven in gevangenissen en kerkers waar pijn, marteling en druk aan de orde van de dag zijn. Zij kwijnt weg in de gevangenis omdat zij gerechtigheid zocht voor haar zuster en drie broers die werden geëxecuteerd in het bloedbad van 1988 en zij is beroofd van de opvoeding van haar twee dochters, evenals van haar geadopteerde dochter, die het kind is van haar als martelares gestorven zuster.

Onze belangrijkste campagne in 2021 is een oproep voor de vrijlating van Maryam en de heldhaftige vrouwen die gevangen zijn gezet omdat zij gerechtigheid zochten en de waarheid verdedigden en die tot lange gevangenisstraffen zijn veroordeeld.

Deze campagne roept de internationale gemeenschap en alle mensen die rechtvaardigheid nastreven op om op te komen voor de vrijlating van deze prominente vrouwen die gevangen zitten voor rechtvaardigheid en mensenrechten in Iran.

PDF: SMV Jaarverslag 2021-5-Dringende oproep-1

PDF: SMV Jaarverslag 2021-5-Dringende oproep-2

Laat jonge planten groeien
en
geef ze in de gevangenis hoop op leven

Javaid Rehman, speciaal rapporteur van de VN over de situatie van de mensenrechten in Iran, sprak de VN-Mensenrechtenraad toe in zijn verslag van 2 februari 2021. Hij uitte zijn bezorgdheid over het hoge aantal executies in Iran en dat deze executies het resultaat zijn van oneerlijke processen.

De speciale rapporteur uitte in zijn uitvoerige rapport zijn diepe bezorgdheid over de executie van personen die als kind misdaden hebben begaan. Hij vermeldde dat in de periode waarop zijn verslag betrekking heeft, ten minste drie kinderen zijn geëxecuteerd en dat 85 anderen de doodstraf boven het hoofd hangt.

Aangezien de Internationale Campagne om de terechtstelling te stoppen, die wij al meer dan tien jaar voeren, tegen de doodstraf is en deze onmenselijke daad ontkent en tracht te stoppen, hebben wij een dringende oproep gedaan om de executie van deze groep gevangenen te stoppen. Onze campagne is erop gericht actuele informatie te verzamelen over deze gevangenen, die tijdens hun jeugd een misdrijf hebben begaan en vervolgens leven in nachtmerries van de dood en de strop. Wij roepen alle internationale organisaties op om aan deze campagne mee te werken en de aandacht van de VN-mensenrechtenrapporteurs te vestigen op de grove schending van de rechten van het kind in Iran.

PDF: SMV Jaarverslag 2021-6-Stop Executies

PDF: SMV Jaarverslag 2021-6-Feitenblad – Kinderen in Iran

Mensenrechten opstand

Hoofdstuk 7 van ons verslag bevat een artikel over de toename van het aantal executies na de benoeming van Raisi tot president van Iran. Wij zetten ons onvermoeibaar in om executies in Iran te voorkomen, en wij roepen alle mensenrechtenorganisaties en officiële instellingen op om druk uit te oefenen op het Iraanse regime om een einde te maken aan de executies in Iran.

Het tweede deel van dit hoofdstuk omvat het volgen van vier burgeropstanden in Iran. In deze waarneming wordt gewezen op de bron van de opstanden, te weten de menselijke basisbehoefte om te overleven, namelijk water. Als antwoord op de vraag naar water, vuurt het Iraanse regime op de mensen. Wij steunen de sociale netwerken die het nieuws van deze volksprotesten onder de aandacht hebben gebracht, en wij roepen alle internationale instanties op te ijveren voor de vrijlating van de demonstranten die zijn verdwenen of gearresteerd na hun deelname aan de opstanden.

