Iran: oproep om leven te redden van ter dood veroordeelde Hossein Shahbazi

25-12-2021 - Gisteren heeft het klerikale regime Hossein Shahbazi, een 20-jarige ter dood veroordeelde, naar eenzame opsluiting overgebracht om zijn doodvonnis uit te voeren. Shahbazi was 17 op het moment van zijn arrestatie.

2021-12-26T22:44:27+01:0026 december 2021|

Brutale Iraanse regeringsfunctionaris verdedigt doodstraf voor minderjarigen

17 december 2021 - Een topambtenaar van de rechterlijke macht in het Iraanse regime heeft de doodstraf voor minderjarigen verdedigd door te zeggen dat deze noch illegaal is, noch in strijd met de internationale verplichtingen van het regime.

2021-12-23T23:02:57+01:0018 december 2021|

Barbaarse executie van Arman Abdolali ondanks de internationale oproepen en bezwaren

Het misdadige regime heeft hem 7 keer naar de galg gebracht voor een schijnexecutie met het doel hem geestelijk te martelen. Hij werd op woensdag 24 november 2021 in Ghohardasht gevangenis opgehangen, ondanks de uitgebreide internationale oproepen en bezwaren en zonder het van tevoren aan te kondigen en zonder een laatste bezoek van zijn familie.

2021-11-26T23:06:39+01:0026 november 2021|

Iraanse Kinderen zijn het kwetsbaarst onder de moellahs

19 november 2021 - De kinderen van Iran zijn het kwetsbaarst onder de moellahs, omdat die de kinderrechten niet beschermen en niet bevorderen. Op deze Wereldkinderdag bieden wij een korte blik op de ernstige situatie van kinderen in Iran.

2021-12-17T21:50:37+01:0020 november 2021|

Vicevoorzitter Internationale Zaken van de Iraanse Commissie Mensenrechten: De executie van minderjarige delinquenten is geen schending van de mensenrechten

05-07-2021 - Majid Tafreshi, vicevoorzitter Internationale Zaken van de Iraanse Commissie voor de Mensenrechten, vertelde AFP dat de executie van minderjarige delinquenten "geen schending van de mensenrechten" is en dat niemand het recht heeft om het te bekritiseren.

2021-07-09T22:49:46+01:009 juli 2021|

Binnenkort vindt de executie plaats van een minderjarige delinquent na het afleggen van valse bekentenissen onder marteling

De middeleeuwse dictator van Iran is van plan de doodstraf van Hossein Shahbazi, een minderjarige delinquent die gevangen zit ten uitvoer te brengen. . Het gebruik van de doodstraf tegen personen die op het moment van het misdrijf minderjarig zijn, is echter verboden volgens de internationale mensenrechtenwetgeving en is in strijd met internationale verplichtingen. De Campagne “Bespaar Levens” roept de internationale gemeenschap, waaronder de Verenigde Naties, de Europese Unie en haar lidstaten op om het leven van dhr. Shahbazi te helpen redden.

2021-09-22T14:16:57+01:0025 juni 2021|

Iraanse regime executeert Baluchi politiek gevangene Javid Dehghan Khald

30-01-2021 - SMV heeft keer op keer internationale instanties opgeroepen om een delegatie naar Iran te sturen om gevangenissen te inspecteren en de veiligheid van gevangenen te waarborgen, met name gewetensgevangenen. Dit is de recentste van een reeks wijdverbreide executies door het Iraanse regime in de afgelopen weken. Volgens rapporten van binnenuit Iran heeft het regime alleen al in de afgelopen weken tientallen executies uitgevoerd in verschillende steden.

2021-09-22T12:24:01+01:0031 januari 2021|

Internationaal protest: stop executies van minderjarigen in Iran!

4 januari 2021 - Mensenrechtenactivisten en Iraniërs in ballingschap roepen op om de strijd tegen de doodstraf in Iran massaal op te voeren. De VN en de EU moeten de hun ter beschikking staande middelen gebruiken om voor wat betreft mensenrechtenkwesties druk uit te oefenen op het regime van Teheran.

2021-09-22T12:09:46+01:0011 januari 2021|

Wereldkinderdag klinkt hol voor kinderen in Iran die geen rechten genieten

19 november 2020 - De Verenigde Naties hebben op 20 november 1989 het Verdrag inzake de rechten van het kind aangenomen om het belang van erkenning van de rechten van kinderen te onderstrepen. Dit internationale verdrag geeft een opsomming van de burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten van kinderen die erkend moeten worden. De staten die partij zijn bij dit verdrag zijn verplicht de artikelen van dit verdrag na te leven en uit te voeren.

2021-09-22T12:12:05+01:0029 november 2020|
Ga naar de bovenkant