Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

…Ik, Cyrus verordonneerde dat mensen niet moeten lijden, de ontevredenheid van het volk is mijn ontevredenheid en het geluk van de mensen is mijn geluk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen…

Een juk drukte op hun schouders (de mensen in Babylon), dat verdienden zij niet. Ik verloste hen van hun verdrukking en bevrijdde hen van hun boeien.

Zorg voor de verdrukten en spreek je eigen taal. Ketenen verbreken dat is mijn wens. We zullen de nacht en de wreedheid verdrijven en we zullen het leven loven.

Cyrus de Grote 559 – 530 v.Chr.

Voorwoord

Inleiding tot het jaaroverzicht van 2023

Beste vrienden

Ondersteuners van de mensenrechten in Iran,

Namens alle betrokkenen bij SMV waarderen we jullie allemaal oprecht voor jullie waardevolle en gedenkwaardige steun.

Als we de mooiste momenten van jullie beslissingen voor effectieve ondersteuning van onze campagnes samenvoegen, staan we versteld. Het is alsof de Schepper van het Leven, die de bron is van goed en goedheid, mensen met mooie harten en gedachten over hulp en het opzetten van grote projecten en een toekomst die anders is dan zoals het nu is, aan onze kant heeft gezet.

Jullie allemaal, die ons hebben aangemoedigd in moeilijke tijden en ons hebben gesteund in kritieke situaties, en door op jullie te vertrouwen, waren we in staat om de rotsen van het lot één voor één te overwinnen en dichter bij het hoogtepunt van onze verplichtingen te komen.

De waarde van deze herinnering gaat verder dan onze dankbaarheid aan jullie, om het feit te erkennen dat we in het collectieve werk dat we samen doen, ook bestaan uit jullie positieve energie, creativiteit en toewijding, en we geloven dat elk offer voor anderen een menselijke ontvangst is voor ieder van ons.
Een oudere priester, een van onze dierbare supporters, vertelde ons een mooie herinnering en zei: Op de dag dat Dr. Mossadegh in juni 1952 een toespraak zou houden om deel te nemen aan het Hof in Den Haag en de nationale rechten van het Iraanse volk te herstellen tegen de oliemaatschappij British Petroleum, kwam hij, destijds theologiestudent, naar Den Haag om de stem van het Iraanse volk te zien en hem te feliciteren, een moment dat hij nooit zou vergeten.
Onze dierbare Dr. Krans was meer dan 4 decennia lang altijd bij onze projecten betrokken. Hij overleed in juni 2023.

Tijdens een reis naar Iran gaf hij ons een doos met Iraanse aarde als geschenk voor ons om standvastig te zijn in onze inzet voor de vrijheid van het volk. Bij al onze bijeenkomsten en conferenties was hij onze vriend en geliefde vader van ons en de martelaren van het bloedbad. Zijn warme omhelzing stond open voor alle behoeftigen die zijn liefde nodig hadden. Een groot en rechtvaardig mens.

We zagen onze dierbare Huub (dhr. Huub Oosterhuis) in een besneeuwde nacht terwijl we een kaars in onze hand hielden, een kaars om de afslachting van mensenrechtenactivisten in Iran te voorkomen, voor hen die het recht op leven nodig hebben.

De lieve Huub schudde ons hartelijk de hand en we waren vervuld van zijn woorden en wijsheid.
Prof. van Winter, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, zei in een interview met haar universiteitskrant dat zij, hoewel 96 jaar oud, nog steeds doorging met haar onderzoek en erg blij was met de effectieve steun van SMV, en dat zij daarnaast alleen nog tijd vrijmaakte om dit goede doel te ontmoeten.
Onze beste mevrouw Truss vertelde ons, laten we ons inzetten voor datgene wat gebouwd en herinnerd moet worden en wat de menselijke samenleving nodig heeft. Mevrouw Truss, een gepensioneerde lerares en een toegewijde feministe, verraste ons omdat niemand in staat was haar wil, bewustzijn en beweging te blokkeren, een mens met een helder hart om anderen te helpen.

Mevr. Annigje Arenasen- van Meijeren wilde ons verrassen in een moeilijke situatie, ze had ons enkele jaren geleden opgenomen in haar testament zonder dat we het wisten, en in maart van dit jaar, toen we geconfronteerd werden met haar plotselinge dood, en haar verlies ons in diepe rouw dompelde, werden we overweldigd door haar grote goedheid omdat dat ons in staat stelde om een verder project voor gerechtigheid te starten.

Femke en Anuk, een tweeling van zeven jaar oud, willen in de toekomst ballerina’s worden. Aan het eind van elke maand openen ze hun spaarvarken en sturen ons hun steun, hun spaarvarken heeft de vorm van een hart.

Een dierbare supporter, die dirigent is van een klassiek orkest, gaf ons zijn verjaardagscadeau op zijn verjaardag. Hij is de overlevende van een familie die allemaal zijn afgeslacht in Auschwitz.

Els helpt ons al sinds haar tiende met haar ouders. Haar cadeau was het doneren van haar schilderijen aan een goed doel. Nu is ze laatstejaarsstudente aan de universiteit, maar in haar vrije tijd vertaalt ze teksten en artikelen over mensenrechten. “Na de bevrijding van Iran zou ik graag als arts de mensen in de achtergestelde gebieden van Iran willen helpen en behandelen. Mijn hulp is om deze grote droom op een dag te verwezenlijken.”

Kaveh is sportleraar op basisscholen in de provincie Brabant. Hij nam zijn leerlingen dit jaar mee naar Spanje voor het wielertoernooi. Samen met zijn twee zussen helpt hij ons elke maand financieel. Dit jaar gaf hij ons een foto van de wielerwedstrijd van zijn groep. Dit is wat hij wil doen met de straatkinderen in Iran in de toekomst van vrijheid in Iran om liefde en vreugde te geven aan hun leven.