PDF: SMV Jaarverslag 2021-7-Mensenrechten opstand

8- Alle campagnes 2021

In 2021 hebben wij de seizoensgebonden campagnes als volgt georganiseerd:

 1. Campagne tegen de onderdrukking van christenen in Iran – Oproep tot vrijlating van christelijke gevangenen

  In 2021 werden we geconfronteerd met wijdverspreide arrestaties van christelijke bekeerlingen in Iran, alsook met willekeurige huiszoekingen en inbeslagname van hun bezittingen. Velen van hen werden door rechtbanken van het regime tot lange gevangenisstraffen veroordeeld omdat zij huiskerken bijwoonden. Het Iraanse regime stelt ook hoge borgtochten in voor hun vrijlating.Volgens artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten heeft ieder mens recht op vrijheid van godsdienst en overtuiging.
 2. Campagne voor de vrijlating van de families van mensenrechtenactivisten in Iran

  Onderwijzeres Monireh Arabshahi en haar 24-jarige dochter Yasaman Ariani zitten in Iran al meer dan tweeënhalf jaar in de gevangenis omdat zij op vreedzame wijze protesteerden tegen de gedwongen hijab.Nosrat Beheshti, die alleen maar in de gevangenis zit wegens kritiek op de repressie en het geweld, die in Iran aan de orde van de dag zijn.
  Mevrouw Farangis Mazlumi, een blogger en schrijver die weigert te zwijgen over de schendingen van de mensenrechten waaraan haar zoon Soheil Arabi en andere politieke gevangenen in Iran zijn blootgesteld en die tot 18 maanden gevangenisstraf werd veroordeeld omdat zij strijdt voor de vrijlating van haar zoon.Twee Iraanse vrouwenrechtenactivisten en advocaten zijn veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf louter voor hun vreedzame campagne voor gelijke rechten voor vrouwen.
  De Campagne ijvert voor de vrijlating van de families en de mensenrechtenactivisten door verslag uit te brengen bij de VN-rapporteur.
 3. Wij veroordelen de misdaden tegen de menselijkheid in de gevangenissen van het Iraanse regime“De executie van een van de Gonabadi-derwisjen, Behnam Mahjoubi, in de Evin-gevangenis en andere detentiecentra is het zoveelste voorbeeld van de 0systematische onderdrukking van politieke, burger- en vakbondsactivisten en van duizenden andere gevangenen in Iraanse gevangenissen.* Shahin Naseri, gevangenenrechtenactivist die herhaaldelijk en moedig had geprotesteerd tegen foltering in Iraanse gevangenissen, is onder foltering om het leven gebracht. Hij had herhaaldelijk de foltering van de Iraanse worstelkampioen Navid Afkari door het Iraanse regime aan de kaak gesteld.De gruwelijke beelden van binnenin de Evin-gevangenis, die in de zomer van 2021 aan de media buiten Iran ter beschikking werden gesteld, waren een belangrijke onthulling van de afschuwelijke situatie van foltering en repressie in de gevangenissen van het Iraanse regime, terwijl het Iraanse regime weigert VN-inspecties van de gevangenissen te aanvaarden en arrestaties verricht, foltert en massa-executies uitvoert.
 4. Steun voor onafhankelijke media en onderzoeksinstituten
 5. Deelnemen aan marsen, demonstraties en grote tentoonstellingen over schendingen van de mensenrechten in IranSMV heeft ook deelgenomen aan de Nederlandse versie van de Wereldwijde Demonstratie tegen de Doodstraf 2021. Aan deze vreedzame demonstratie, die gepaard ging met een grote tentoonstelling over mensenrechtenschendingen in Iran, namen ook veel families van de slachtoffers van 1988 deel, evenals veel van de vrijgelaten politieke gevangenen die persoonlijk getuige waren geweest van martelingen in Iraanse gevangenissen. Twee van onze vertegenwoordigers spraken zich uit tegen de schendingen van de mensenrechten en de executies in Iran.
 6. Deelname aan een onlineprogramma ter herdenking van de dag van de politieke gevangenen in Iran en ter ondersteuning van een vrij IranOnze vereniging heeft deelgenomen aan dit online programma dat drie dagen lang werd uitgezonden.

PDF: SMV Jaarverslag 2021-8-Alle campagnes 2021

Arbeiders en toenemende economische crisis van de helft van de Iraanse bevolking

Volgens de officiële staatsstatistiek vormt de arbeidersklasse in Iran, inclusief gepensioneerden en hun gezinnen, ongeveer 48 miljoen van het totale aantal Iraniërs en dat is meer dan de helft van het Iraanse volk, een volk dat aan de ene kant onder de coronacrisis lijdt en aan de andere kant te maken heeft met mismanagement, onrechtvaardigheid en repressie.

