Maryam Rostampour en Marzieh Amirizadeh, die tot het christelijke geloof zijn toegetreden, werden op 5 maart 2009 gearresteerd en zaten sindsdien in de Evin-gevangenis in Teheran.  De aanklacht  van “afvalligheid” en verkondiging van hun christelijk geloof blijft van kracht. Een internationale campagne waarin veel christelijke organisaties betrokken waren, resulteerde eind november tot hun voorlopige vrijlating.

 

De campagne blijft zich inzetten om ervoor te zorgen dat de aanklacht tegen de vrouwen wordt geschrapt.
Maryam Rostampour en Marzieh Amirizadeh zaten meerdere malen in eenzame opsluiting en werden onderworpen aan tal van ondervragingen. Zij waren er lichamelijk slecht aan toe en kregen onvoldoende medische zorg. Zij  werden door de rechterlijke macht onder druk gezet om van hun christelijke geloof af te zien, wat de twee vrouwen echter weigerden.

Ook de EU is opgekomen voor de vervolgde christenen in Iran d.m.v. een verklaring van 2 mei 2009:
“De Europese Unie spreekt haar diepe bezorgdheid uit over de toenemende schending van de godsdienstvrijheid in Iran. De Europese Unie veroordeelt in het bijzonder de voortdurende vervolging door de Iraanse autoriteiten van het op legitieme wijze belijden van het christelijk geloof. Naar verluidt zijn de Iraanse onderdanen Hamik Khachikian, Jamal Qalishourani en Nadereh Jamali in januari 2009 gearresteerd en verblijven zonder aanklacht in hechtenis. Evenals Marzieh Amirizadeh en Maryam Rustampoor die in maart 2009 werden gearresteerd. …
De Europese Unie dringt er bij de Iraanse autoriteiten nadrukkelijk op aan om te voldoen aan hun internationale verplichtingen om religieuze vrijheid te beschermen en te stoppen met het vervolgen van legitieme religieuze activiteiten.”