En de voorbeelden zullen natuurlijk de leeftijd en het volume bereiken om honderden boeken te schrijven, maar op een dag zullen we ze zeker allemaal schrijven om het feit te erkennen dat onder deze blauwe hemel grote harten, van staal maar met de tederheid van lenteblaadjes, de zaden van liefdadigheid hebben geplant en zaaien. Zodat de behoeftigen ermee kunnen leven.

Elke persoon die ons helpt in SMV, met een woord, een gebed of met zijn goede hulp, is een duidelijke en verbazingwekkende bron van een grote menselijke energie en we krijgen kracht van hem, ondanks het feit dat we in ballingschap zijn. We zijn dank verschuldigd aan al deze goede daden, en in de toekomst van het vrije Iran zal de eer en glorie van al deze mensen die anoniem mensenrechtenprojecten steunden, samen met de internationale mensen die staan voor gerechtigheid en vrijheid, zeker beter begrepen worden en zullen ze leraren worden van een nieuwe cultuur.

Tot slot, in rouw voor alle dappere mensen die hun hart als een roos hebben opgeofferd voor vrijheid in Iran en dat nog steeds doen, voor al deze vastberaden en dappere Iraanse gezichten, en voor alle schoonheid en idealen die de pen verlegen zullen laten stoppen om dit boekdeel van liefde te schrijven, buigen we voorover en waarderen we nogmaals onze eervolle supporters die ons oprecht steunen in een moeilijke weg van 45 jaar en in ballingschap.

Bestuur liefdadigheidsinstelling SMV
Den Haag – 31 december 2023

Jaarverslag 2023

De opstand voor vrijheid, rechtvaardigheid en mensenrechten in Iran, die in september 2022 begon, is een wereldwijde en zeer effectieve gebeurtenis en dat gaat door tot volgend jaar. Deze gebeurtenis bracht veranderingen teweeg in de samenstelling van ons jaarverslag en veranderde onze prioriteiten bij de ondersteuning van projecten.

Noodzakelijkerwijs hebben wij het verslag over 2022 bij de samenstelling in twee delen gesplitst. Het eerste deel is het gedeelte over onze verwezenlijkingen, activiteiten en projecten tot september 2022. Het tweede deel is een onafhankelijk verslag met het begin van de opstand, onze activiteiten, projecten en de belangrijke noodcampagne die we eraan gewijd hebben.

Dit deel bevat ook internationale successen om de executies en willekeurige arrestaties in de laatste 106 dagen van 2022 te stoppen, waaronder projecten, resultaten van activiteiten en internationale campagnes.

Hoofdlijnen van de Campagne 2023

Overzicht van campagnes in de twaalf maanden, van 1 januari tot 31 december 2023

 1. De campagne om een van de daders van de massamoord van 1988 in woonland Zweden te vervolgen en zijn veroordeling tot levenslange gevangenisstraf. (Die veroordeling werd in december 2023 bevestigd door het Zweedse Hof van Beroep.)
  Een van onze belangrijkste verplichtingen in 2023 was het voortzetten van de campagne van de beweging voor het bloedbad van 1988, waar we ons al meer dan tien jaar voor inzetten. De onderwerpen zijn al genoemd in de verslagen van voorgaande jaren. In december 2023 behaalden we een belangrijke overwinning in de bevestiging van een levenslange gevangenisstraf voor een misdadiger tegen de menselijkheid door een Zweeds hof van beroep.
 2. Het houden van conventies, bijeenkomsten, conferenties, demonstraties, internationale en online symposia, internationale tentoonstellingen tegen de georganiseerde schending van mensenrechten in Iran.
  • Solidariteit en steun voor de opstand van het Iraanse volk voor het recht op leven en vrijheid
  • Oproepen tot de vrijlating van politieke gevangenen en demonstranten die tijdens de drie opstanden van 2019, 2020 en 2022 zijn gearresteerd
  • De Verenigde Naties oproepen om de systematische vergiftiging van 13.000 vrouwelijke leerlingen in Iraanse scholen te onderzoeken (zie Bijlage 2)
  • De Verenigde Naties oproepen om een onderzoek in te stellen naar het opzettelijk verwonden van betogers tijdens de opstand van 2022 en het directe bevel aan militairen om in de ogen van de betogers te schieten en als gevolg daarvan de blindheid van meer dan 750 van deze betogers.
 3. Mediacampagne – satelliet
  • Oproep tegen de wrede doodstraf in Iran (in 2023 werden 849 mensen geëxecuteerd door de middeleeuwse dictatuur die Iran regeert)
  • Het publiceren van correcte informatie over historische, nationale en culturele gebeurtenissen (gedurende 4 decennia van onderdrukking heeft het Iraanse regime zijn toevlucht genomen tot overheidscensuur om de gebeurtenissen, de omkering van de werkelijkheid en de vernietiging van de Iraanse cultuur te verbergen en te verdraaien), dus een mediacampagne met als doel het verzamelen van gezonde informatie, nieuws van binnenuit Iran, ondersteunt de activiteit van de Iraanse gemeenschap in ballingschap voor mensenrechten en vrijheid.
  • Het vormen van een wereldwijde consensus van wetenschappers, schrijvers en invloedrijke internationale figuren tegen onderdrukking en censuur en wrede misdaden van het Iraanse regime.
 4. Het opzetten van juridische campagnes, perscampagnes tegen de daders van bloedbaden en misdaden tegen de menselijkheid in Iran. De juridische campagne tegen het leiderschap van de dictatuur van de moellahs als voorzitter van het Sociaal Forum van de Verenigde Naties werd gelanceerd. Deze campagne wordt voortgezet in samenwerking met vele mensenrechtenorganisaties.
 5. Oproep aan de onderzoekscommissie van de VN om de gevangenissen van het Iraanse regime te bezoeken om de onmenselijke omstandigheden in de Iraanse slachthuizen te observeren.
  I- Lakan gevangenis in Rasht: 250 gevangenen
  II- Zahedan gevangenis: meer dan 3600 gevangenen
 6. De terugkeer van hoop: De grote en onthullende campagnes tegen de misdaad tegen de menselijkheid door de religieuze dictatuur van Iran hadden wereldwijde repercussies en het mensenrechtenwerk was vruchtbaar.
  Door dag en nacht te werken en internationale verklaringen en resoluties te verkrijgen, hebben we de wrede dictatuur die Iran regeert uitgedaagd. Het Iraanse regime is opgestaan om de weg van de opstand in Iran te blokkeren door oorlogszucht in het Midden-Oosten en oorlog met de internationale gemeenschap. De terugkeer van vrede, vreedzame coëxistentie en mensenrechten is afhankelijk van wereldwijde aandacht voor het Iraanse regime. Voor dit regime is geen plaats in de wereldgemeenschap.

