Deze mensenrechtenactivist is vanwege zijn persoonlijke opvattingen en kritiek op de onderdrukking van individuele vrijheden voor studenten geschorst en verblijft momenteel in een isoleercel in vleugel 209 van de Evingevangenis in Teheran en is ondergaat  zeer heftige vormen van mentale en fysieke martelingen.