11 februari 2010 – Internationale bedrijven, waaronder Nokia / Siemens, worden bekritiseerd wegens het leveren van bewakingstechnologie aan Iran.

Het Europese Parlement heeft het regime in Teheran op 10 februari in een resolutie dringend verzocht zich te houden aan zijn toezeggingen om de mensenrechten te respecteren. In de resolutie, die met grote meerderheid in het Europese Parlement werd aangenomen, worden de leiders van Iran op het volgende gewezen: “Als Iran prijs stelt op verbetering van de betrekkingen met de Europese Unie zal men de fundamentele mensenrechten moeten garanderen, respect voor democratische beginselen moeten hebben, en de vrijheid van meningsuiting en de rechtsstaat respecteren. Dit is een vereiste voor alle landen die politieke en economische betrekkingen met de Europese Unie willen onderhouden.

Verder wordt benadrukt dat “het eventuele afsluiten van een samenwerkings- en handelsovereenkomst tussen Iran en de Europese Unie afhankelijk is van respect voor deze waarden, van het volledig naleven door Iran van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad en het IAEA, controleerbare garanties voor het vreedzame karakter van zijn nucleaire programma en de bereidheid van het land om steun aan terrorisme te staken. ”

Volgens het Europese Parlement is door “de politieke ontwikkelingen in Iran na de omstreden presidentsverkiezingen van juni 2009 gebleken dat er een groot potentieel voor democratische verandering aanwezig is, die uitgaat van het Iraanse volk, waar een krachtige en actieve civiele samenleving een centrale rol speelt.”

De doodvonnissen en executies in Iran werden scherp veroordeeld, met name de recente executie van twee politieke gevangenen, Mohammed Reza Alizamani en Arash Rahmanipour. Het Europese Parlement roept op tot afschaffing van de doodstraf en dringt er bij de Iraanse autoriteiten op aan betogers die op vreedzame wijze demonstreren voor meer democratische rechten niet te beschuldigen “Moharebeh “(vijand van God) te zijn, waarop de doodstraf staat. Bovendien wordt de onmiddellijke vrijlating van alle personen geëist die uitsluitend wegens het vreedzaam uitoefenen van hun recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering, hun religieuze overtuiging of seksuele geaardheid zijn aangehouden.

Tenslotte bekritiseerde het Europese Parlement fel “de internationale bedrijven, met name Nokia / Siemens, wegens het leveren van de benodigde technologie voor censuur en bewaking aan de Iraanse autoriteiten, die dit gebruiken voor het vervolgen en arresteren van Iraanse dissidenten” en “verzoekt de Commissie en de Raad onmiddellijk maatregelen te nemen voor een verbod op de export van surveillance technologie door Europese bedrijven naar landen als Iran, waar de overheid dit kan gebruiken om de vrijheid van meningsuiting schenden.”