Stichting voor Mensenrechten Vrienden (SMV)

Hoofdstuk I. Hoofdpunten Campagne 2023

Belangrijke resoluties tegen mensenrechtenschendingen in Iran & Internationale successen

Al vele jaren wijden alle SMV-vrijwilligers al hun energie en uitputtende inspanningen aan het verifiëren van nieuws over de middeleeuwse gevangenissen van het Iraanse regime en aan het vertolken van de stem van een jongeman die wordt geëxecuteerd voor de misdaad van deelname aan een burgerdemonstratie, en om het nieuws van deze “onderdrukking” wereldkundig te maken, en om aanmoediging, hoop of veroordeling tegen de onderdrukking in Iran van het “recht op leven” te verkrijgen van de mensen in de wereld, hun gekozen vertegenwoordigers en de internationale organisaties die de mensenrechten verdedigen, en de wereld op te roepen om stelling te nemen tegen deze wreedheid.

Dit jaar wonnen we de 70e veroordeling van het Iraanse regime met deze intentie, met een zwaar hart voor de dappere kinderen, vrouwen en mannen die stierven voor vrijheid in Iran, en we waren vastbesloten dat het regime van de moellahs in de wereld veroordeeld zou moeten worden voor dit niveau van wreedheid, en we zijn er zeker van dat de mensen van Iran die onder het juk van lijden gebukt gaan, hier blij mee zullen zijn.

We hebben gezien en gevoeld dat resoluties nooit vanzelf tot stand komen, en wij, mensenrechtenactivisten, hebben nooit een succes op een presenteerblaadje aangeboden gekregen. We hebben geworsteld met meer dan onze fysieke capaciteit en fysieke kracht om de verbintenis aan te gaan en deze verantwoordelijkheid te vervullen. We moeten dit doel blijven nastreven. In deze Hoofdstuk hebben we veel belangrijke en succesvolle resoluties van het afgelopen jaar genoemd.

Maar het is van belang om onze doelen nogmaals te noemen, dezelfde principes die in het theocratische regime van Iran worden ontkend:

Onze doelen: het herstel van de mensenrechten in Iran, Een Iran zonder doodstraf

Implementatie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, het Verdrag tegen foltering en het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen.
Het creëren van een modern rechtssysteem, gebaseerd op respect voor het principe van onschuld, het recht op verdediging, het recht om te procederen, het recht op een openbaar proces en de volledige onafhankelijkheid van rechters.

De religieuze dictatuur die Iran regeert heeft het recht op leven van het Iraanse volk geschonden en heeft haar heerschappij vanaf het begin gebaseerd op de vernietiging van de mensenrechten van het Iraanse volk: Van de oorlog met het volk van Koerdistan, de executie van jongeren en de afslachting van Koerdische dorpelingen, de moord op de Arabische bevolking van Khuzestan, de vernietiging van de mensenrechten met de massamoorden van 1981 en 1988 die tot op heden een lange lijst van onopgehelderde gevallen van bloedbaden heeft achtergelaten, van seriemoorden tot de verminking van christelijke bisschoppen, de afslachting van demonstranten in Qazvin in 1993, de misdaad in de gevangenis van Kahrizak in 2007, de moord op Zahra Kazemi in 2003, enz.

Het aantal politieke executies wordt geschat op 120.000 gevallen, maar het is onmogelijk om het aantal niet-politieke executies te schatten. De executie van jongeren die misdaden hebben begaan voordat ze 18 jaar zijn, is nog een van de voortdurende wreedheden van een regime dat Amnesty International eerder omschreef als “de laatste beul van kinderen”.

Het Velayat-e-Faqih regime heeft de mensen van Iran het recht ontnomen om deel te nemen aan het politieke lot van henzelf, hun samenleving en hun land. Politieke strijd, het oprichten van een vergadering of organisatie en het uitgeven van publicaties of informatiedragers die geen verband houden met de regering zijn verboden.

Geen enkele partij kan bestaan tenzij zij “in haar manifest en grondwet uitdrukkelijk verklaart zich te verbinden tot de grondwet en het principe van de absolute autoriteit van de rechtsgeleerde.”

