Oproep voor erkenning van godsdienstvrijheid en rechten van christelijke minderheid 

30 oktober 2009 – Paus Benedictus XVI heeft de Iraanse regering verzocht om vrije geloofsuitoefening voor christenen in Iran toe te staan. De overheid van Iran moet vrijheid van geloofsuitoefening voor christenen garanderen.

Het moet katholieken worden toegestaan die priesters en kerken te hebben, die nodig zijn, zei de paus donderdag tegen de nieuwe Iraanse ambassadeur bij het Vaticaan. De situatie van de christelijke minderheden moet worden verbeterd, christenen moeten beter in de samenleving geïntegreerd worden.

De christenen en Maryam Rostampour en Marzieh Amirizadeh zitten sinds maart 2009 in Teheran in de gevangenis

De paus benadrukte dat vrijheid van religie en geweten de bron is van alle andere vrijheden. Bescherming van het leven, rechtvaardigheid en solidariteit zouden de thema’s moeten zijn voor een reële samenwerking. Goede betrekkingen tussen leden van verschillende religies zijn voor Benedictus XVI een dringende noodzaak in deze tijd, met als doel het creëren van een menselijker wereld. Maryam-Rostampour-Marzieh-A

Volgens mensenrechtenorganisaties en westerse regeringen worden christenen, net als andere religieuze minderheden in Iran, vervolgd en gediscrimineerd. Veel leden van christelijke kerken of andere religieuze groeperingen zitten in Iran in de gevangenis, alleen wegens het uitoefenen van hun geloof.