Iran: Represailles tegen mensenrechtenverdedigsters

In Iran betalen mensenrechtenactivisten een hoge prijs voor hun moed. Vanwege hun overtuiging en vreedzame protesten worden ze onder het mom van "gevaar voor de staatsveiligheid" hevig vervolgd. Terwijl het regime in heel Iran onderdrukking gebruikt om verdere burgerprotesten tegen de dictatuur te voorkomen worden bekende mensenrechtenverdedigsters in toenemende mate het slachtoffer van represailles.