Zich verzetten tegen het regime is een misdaad en wordt zwaar bestraft.
Het Iraanse volk wordt het recht ontnomen om vrij te kiezen; de bekende folteraars en leden van de doodseskaders in het bloedbad van 1988, tot aan de commandanten van de Revolutionaire Garde, hebben zetels in het presidentschap, de Majlis of de Vergadering van Experts gekregen.
Het Velayat-e-Faqih regime heeft het volk van Iran het recht op een rechtsstaat ontnomen en vervangen door een pure autocratie. Artikel 57 van de huidige reactionaire grondwet heeft, door het woord “absoluut” toe te voegen aan “jurisprudentie”, de leider onbeperkte autoriteit en macht gegeven. In de praktijk komt alle publieke macht in Iran van deze persoon. In feite is het willekeurige gebruik van macht – dat wordt toegestaan door verschillende principes van de Velayat-e-Faqih grondwet – een permanent principe in Iran onder de heerschappij van dit regime.
Religieuze tirannie heeft de mensen van Iran het “recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst” ontnomen.

Vanaf het begin heeft dit regime andersdenkenden en volgelingen van verschillende religies lastiggevallen, gearresteerd en geëlimineerd – van christenen, joden en baha’is tot soennitische moslims, Ahl al-Haq en Gonabadi derwisjen en sjiieten die zich verzetten tegen de religieuze autoriteit. Inquisitie is een institutionele procedure voor werk en onderwijsselecties; en religieuze excommunicatie en het bestempelen als afvalligheid zijn de belangrijkste tactieken van dit regime voor onderdrukking en gevangenschap.

De Iraanse bevolking wordt het recht ontzegd om zich daadwerkelijk tot bevoegde rechtbanken te wenden (artikel 8 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens). Dergelijke rechtbanken zijn er niet in Iran. In plaats daarvan zijn er rechtbanken zonder behoorlijke procedure, die alleen onderworpen zijn aan de wil van de heersers van de sharia, of de folteraars en agenten van de onderdrukking.

Artikel 167 van de grondwet van de Velayat-e-Faqih heeft het lot van de gedaagden of eisers en hun rechten ondergeschikt gemaakt aan de persoonlijke wensen van de marionettenrechters en geeft zo een wettelijke basis aan moord en executie.

Veel gedaagden hebben geen advocaat of moeten een advocaat accepteren die wordt opgelegd door dezelfde rechtbank die vaak een rol speelt tegen de gedaagden. In gevallen waarin advocaten hun cliënten proberen te verdedigen, wordt het hen verboden om de inhoud van de zaken in te zien en als ze op hun verzoek aandringen, worden ze vervolgd en soms veroordeeld tot langdurige gevangenisstraffen of worden ze geëxecuteerd!
De burgerlijke wetten van het regime zijn gebaseerd op discriminatie tussen mannen en vrouwen.

De strafwetten van het regime, het islamitische wetboek van strafrecht, zijn gebaseerd op fysieke straffen, zoals executie, marteling en geseling. Naast onmenselijke straffen zoals kruisiging, van een berg gooien, amputatie, enz. zijn er meer dan honderd keer doodstraf en moord en ongeveer 50 zweepslagen voorzien.

Dit regime heeft 74 soorten marteling uitgevonden en gebruikt in zijn gevangenissen. De verkrachting van gevangen vrouwen als een systematische martelmethode is aan de orde van de dag in de gevangenissen van dit regime. En gevangenen de toegang tot behandeling ontzeggen en hen geleidelijk martelen wordt gebruikt als executiemethode tegen politieke gevangenen.

Het regime van de moellahs heeft het recht van het Iraanse volk om vrij toegang te krijgen tot informatie en gedachten en deze vrij te publiceren, vernietigd.
Niet-gouvernementele publicaties en websites mogen niet actief zijn, geen enkel boek kan gepubliceerd worden zonder censuur, telefoongesprekken van mensen worden afgeluisterd, tv-satellieten worden door de IRGC op een georganiseerde manier aangepakt om stoorsignalen uit te zenden. Blogs, sites, e-mailcommunicatie en activiteiten op sociale netwerken staan onder volledige veiligheidscontrole.

Alle anderen zijn bezig met het filteren van sites en het controleren en verzorgen van activiteiten in de virtuele netwerken.
Terwijl Iran een land is met brede culturen en nationaliteiten, heeft het Velayat-e-Faqih regime de Iraanse nationaliteiten – waaronder Arabieren, Turken, Koerden, Turkmenen, Baluch, Qashqai, Lor en Bakhtiari – het recht op gelijke rechten, welzijn, behandeling en onderwijs ontzegd. Ook dienstverlening in steden en op het platteland, goede huisvesting en het gebruik van de moedertaal worden hen ontzegd.

Iraanse vrouwen wordt het recht op gelijkheid op alle politieke, economische, gezins-, onderwijs- en justitiële gebieden ontzegd. Het hebben van bepaalde banen, waaronder rechtspreken, het volgen van tientallen universitaire cursussen, zingen, het bezoeken van sportstadions om wedstrijden te bekijken en het deelnemen aan bepaalde sporten staan op de lijst van verboden voor vrouwen. Het controleren en vernederen van vrouwen, vooral onder het mom van het dragen van een sluier, is uiteindelijk een wet geworden en overheidsagenten in de metro, bus of … proberen vrouwen te arresteren. Het aantal overheidsinstellingen dat controle uitoefent op de hijab van vrouwen is zevenentwintig. Deze repressies gaan soms zo ver dat bendes van het regime vrouwen met zuur aanvallen.

Schending van de mensenrechten van het Iraanse volk om de repressieve heerschappij van de moellahs te consolideren vindt ook plaats met grove schendingen van het recht op eigendom in Iran, wat in strijd is met verschillende artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, met name artikel 17.
De confiscatie van huizen en bezittingen van politieke tegenstanders, de inbeslagname van land en weilanden, bossen en bergen die publiek eigendom zijn, de confiscatie van een groot aantal huizen, onroerende goederen en bezittingen van mensen door het “uitvoerend personeel” van de religieuze rechtsgeleerde (vaak zonder reden of excuus), tot de plundering van grote winstgevende staatsbedrijven en ondernemingen, wat heeft geleid tot de dominantie van Valayat-e-Faqih en zijn Revolutionaire Garde over meer dan de helft van het bruto binnenlands product van Iran, is een grove schending van de eigendomsrechten in Iran.
Onder de heerschappij van de moellahs wordt het volk van Iran het recht ontzegd om handelsvakbonden, onafhankelijke vakbonden van arbeiders en werknemers en onafhankelijke studentenorganisaties op te richten.