Prijsinstabiliteit, ongebreidelde inflatie, salaris op basis van de Rial (Iraanse munteenheid) en uitgaven met Dollars en leven onder de armoedegrens hebben samen het bestaan van miljoenen arbeiders ingestort.

Arbeiders in Iran hebben te maken met mismanagement, onwetendheid en astronomische corruptie van de autoriteiten en wetgevers van het Iraanse regime. Het chaotische regime van de moellahs, dat geen banen kan creëren en in ieder geval geen werkzekerheid voor hen kan bieden, ontslaat dagelijks duizenden arbeiders. Miljoenen hongerige mensen in Iran slaan massaal alarm en er is sprake van een menselijke catastrofe.

In deze paragraaf hebben we geprobeerd een heel klein beeld van deze situatie te schetsen en de steun en aandacht te trekken van de grootste vakbonden en ook van de werkgroep van de Verenigde Naties.

PDF: SMV Jaarverslag 2021-9-Arbeiders in Iran

Public Relations

Wekelijkse face-to-face briefings: In 2021 hebben wij 47 briefings gehouden op zaterdag en woensdag. Aan deze briefings namen meestal een of meer gasten deel die via een live-conferentie met ons verbonden waren. Vrienden en genodigden konden discussiëren, vragen stellen en vragen beantwoorden over de sociaal-politieke situatie en het nieuws van de dag. Aangezien de Zweedse rechtbank op dinsdag, woensdag en donderdag werd gehouden, nodigden wij sinds augustus elke week een van de Zweedse getuigen van de rechtbank uit als gast online, zodat zij de vragen van de sponsors konden beantwoorden.
Deze wekelijkse bijeenkomsten waren zeer productief.

Het secretariaat heeft ook een enquête gezonden aan allen die aan deze programma’s wilden deelnemen, om hun opmerkingen over de tekortkomingen van ons werk en nieuwe suggesties en punten te formuleren.
Online briefings: Het houden van 7 online sessies – Meer dan 350 mensen namen deel aan de online programma’s.

Dagelijkse campagnes: Tegen het einde van 2021 hadden we 547 face-to-face ontmoetingen, 910 online ontmoetingen met langdurige sponsors en nieuwe vrienden rond het project van het jaar, en hen te informeren over de voortgang van het project.

Jaarontvangsten: In het eerste kwartaal van het jaar sturen we alle kwitanties voor overheidssteun op, zodat donateurs gebruik kunnen maken van de ANBI belastingaftrek.

Brief met dankbetuiging: Het secretariaat heeft een bedankbrief gestuurd aan iedereen die ons project en onze activiteiten gedurende het jaar heeft gesteund.
In 2021 hebben 5 sponsors de naam van onze organisatie voor nalatenschap in hun testament opgenomen, zodat hun nalatenschap kan worden gebruikt voor de mensenrechtenprojecten van de organisatie. Dergelijke sponsoring juichen wij van harte toe.

Mail Shot van het Jaar: In 2021 werden 3 Mail Shots verstuurd aan belangstellenden, a. De status van de Qarchak-gevangenis (vrouwengevangenis) b. Een oproep voor de vrijlating van Maryam Akbari Monfared, een symbool van de rechtvaardigheidsbeweging in Iran, c. Een oproep voor het stoppen van de executie van minderjarigen, gebaseerd op het rapport van Javaid Rehman van 2 februari 2021.

Het samenstellen van maandelijkse en driemaandelijkse nieuwsmagazines: Deze tijdschriften werden per e-mail en ook per post verzonden naar de lijst van onze sponsors.

PDF: SMV Jaarverslag 2021-10-Public Relations 2021

Desmond Tutu, Zuid-Afrikaans aartsbisschop en Nobelprijswinnaar voor de vrede en vriend van de mensenrechten in Iran, is zondag (26 december) overleden.

De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu, vooral bekend om zijn anti-racistische campagne, is op 90-jarige leeftijd overleden na meer dan 20 jaar tegen kanker te hebben gevochten.

PDF: SMV Jaarverslag 2021-11-Ter nagedachtenis aan de grote vriend TuTu

Hij was de belichaming van een barmhartige met verantwoordelijkheid voor de SMV en een groot verdediger van de mensenrechten in Iran.

