Gezegende Pinksterdagen

De vijftigste dag na Pasen vieren we het Hoogfeest van Pinksteren. De heilige Geest wordt uitgestort, niet alleen over Maria en de apostelen, maar ook over de vrouwen en de broeders, een hele groep van ongeveer 120 personen (Hand. 1,14-15). Bezield met het vuur van de heilige Geest wijden Petrus en de andere apostelen zich met de inzet van hun hele leven toe aan de zendingsopdracht die zij van Jezus hebben ontvangen om te verkondigen, te leiden, te dopen en zonden te vergeven. Duizenden toehoorders, allemaal joden, komen tot geloof, keren zich af van het kwaad dat ze hebben bedreven en laten zich dopen in de naam van Jezus Christus (Hand. 2,1-41). Zij vormen de eerste gemeenschappen van christengelovigen.

2021-05-24T21:41:27+01:0024 mei 2021|

Bedankt!

We willen u – dierbare vrienden en ondersteuners van SMV – oprecht bedanken bij gelegenheid van Nowruz en Nieuwjaar in Iran. We hebben heel mooie kaarten en e-mails van u ontvangen, met de prachtigste zinnen en hartelijkste wensen. We zeggen u oprecht dank voor het verwoorden van uw diepste gevoelens en liefdevolle boodschappen.

2021-09-22T12:27:50+01:002 april 2021|

Gelukkig Paasfeest, Vrolijk Pasen

Pasen gaat over schoonheid, de bijzondere schoonheid van nieuw leven. “In deze symboliek keert God de onvermijdelijkheid van de dood om in de onoverwinnelijkheid van het leven.” Pasen gaat over ons bestaan en de overwinning van de waarheid, over verlichting en liefde. “Dat de vreugde over de opstanding ons zal opheffen in een wereld van betrokkenheid met en opoffering voor elkaar, schoonheid en geluk.”

2021-04-04T12:59:45+01:002 april 2021|

Iraanse vrouwen vieren 8 maart in de frontlinie van hun strijd voor vrijheid

Hoewel vrouwen al bijna een eeuw Vrouwendag vieren riep de Algemene Vergadering van de VN de lidstaten in 1977 op om 8 maart te erkennen als VN-dag voor de rechten van de vrouw en de wereldvrede.

2021-03-21T15:52:03+01:007 maart 2021|

Felicitatie voor het Iraanse Nieuwjaar aan alle mensenrechten supporter

Aan het begin van het nieuwejaar denken we aan mensen die lijden, aan daklozen van de aardbevingen en overstromingen, aan diegenen die hun naasten bij de opstand van november om het leven zijn gekomen, aan mensen die hun geliefden hebben verloren bij de door mullahs neergehaalde Ukrainse vliegtuig,

2020-09-07T08:26:35+01:0020 maart 2020|
Ga naar de bovenkant