Het volk van Iran heeft niet het recht om te weten wat de status is van hun gemartelde kinderen in het bloedbad van 1988 en de vele executies in de jaren ’80, evenals de opstanden van de afgelopen 6 jaar en het recht om het adres van hun massagraven te weten.

Sinds het bloedbad heeft het Velayat-e-Faqih regime, telkens als er een teken van een massagraf werd ontdekt door de families van de martelaren, het vernietigd of bedekt met beton of het bouwen van een gebouw.

We beschouwen de middeleeuwse dictatuur van moellahs als een ernstige bedreiging voor de menselijke samenleving en vrede en veiligheid en oorzaak van oorlog in de regio en daarom moet de zaak van misdaden tegen de menselijkheid door de leiders van het regime worden doorverwezen naar de VN-Veiligheidsraad.

We willen dat de militaire machine van het anti-menselijke moellahregime in Iran, d.w.z. de Revolutionaire Garde, als doelwit wordt gekozen.

We willen het triggermechanisme in resolutie 2231 van de Veiligheidsraad activeren en de volledige uitvoering van de VN-resoluties met brede en uitgebreide sancties tegen het regime in Teheran garanderen.

We willen een einde maken aan de 40 jaar durende straffeloosheid van de leiders van het regime voor vervolging en bestraffing van genocide en misdaden tegen de menselijkheid.

In 2023 werd het initiatief aangekondigd van 3.600 parlementsleden samen met 124 voormalige presidenten en premiers, 75 Nobelprijswinnaars en 1.000 van ’s werelds meest prominente vrouwen om de opstand van het Iraanse volk en de berechting van de leiders van het regime te verdedigen en de noodzaak om de oorlogsmachine van het religieuze fascisme neer te slaan, wat een voorbeeld is van een internationale actiealliantie, een wereldwijde symfonie om gerechtigheid en democratie in Iran te steunen.

PDF: Hoofdstuk 2 – Belangrijke resoluties tegen mensenrechtenschendingen in Iran & Internationale successen

Juridische campagne voor het bloedbad van 1988
Voortzetting van de campagne en succesvolle resultaten

Het is lang geleden sinds het bloedbad van 1988 in Iran, maar in dit proces heeft de campagne voor gerechtigheid in 2023 een groot succes behaald.
De eerste belangrijke stap werd gezet in de periode van 3 september 2020 – 11 december 2020 met de verklaring van de zeven speciale VN-rapporteurs, die deze massamoord een misdaad tegen de menselijkheid noemden en opriepen tot een “diepgaand” en “onafhankelijk” onderzoek. De officiële verklaring van de zeven VN-rapporteurs opende de weg voor “een internationaal onderzoek om de kwestie van het bloedbad op te helderen” en riep op tot “de vervolging van degenen die ervoor verantwoordelijk zijn”.

In mei 2021 ondertekenden meer dan 150 voormalige VN-functionarissen, advocaten en mensenrechtenexperts een open brief aan de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, waarin ze opriepen tot de vorming van een commissie die de “massamoord op duizenden politieke gevangenen in Iran” in 1988 zou onderzoeken.

In juli 2021 dienden de nabestaanden van de massamoord in 1988 hun klacht in bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, om gerechtigheid te eisen voor de daders van de massamoord op hun dierbaren.

Vervolgens begon in augustus 2021 in Zweden voor het eerst het proces tegen een van de daders van het bloedbad in de Gohardasht-gevangenis in Iran, en deze rechtszaak leidde in 2022 tot de veroordeling van een van de daders van het bloedbad, wat in Iran en daarbuiten een golf van vreugde veroorzaakte voor de beweging voor gerechtigheid.

Nadat de beklaagde in beroep was gegaan tegen het vonnis van de Zweedse rechtbank werd de zaak door het Zweedse Hof van Beroep opnieuw beoordeeld. In december 2023 luidde het eindoordeel dat de levenslange gevangenisstraf voor de beklaagde werd gehandhaafd voor het plegen van een misdaad tegen de menselijkheid in de Gohardasht gevangenis in Iran. De uitspraak is een grote overwinning voor de gerechtigheidsbeweging in Iran.
Ons andere grote juridische project was gericht tegen het toewijzen van het voorzitterschap van het Sociaal Forum van de Verenigde Naties aan de dictatuur van de moellahs. Deze campagne wordt voortgezet in samenwerking met vele mensenrechtenorganisaties.
Onze juridische campagne heeft een lange weg afgelegd om gerechtigheid te bereiken, en we geloven dat de voortzetting van de activiteiten en de uitbreiding ervan ons naar het einddoel zullen brengen.

