Voormalige rector magnificus van de Universiteit van Teheran: beweging die streeft naar gerechtigheid voor de op grote schaal geëxecuteerde gevangenen in 1988 is mondiaal geworden

 Op maandag 29 augustus heeft dr. Mohammad Maleki, de eerste rector magnificus van de Universiteit van Teheran na de antimonarchale revolutie in Iran, zich in een op het internet gepubliceerd interview uitgesproken over de massale terechtstelling van politieke gevangenen in 1988 en de steun voor de massale terechtstellingen van de kant van de Raad van Experts van het Iraanse regime en Mullah Pour-Mohammadi, de huidige minister van Justitie in de regering-Rouhani. Dr. Maleki zei: ‘De regering kan niet haar macht behouden met misdaad, massale executies en moord.’