Een woordvoerder van de politie deelde mee dat er 21 mensen zijn gearresteerd wegens het in bezit hebben van illegaal brandbaar materiaal (vuurwerk, enz.).

Deze politiefunctionaris zei ook dat de politie vastbesloten is om tijdens de twee dagen voor de ceremonie van Chaharshanbeh Soori (Vuurfeest) hard op te treden tegen mensen die gevaarlijk brandbaar materiaal vervaardigen of bij zich hebben.
(Roshangari website – 14 maart 2010)

(Opmerking: Iran is begonnen met hard op te treden tegen zogenaamd gevaarlijk ontvlambaar materiaal. Uit angst voor protesten van burgers op deze avond betekent dit meestal alle voetzoekers en vuurwerk die gebruikt worden bij deze traditionele Iraanse ceremonie)