Onze lieve Wim is op zondagavond 28 februari na een periode van ernstige ziekte overleden.
Bij zijn begrafenis in Rijswijk heeft een groep SMV-ers met zijn geliefde familie hem zaterdag 6 maart begeleid op een eeuwige reis, terwijl onze tranen bleven stromen en het missen van hem ongelooflijk was, en zijn hoge karakter ons hart had veroverd.
Bijna drie decennia lang was Wim onze beste vriend, een groot en toegewijd supporter.

Als waardevol geleerde was hij altijd een vertegenwoordiger, een woordvoerder en een getuige van een generatie waarover weinig is geschreven over haar lijden en verzet, dus ging hij een lange weg en verrichtte hij diep onderzoek om de waarheid te bereiken en het resultaat was dat hij zo’n geloof en overtuiging bereikte dat hij zijn ervaringen met iedereen kon delen. En zijn diep geloof was onze grootste troef.

PDF: SMV Jaarverslag 2021-12-Ter nagedachtenis aan onze grote vriend Dr. Wim de Boer

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

2021 2020

ACTIEF

Vaste activa  
Materiele vaste activa 0 0
Vlottende activa
Vorderingen 3.021 3.013
44.523 57.329
Totaal 47.544 60.342

PASSIEF

Eigen vermogen -/-372.509 -/-448.944
Langlopende schulden 414.046 500.000
Kortlopende schulden 
 Crediteuren 4.618 7.870
Belastingen en premies sociale verzekeringen 389  416
Overige schulden en overlopende passiva  1.000 1.000
6.007 9.286
Totaal  47.544 60.342

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021 2020
 €
Som der Baten 1.282.394 1.229.380
Lasten
Besteed aan de doelstelling(en) 1.102.467 994.473
Wervingskosten baten  53.353  20.468
Kosten beheer en administratie 50.139 41.839
Som der lasten  1.205.959 1.057.080
Resultaat  172.300 172.300

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

Grondslagen van de waardering van de activa en passiva

Materiele vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschaffingskosten verminderd met daarover, zo nodig naar tijdsgelang, berekende lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur en de eventuele residuwaarde, dan wel op de duurzaam lagere bedrijfswaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van de aanschaffingskosten.

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIEF

Langlopende schulden
Dit betreft renteloze leningen verstrekt door donateurs ter
overbrugging van liquiditeit. Aflossing vindt in overleg plaats.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

 2021  2020
Donaties 1.282.394 1.229.380
Rente bank 0 4
Overige baten 0 0
1.282.394 1.229.384
 Lasten
Besteed aan deoelstelling(en)
Voorlichting en bewustwording:
Seminars 0 5.791
Bijeenkomsten internationaal  5.333 0
Bijeenkomsten nationaal  1.762 0
Bijdragen hulporganisaties  0  0
Culturele/Literaire Organisaties  64.850 48.650
Human Rights organisaties 365.000 426.8000
NGO/Research organisaties 12.000 11.850
Vrouwenorganisaties 64.000 54.500
Medische support 79.373 26.105
Massamoord 1988 11.034 0
Mediavoorlichting satelliet internationaal 499.115 420.777
 1.102.467  994.473

Wervingskosten baten:
Kosten eigen fondsverwerving 23.119 10.710
Drukwerk 11.554 1.606
Porti 18.680 8.452
53.353 20.768
Kosten beheer en administratie 
Personeelskosten 21.881 18.418
Huisvestingskosten 7.037 7.283
Kantoorkosten 1.385 1.835
Contributies 0 15
Kantinekosten 765 0
Telefoon  1.510  1.570
Administratiekosten 1.845  1.966
Advieskosten  7.652 1.231
Afschrijving inventaris  0 0
Bankkosten  1.860 1.565
Rente leningen  6.204 7.620
Overige  0  0
50.139 41.839

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en alle vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.  Wel is een onkostenvergoeding mogelijk mits de onkosten zijn onderbouwd met facturen.
De stichting heeft 1 werknemer in dienst.

SMV 2021_anbi-format-640-org-zonder-winststr-ib1101z1fol

Attachments