Op maandag 29 augustus heeft dr. Mohammad Maleki, de eerste rector magnificus van de Universiteit van Teheran na de antimonarchale revolutie in Iran, zich in een op het internet gepubliceerd interview uitgesproken over de massale terechtstelling van politieke gevangenen in 1988 en de steun voor de massale terechtstellingen van de kant van de Raad van Experts van het Iraanse regime en Mullah Pour-Mohammadi, de huidige minister van Justitie in de regering-Rouhani. Dr. Maleki zei: ‘De regering kan niet haar macht behouden met misdaad, massale executies en moord.’

Toen hem gevraagd werd waarom de functionarissen van het regime, die aanvankelijk de massale executies ontkenden, er nu achter staan, zei hij: ‘Je kunt de waarheid een tijdlang verborgen houden voor het publieke oog, maar niet voor eeuwig.’

‘Er is ons heel veel aangedaan voordat we in de jaren tachtig vrijkwamen. Toen we het mensen vertelden, geloofden ze het niet; tot een paar jaar geleden geloofde niemand het. Ze dachten dat we het hadden verzonnen en hielden vast aan wat Khomeini had gezegd: “Ze hebben zichzelf om het leven gebracht en geven ons de schuld.” Dus zo was de situatie totdat het geluidsband van Montazeri (over de massale executies in 1988) openbaar werd. En ze (de functionarissen van het regime) moesten het nu wel toegeven omdat ze geen keus hadden.’

‘Nu ze het geaccepteerd hebben, is de volgende stap het te rechtvaardigen en goedkeuren. Dus zijn ze begonnen het Iraanse verzet opnieuw aan te vallen. Ze zeiden: Deze mensen hebben moorden en misdaden gepleegd, enzovoort…’

‘Maar beetje bij beetje komt er meer duidelijkheid over de aantallen en cijfers aangaande deze massale executies. Mensen sturen nu regelmatig video’s uit diverse steden waarop te zien is dat daar een begraafplaats is van de martelaren van de executies van 1988.’

‘Ze beweren dat de executies alleen plaatsvonden in Teheran en dat het er niet meer waren dan vier- tot vijfduizend, maar dat is niet zo. Het gebeurde overal in Iran, zelfs in de dorpen. De Raad van Experts gaf toe dat “we ons gezag (regime) niet hadden kunnen handhaven als we het niet gedaan hadden”. Nou, doe het dan niet. Is het goed te praten dat je allerlei misdaden pleegt om je regime te handhaven? De regering kan niet haar macht behouden met misdaad, massale executies en moord.’

In reactie op een vraag over de opmerking van Pour-Mohammadi die zei dat hij Gods gebod heeft uitgevoerd, zei dr. Maleki: ‘Ik weet niet wat het niveau van Pour-Mohammadi is in religieuze zaken, maar zelfs Montazeri snapte niet hoe het kan dat iemand die niet meer dan een ongeletterde seminarieleerling is Gods gebod heeft begrepen en uitgevoerd… Waar had hij dit gebod van God vandaan? Het is weerzinwekkend wanneer hij zegt: “We hebben het gedaan, we doen het nu weer, en we zijn er trots op…” Hij geeft mensen nu als minister van Justitie in de regering-Rouhani zweepslagen, vermoordt ze, hangt ze op, en daarover komen geregeld berichten naar buiten.’

In reactie op de vraag wat zijn analyse aangaande deze executies is, zei dr. Maleki: ‘Dit soort dictaturen en autoritaire regimes kunnen alleen aan de macht blijven door angst te zaaien onder de mensen. Ze hebben in de afgelopen twee weken 80 tot 90 tot 100 mensen geëxecuteerd. Ze denken dat ze kunnen regeren door deze moordpartijen en door mensen schrik aan te jagen en te intimideren om te voorkomen dat ze in opstand komen en gaan protesteren, terwijl de geschiedenis laat zien dat dit soort dingen zelden positief uitwerken voor dictators. Het lot van een regime dat wil heersen met geweld, moord en bloedvergieten is duidelijk.’

Op de vraag wat de vooruitzichten zijn zei de eerste rector magnificus van de Universiteit van Teheran na de antimonarchale revolutie: ‘Anders dan in het verleden toen ze de zaak in de doofpot konden stoppen, is het nu een wereldwijde zaak. Er wordt nu in het hele wereld gedemonstreerd voor gerechtigheid, en ik denk dat deze zaak zich zal voortslepen… en dat de ernst en omvang van de gruwelen almaar duidelijker zullen worden… en dat de mensen die ontwaakt zijn en nog meer zullen ontwaken het lot van het regime van Velayat-e Faqih (Opperste Leider) zullen bepalen.’

Achtergrond:

In de zomer van 1988 heeft het Iraanse regime zonder vorm van proces tienduizenden politieke gevangenen in gevangenissen in heel Iran geëxecuteerd. De massa-executies werden uitgevoerd op grond van een fatwa van het regime van de toenmalige Opperste Leider Ruhollah Khomeini.

De feiten:

• Meer dan 30.000 politieke gevangenen zijn in de zomer van 1988 in Iran terechtgesteld.

• De terechtstellingen werden uitgevoerd op grond van een fatwa van Khomeini.

• De overgrote meerderheid van de slachtoffers bestond uit activisten van het verzet.

• Een Doodscomité keurde de doodvonnissen goed.

• Mostafa Pour-Mohammadi, die lid was van het Doodscomité, is tegenwoordig minister van Justitie onder Hassan Rouhani.

• De verantwoordelijken voor de massale executies in 1988 zijn nooit berecht.

• Op 9 augustus 2016 werd voor het eerst een geluidsband van de voormalige opvolger van Khomeini openbaar gemaakt waaruit is op te maken dat de massale executies hebben plaatsgevonden en dat daartoe opdracht is gegeven op het hoogste niveau.