11 november 2009 – Het executievonnis van Ehsan Fatahian is woensdagmorgen uitgevoerd in de Sanandaj gevangenis. Veiligheidspolitie beval de familie van de mensenrechtenactivist om de plaats van executie te verlaten en bracht het lichaam om 8 uur ‘s morgens met een ambulance over naar het kerkhof. Zij zeiden dat zijn lichaam binnen enkele dagen overgedragen zou worden.

Ehsan Fatahian werd in eerste instantie veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf wegens samenwerking met een Koerdische partij. Nadat hij tegen het vonnis in beroep gegaan was werd hij ter dood veroordeeld. (Comité van Reporters zonder Grenzen)


MAANDAG, 9 NOVEMBER, 2009

Kurdische activist, Ehsan Fattahian, zal worden terechtgesteld op woensdag 11 november.

Hieronder volgt Ehsan’s brief uit de Sanandaj-gevangenis:

Laat me daaraan toevoegen dat ik, kort voordat mijn vonnis werd omgezet in de doodstraf, vanuit de Sanandaj gevangenis naar het detentiecentrum van het ministerie van informatie werd gebracht, waar mij gevraagd werd voor de camera een valse bekentenis af te leggen, berouw te tonen voor daden die ik niet had gepleegd en mijn overtuigingen af te wijzen. Ik gaf niet toe aan hun onwettige eisen, dus werd mij gezegd dat mijn gevangenisstraf zou worden veranderd in de doodstraf. Ze waren er snel bij om hun belofte te houden en mij te bewijzen dat rechtbanken altijd toegeven aan de eisen van de inlichtingendienst en niet-gerechtelijke autoriteiten. Hoe kan men dan de rechtbanken bekritiseren?

Alle rechters leggen een eed af om te allen tijde en in alle gevallen onpartijdig te zijn, om vonnis te wijzen volgens de wet en niets dan de wet. Hoeveel van de rechters in dit land kunnen zeggen dat zij hun eed niet hebben geschonden en eerlijk en onpartijdig zijn gebleven? Volgens mij is het aantal te tellen op de vingers van mijn hand. As het volledige rechtssysteem in Iran bevel geeft tot arrestaties, processen, gevangenneming en doodstraffen met het eenvoudige handgebaar van een onopgeleide verhoorder, wat valt er dan te verwachten van een paar onbelangrijke rechters in een provincie die altijd gediscrimineerd is? Ja, naar mijn mening is het hele fundament van dit huis in verval.

De laatste keer dat ik in de gevangenis de aanklager sprak die de eerste aanklacht had ingediend, gaf hij toe dat het vonnis onwettig was. Toch is er voor de tweede keer vonnis gewezen dat mijn executie moet worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend is die volharding om de executie tot elke prijs uit te voeren het gevolg van druk uitgeoefend door politieke groeperingen en inlichtingendiensten buiten de rechterlijke macht. Mensen die deel uitmaken van deze groepen kijken alleen vanuit hun eigen politieke en financiële belangen naar de kwestie van leven en dood van een gevangene. Zij zien niets dan hun eigen onwettige doeleinden, zelfs waar het gaat om iemands recht om te leven – het meest fundamentele mensenrecht. Hoe zinloos is het dan niet om van hen te verwachten dat ze internationale verdragen respecteren, als ze hun eigen wetten niet eens respecteren?

Mijn laatste woord: als de heersers en onderdrukkers denken dat de Koerdische kwestie met mijn dood zal verdwijnen, hebben ze het mis. Mijn dood en de dood van duizenden anderen zoals ik zullen de wond niet doen verdwijnen; ze zullen de vlammen van dit vuur slechts aanwakkeren. Er is geen twijfel aan dat elke dood het begin van een nieuw leven is.

Ehsan Fattahian,

Centrale Gevangenis Sanandaj