Sinds midden juni worden er in Iran telkens weer demonstraties gehouden voor democratie en vrijheid. Daaraan hebben al honderdduizenden deelgenomen. Alleen al op 15 juni 2009 protesteerden bijna een miljoen mensen in de straten van Teheran tegen de dictatuur.

De wereldopinie is gechoqueerd over het geweld waarmee het regime de vreedzame demonstranten tegemoet treedt.

Juni-Juli 2009: geweld en terreur tegen vreedzame demonstranten

Inzamelingsactie: de slachtoffers hebben onze hulp nodig

We hebben de beelden gezien in de media: demonstranten werden door gemotoriseerde militie door de straten „gejaagd“ en op brute wijze neergeknuppeld, waarbij de politie van het regime zelfs vuurwapens inzette. Er vielen steeds meer doden en gewonden en gelijktijdig vonden er op grote schaal arrestaties plaats.

Het regime heeft de berichtgeving uit Iran bijna onmogelijk gemaakt, omdat het de voortdurende protestbeweging zonder pottenkijkers wil neerslaan. Desondanks bereikt ons informatie over de werkelijke proporties van de regimeterreur in Teheran en andere steden ……:  deze berichten spreken over ca. 300 doden, het aantal gewonde demonstranten loopt in de duizenden. Alleen al in de ziekenhuizen van Teheran zouden meer dan 1000 gewonden behandeld zijn, waarvan velen schotwonden hadden. Onder de dodelijke slachtoffers is de 19-jarige Sohrab Arabi, de omstandigheden waaronder deze de dood gevonden heeft zijn reden tot grote bezorgdheid over het lot van de talrijke vermisten.

De massale arrestaties blijven aanhouden. Tijdens nachtelijke razzia’s werden tegenstanders van het regime en hun familie gearresteerd. Velen werden met  onbekende bestemming weggevoerd zonder ook maar enige aanwij

zing van hun verblijfplaats.

De slachtoffers van de nachtelijke overvallen door de militie van het regime zijn vooral studenten, die in hun tehuizen overvallen worden, op grove wijze mishandeld en daarna naar de gevangenis gebracht. Hen hangen strenge straffen boven het hoofd.  Woordvoerders van justitie hebben aangekondigd dat “speciale rechtbanken” de gevangenen “een lesje zullen leren”. De leiders van de protestacties worden zelfs bedreigd met de doodstaf.
Er bereiken ons schokkende hulpoproepen uit Iran – van de slachtoffers en hun familie, van verdedigers van de mensenrechten en van advocaten.  Zij doen een beroep op de internationale mensenrechtenorganisaties om alles te doen wat in hun macht ligt om een eind te maken aan de terreur van het regime en de slachtoffers te helpen.

Wij roepen de internationale gemeenschap en de VN op om, behalve het tot dusver gevolgde beleid van verbale veroordeling, effectieve maatregelen te nemen om het regime in Iran door politieke en economische druk te dwingen zich aan de mensenrechten en het Volkerenrecht te houden.  Wij zetten ons gezamenlijk met hen, die namens regeringen, parlementen en VN voor de mensenrechten verantwoordelijk zijn, ervoor in dat:

  • De gewelddadigheden tegen demonstranten en de arrestaties van tegenstanders van het regime direct beëindigd worden
  • alle arrestanten direct en onvoorwaardelijk vrijgelaten worden
  • alle gevangenen beschermd worden tegen foltering en andere mishandeling, contact kunnen hebben met hun familie en advocaten en de noodzakelijk medische zorg krijgen. 

Voor ons mensenrechtenwerk zijn wij dringend aangewezen op uw financiële ondersteuning.  Daarom vragen wij u van ganser harte om uw gift. Wij mogen niet werkloos toekijken bij deze gruwelijkheden. Laten we daar samen wat aan doen!
Help mee! Ieder bedrag is belangrijk, eenmalig of periodiek, uw gift redt levens. Wegens de huidige situatie en de moedige inzet van het Iraanse volk voor vrijheid in Iran vragen wij u ons zoveel mogelijk te helpen, waardoor wij mensenlevens kunnen redden.
Wij danken allen, die ons werk voor de mensenrechten met giften of anderzijds steunen.
Meer informatie:

     

Onze projecten:

  • Campagne van advocaten ter ondersteuning van de gearresteerde protesteerder: €450,-
  • Campagne ter ondersteuning van de zoekactie’s naar vermiste activisten: €270,
  • Het openbaar maken van informatie over en uit Iran door middel van boeken, tijdschriften, televisie uitzendingen, foto’s en conferenties: €120,-

( U bent natuurlijk vrij om zelf een donatiebedrag voor te stellen)
PostBank: 4925296
Stichting voor Mensenrechten Vrienden