PDF: Hoofdstuk 3 – Juridische campagne

De belangrijkste conferenties tegen mensenrechtenschendingen

In 2023 was het houden van conferenties een van onze projecten om informatie te delen. Het houden van deze conferenties was een basis voor het uitnodigen van mensenrechtenactivisten, wetgevers, advocaten en vertegenwoordigers, en zelfs prominente wetenschappers om de georganiseerde bloedbaden en mensenrechtenschendingen in Iran te veroordelen.
In het kort waren de hoofdpunten van enkele van onze grote conferenties in 2023 als volgt:

 • Conferentie: Een einde maken aan de straffeloosheid van de daders van het bloedbad van 1988 in Iran.
  Deze belangrijke conferentie werd gehouden in Parijs ter gelegenheid van de 35e herdenkingsdag van het bloedbad van 1988, dat leidde tot de dood van 30.000 politieke gevangenen in Iran. Met de toepasselijke titel “Four Decades of Crimes Against Humanity and Impunity” (Vier decennia van misdaden tegen de menselijkheid en straffeloosheid) bracht de bijeenkomst vooraanstaande internationale rechters en advocaten van over de hele wereld samen.
  Een van de opmerkelijke aspecten van de deelnemers aan de conferentie in Parijs was de uitgebreide ervaring en diepgaande kennis van ’s werelds belangrijkste rechtbanken onder de aanwezige advocaten. Deze voormalige rechters en aanklagers hebben een breed scala aan zaken behandeld, van Cambodja tot oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië en […] tot Argentinië.
 • De internationale conferentie in Brussel werd gehouden op de verjaardag van de opstand van 2022, met deelname van veel wetgevers en mensenrechtengroeperingen. Deze conferentie richtte zich op de rol van jongeren en vrouwen in de verandering in Iran en riep de internationale gemeenschap op om het Iraanse regime te sanctioneren als de bron van oorlogszucht en schending van de mensenrechten.
 • Internationale Vrouwendag-conferentie, op 8 maart in Brussel met speciale aandacht voor steun aan de Iraanse opstand en de rol van moedige Iraanse vrouwen in het leiderschap daarvan.
  Op deze internationale conferentie waren tientallen vrouwelijke leiders, wetgevers en vrouwenrechtenactivisten van over de hele wereld aanwezig, evenals honderden Iraanse vrouwenactivisten in ballingschap. De boodschap van de conferentie was dat “verandering in Iran noodzakelijk en onvermijdelijk is”.

Ons belangrijkste doel bij het sponsoren van deze conferenties was om er een platform van te maken voor het zoeken naar gerechtigheid, om de stem van het Iraanse volk overal te laten horen ondanks de censuur en onderdrukking van de regering en om hen de solidariteit van de wereld en de prominente persoonlijkheden van de wereld over te brengen. En laten we een brug zijn voor internationale solidariteit met het volk en de politieke en ideologische gevangenen in Iran voor vrijheid en mensenrechten.

PDF: Hoofstuk 4 – De belangrijkste conferenties tegen mensenrechtenschendingen

Het stoppen van executies in Iran

Dit gedeelte is samengesteld om de tsunami van executies in Iran te laten zien. We zijn er zeker van dat de echte statistieken vele malen hoger zijn dan wat wij hebben en veel feiten worden nog steeds voor de ogen verborgen gehouden door censuur en wrede onderdrukking in Iran.
Daarom proberen we internationale druk uit te oefenen op het Iraanse regime om de executies te stoppen en een onderzoeksmissie te sturen om de Iraanse gevangenissen te bezoeken.
Executie van 870 gevangenen in 2023
Onder de geëxecuteerden zijn ook 8 jeugdige delinquenten opgehangen.

Het aantal geëxecuteerde gevangenen is met 34% gestegen ten opzichte van 2022.
Volgens het statistisch rapport dat we op 30 december 2023 hebben opgesteld, zijn er 870 gevangenen geëxecuteerd in Iraanse gevangenissen. Dat zijn er minstens 224 meer dan in 2022. Deze statistiek laat dus een toename zien van 34% in executies in 2023.

Omdat de executies in het geheim worden uitgevoerd en niet in de media worden aangekondigd door de rechterlijke macht, is het duidelijk dat het werkelijke aantal hoger ligt dan dit aantal.

Het aantal executies in 2023 is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal executies in 2021 bedroeg ten minste 350 mensen. Deze statistiek bereikte 623 mensen in 2022, wat een groei van meer dan 170% laat zien. In 2023 laat het aantal executies een groei zien van 34,67% ten opzichte van het voorgaande jaar.

De executie van ten minste 870 gevangenen in 2023 omvat:

 • Politieke gevangenen geëxecuteerd: 22 personen
 • Mannelijke gevangenen geëxecuteerd voor gewone misdaden: 814 mensen
 • Vrouwelijke gevangenen geëxecuteerd voor gewone misdaden: 26 mensen
 • Jeugdige delinquenten geëxecuteerd: 8 mensen
 • Ook werden 7 gevangenen in het openbaar geëxecuteerd.
 • Ten minste 191 van de geëxecuteerden waren Beloetsji en 99 waren Koerden.

PDF: Hoofdstuk 5 – Het stoppen van executies in Iran

 

