16 februari 2010 – Onderzoek van de situatie in Iran door de Mensenrechtenraad van de VN

Bij een eerste evaluatie van de situatie in Iran door de Mensenrechtenraad van de VN op 15 februari in Genève, is het onderdrukken van de oppositie en andere schendingen van de mensenrechten veroordeeld door vertegenwoordigers van het Westen. De situatie in Iran dient allereerst door de VN-Mensenrechtenraad onderzocht te worden.

De westerse landen, waaronder Groot-Brittannië, Italië, Canada en Duitsland, hebben onder andere kritiek op het “onevenredige toepassen van de doodstraf”, ook voor minderjarigen. Zij beschuldigden Iran bovendien van vrouwendiscriminatie en discriminatie van religieuze minderheden. Ze eisen dat VN-rapporteurs inzake foltering en andere deskundigen van de VN het in land toegelaten worden.

De vice-staatssecretaris voor de Mensenrechten van de VS, Michael Posner, veroordeelde tijdens het debat “de gewelddadige en onrechtvaardige onderdrukking van onschuldige Iraanse burgers”, zoals blijkt uit de arrestaties, gewonden en doden. Ook de Franse ambassadeur Jean-Baptiste Mattei beschuldigde de leiders in Teheran van “bloedige repressie van de eigen bevolking”. Bovendien worden Iraanse gevangenen gemarteld en verkracht.

De Duitse VN-ambassadeur Reinhard Schweppe herinnerde eraan dat in Iran de mensenrechten worden geschonden van alle lagen van de bevolking. Hij stelde tevens de willekeurige executies, gevangenisstraffen en het schenden van de rechten van gedetineerden aan de kaak.

De Zwitserse VN-ambassadeur Dante Martinelli formuleerde in een schriftelijke verklaring vijf adviezen voor Iran. Zwitserland riep de regering van Iran op de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering te garanderen. “Zwitserland betreurt het gebruik van buitensporig geweld door de Iraanse veiligheidsdiensten tegen mensen die gebruik maken van die vrijheden. De daders van dit machtsmisbruik moeten voor de rechter worden gebracht.”

Zwitserland heeft de regering van Iran aanbevolen om het Iraanse justitiële systeem aan te passen. Het toenemende aantal doodvonnissen moet naar beneden. Voor minderjarigen dient de doodstraf afgeschaft te worden. Verder maakt Zwitserland zich sterk voor het afschaffen van steniging, amputatie en geseling – “wrede straffen die in strijd zijn met de internationale betrekkingen van Iran.”

In een andere aanbeveling wordt aangedrongen op onderzoek van buitengerechtelijke executies en folteringen, evenals de garantie op een eerlijk proces, in overeenstemming met internationale normen, voor ieder die gearresteerd wordt. Bovendien moeten alle wetten die etnische en religieuze minderheden discrimineren worden afgeschaft.

Voor het gebouw van de Verenigde Naties in Genève werd gedemonstreerd door zo’n 500 tegenstanders van de Iraanse regering. Ze kwamen uit heel Europa en wilden blijven tot woensdag, wanneer de resultaten van het debat op de website gepubliceerd worden.