Demonstraties – Mensenrechtententoonstelling

 • Demonstraties op 13 december in Genève, de onthulling van de reis van de president van de moellahs om te spreken op het Wereld Vluchtelingen Forum. (Vanwege de wereldwijde campagne tegen de rol van de president van de moellahs in het bloedbad in Teheran in 1988 en de dreiging van zijn arrestatie werd zijn reis geannuleerd.)
 • Demonstratie op 19 september voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York uit protest tegen de aanwezigheid van de president van het Iraanse regime.
 • Demonstranten uitten hun sterke verzet tegen zijn reis als sleutelfiguur die verantwoordelijk is voor het bloedbad. Ze voerden sterk aan dat hij geen platform zou moeten krijgen in de Verenigde Naties. Aan deze grote demonstratie namen grote groepen verbannen Iraniërs deel, evenals bekende en internationale mensenrechtenverdedigers en wetgevers.
 • Demonstraties op 15 september in Brussel, op de verjaardag van de opstand van 2022, solidariteit voor mensenrechten en vrijheid.
  Solidariteitsbijeenkomst in Brussel voor vrijheid en mensenrechten in Iran.
  Mensenrechtenactivisten en verbannen Iraniërs uit heel Europa riepen in Brussel op tot effectieve solidariteit van de internationale gemeenschap: Versterk de mensenrechtenbeweging in Iran! Stop met wreed zijn!
 • Demonstraties en bijeenkomsten op 1 juli 2023 in Parijs: de jaarlijkse herdenkingsdag voor politieke gevangenen en vrijheid zonder marteling voor Iran.
  Deze demonstratie dreigde afgelast te worden vanwege het toegeeflijke beleid van de Franse regering ten opzichte van het regime van de moellahs, maar door een internationale juridische campagne werd de Franse regering gedwongen zich terug te trekken en kreeg ze een boete van 1500 euro. Aan deze grote bijeenkomst en demonstratie namen de wetenschappelijke en politieke leiders van de wereld deel en hielden zij toespraken. Terwijl ze het toegeeflijke beleid tegen het executie-regime in Iran bekritiseerden, steunden ze de opstand van het Iraanse volk.
 • Demonstraties in Brussel voor de Europese Unie – een oproep voor een vastberaden beleid tegen de middeleeuwse dictatuur van het Iraanse regime. Dit programma viel samen met het Iraanse Nieuwjaar; na afloop van het programma vierden Iraanse gemeenschappen in ballingschap het aloude Nowroez en de viering van Nowroez 2023 viel samen met de steun aan de opstand in Iran.
 • Solidariteitsdemonstratie in Parijs: 12 februari 2023 voor democratie en mensenrechten in Iran.
  Duizenden demonstranten uit heel Europa, waaronder veel verbannen Iraniërs en mensenrechtenactivisten, hielden op 12 februari een massale demonstratie in Parijs om solidariteit te tonen met de protestbeweging in Iran. Ondanks de wijdverspreide onderdrukking blijven de mensen in Iran dapper protesteren voor vrijheid en mensenrechten.
 • Mensenrechtententoonstelling 28-29 september, de verjaardag van de Iraanse opstand en het bloedbad in 1988
 • Grote tentoonstelling werd gedurende twee dagen gehouden in het Amerikaanse Congres.

PDF: Hoofdstuk 6 – Demonstraties – Mensenrechtententoonstelling

Alle campagnes voor 2023

In 2023 voerden we acht grote campagnes tegen mensenrechtenschendingen in Iran:

 • De internationale campagne om levens te redden en de executie te stoppen, voor alle gevangenen die zijn gearresteerd wegens deelname aan de vreedzame demonstraties van het afgelopen jaar en het onrechtvaardige en wrede doodvonnis dat voor hen is uitgesproken door het Iraanse regime. En ondanks dit vonnis staan ze onder druk en worden ze gemarteld.
 • Campagne om de georganiseerde misdaad van het regime in Teheran aan het licht te brengen.
  Om de demonstranten te onderdrukken, richt het Iraanse regime zich op hun ogen.
 • Onthullende campagne over de onderdrukking en druk op de families van de martelaren van de opstand in Iran.
  De families mogen hun geliefden niet herdenken. Ze worden veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor het indienen van rechtszaken. Ze hebben niet het recht om geïnterviewd te worden door de media binnen en buiten Iran. Ze worden gediscrimineerd en ontslagen. Veel gewonden van de opstand konden maandenlang niet naar de dokter of het ziekenhuis omdat de dreiging van arrestatie en berechting groot was. De humanitaire artsen die, volgens hun humanitaire en medische eed, begonnen waren met het behandelen van de gewonden tijdens de opstand, werden gearresteerd en onderworpen aan intense druk en gedwongen verhoren door het regime. Door deze informatie te verzamelen voor de internationale media informeert de campagne mensenrechtenorganisaties over deze wreedheid en onrechtvaardigheid en vraagt om hulp om onschuldige levens te redden.
 • De campagne tegen chemische aanvallen op meisjesscholen in Iran die half januari begon en leidde tot de dood en ernstige verwondingen van meer dan 13.000 vrouwelijke leerlingen.
 • Campagne voor de vrijheid van vrouwenrechtenactivisten in Iraanse gevangenissen.
  Deze campagne zet zich ook in voor de vrijheid van advocaten, leraren, artsen, studenten, vrouwenrechtenactivisten, kinderen en ook religieuze minderheden die door het Iraanse regime tot langdurige gevangenissen zijn veroordeeld.
 • De onthullende campagne tegen de onderdrukking door het Iraanse regime en de onderdrukking van bahai-gelovigen en christenen in Iran
 • Steun aan de media en onafhankelijke instellingen om mensenrechtenschendingen in Iran aan de kaak te stellen
  We steunen de historische, culturele en sociale programma’s van de nationale televisie van Iraniërs in ballingschap, een onafhankelijk medium dat niet verbonden is aan regeringen. Dit is om de tolerante en vreedzame Iraanse cultuur te laten zien tegenover het beleid van wreedheid en barbaarsheid en anti-culturele en omgekeerde Iraanse geschiedenis en cultuur door het Iraanse regime. We beschouwen deze reconstructie als noodzakelijk, en aangezien het regime van de heersende moellahs van Iran zelfs de oude en nationale Iraanse namen en gebeurtenissen van de kalender heeft verwijderd, proberen we de menselijke, mooie en inspirerende Iraanse tradities, die de geest van samenwerking, altruïsme en liefde in de samenleving onderwijzen, nieuw leven in te blazen.
 • We steunen ook het verzoek van denktanks – internationale vrouwenorganisaties – en mensenrechtenorganisaties die mensenrechtenschendingen in Iran aan de kaak stellen.

PDF: Hoofdstuk 7 – Alle Campagnes

Maryam Akbari Monfared, een symbool van gerechtigheid in de gevangenissen van het regime, campagne om het leven te redden van de oudste politieke gevangene van Iran

PDF:Hoofdstuk 8 – Maryam Akbari Monfared 15e jaar in gevangenschap

Belangrijke internationale resoluties ter ondersteuning van de opstand van Iran

We hebben in 2023 4 mailingen voorbereid en verstuurd naar 21207 mensen via e-mail en post.

 • Opschorting van de executie voor 98 demonstranten tegen wie een executiebevel is uitgevaardigd.
 • Onmiddellijke vrijlating van de journalisten die zijn gearresteerd voor het maken van reportages en het leveren van nieuwsreportages en foto’s en die zich in gevangenissen van het Iraanse regime bevinden.
 • Campagne voor de vrijlating van gevangen leraren in Iran.
 • Campagne tegen mensenrechtenschendingen in Iran.

PDF: Mailshot Iran grote gevangenis voor vrouwen journalisten

PDF: Mailshot Christendom in Iran

PDF: Mailshot Dreigende doosbedreigingen

PDF: Mailshot Oproep voor Levens Redden

PDF: Mailshot Oktober 2023

Public Relations

Onze 10e Hoofdstuk is gewijd aan een korte verwijzing naar de evenementen, bijeenkomsten en producties die we in 2023 hebben kunnen doen. We erkennen dat de steun en het advies van onze vrienden en ondersteuners in alle zaken vitaal, doorslaggevend en effectief waren, op zo’n manier dat we, met een krachtige groep, in staat waren om een enorme hoeveelheid nieuws, rapporten en het lijden van het Iraanse volk in verschillende talen te vertalen, gerechtigheid te zoeken voor de onschuldigen en mensenrechtenschendingen in Iran aan de kaak te stellen.
Ondanks onze tekortkomingen ontvingen onze public relations dagelijks zeer bemoedigende brieven, die ons zeer bemoedigden en onder de indruk brachten van de vriendelijkheid en aandacht van onze contacten en ondersteuners, en ook onze tekortkomingen aanvulden met waardevolle begeleiding en advies. Dit was een les voor ons

PDF: Hoofdstuk 10 – Public Relations

Gedachtenissen

In 2023 werden we geconfronteerd met het verlies van zeer waardevolle vrienden, wier verlies zeer schokkend was.
Maar alles wat ze tijdens hun leven hebben achtergelaten vanuit hun nobele menselijke waarden is een gedenkwaardig bezit voor ons.
En we geloven dat deze nobele mensen, ondanks het feit dat ze niet langer bij ons zijn, altijd aanwezig zijn in onze gedachten en in ons hart, en we zijn trots op ieder van hen.

PDF: Hoofdstuk 11 – Gedachtenissen

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

2023 2022

ACTIEF

Vaste activa  
Materiele vaste activa 0 0
Vlottende activa
Vorderingen 3.096 3.054
78.686 50.008
Totaal 81.782 53.062

PASSIEF

Eigen vermogen -/-771.114 -/-338.959
Langlopende schulden 851.412 374.917
Kortlopende schulden 
 Crediteuren 0 15.729
Belastingen en premies sociale verzekeringen 484 375
Overige schulden en overlopende passiva  1.000 1.000
1.484 17.104
Totaal  81.782 53.061

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2023 2022
 €
Som der Baten 1.181.168 1.350.830
Lasten
Besteed aan de doelstelling(en) 1.523.198 1.223.513
Wervingskosten baten 39.245  46.241
Kosten beheer en administratie 50.882 47.526
Som der lasten  1.613.235 1.317.280
Resultaat  -/-432.157 33.550

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

Grondslagen van de waardering van de activa en passiva

Materiele vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschaffingskosten verminderd met daarover, zo nodig naar tijdsgelang, berekende lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur en de eventuele residuwaarde, dan wel op de duurzaam lagere bedrijfswaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van de aanschaffingskosten.

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIEF

Langlopende schulden
Dit betreft renteloze leningen verstrekt door donateurs ter
overbrugging van liquiditeit. Aflossing vindt in overleg plaats.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten

 2023  2022
Donaties 1.181.168 1.350.830
Rente bank 0 0
Overige baten 0 0
1.181.168 1.350.830
 Lasten
Besteed aan deoelstelling(en)
Voorlichting en bewustwording:
Bijeenkomsten internationaal 25.150 22.440
Bijeenkomsten nationaal 14.500 2.567
Culturele/Literaire Organisaties 11.345  77.100
Human Rights organisaties 427.226  325.000
NGO/Research organisaties 12.000 12.000
Vrouwenorganisaties 84.000 83.000
Medische support 93.000 79.200
Massamoord 1988 39.999 13.267
Mediavoorlichting satelliet internationaal 784.137 592.500
Herdenkingen 31.841 16.439
 1.523.198  1.223.513

Wervingskosten baten:
Kosten eigen fondsverwerving 15.626 27.537
Drukwerk 12.040 5.530
Porti 11.579 13.174
39.245 46.241
Kosten beheer en administratie 
Personeelskosten 23.842 22.394
Huisvestingskosten 7.255 6.795
Kantoorkosten 575 1.780
Contributies 17 8
Kantinekosten 659 1.329
Telefoon  2.764  1.378
Administratiekosten 2.208 1.984
Advieskosten  3.034  5.209
Afschrijving inventaris  0 0
Bankkosten 1.694  1.817
Rente leningen  6.689  4.788
Overige  2.145  44
50.882 47.526

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en alle vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.  Wel is een onkostenvergoeding mogelijk mits de onkosten zijn onderbouwd met facturen.
De stichting heeft 1 werknemer in dienst.

SMV-2023-standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z3fol.pdf

Attachments