April 2010 – Sinds het Iraanse nieuwjaar, dat samenvalt met het begin van de lente, komen familieleden van politieke gevangenen steeds opnieuw bijeen voor de Evin-gevangenis in Teheran en andere gevangenissen in het land en eisen vrijlating van de gevangenen.

Vooral voor en tijdens de eindejaarsfeesten van 21 maart verzamelden honderden mensen zich voor de gevangenissen om ’s nachts een wake te houden en daarbij de doden te herdenken, die de afgelopen maanden in Iran door staatsgeweld om het leven zijn gekomen. Zij eisen de vrijlating van politieke gevangenen die willekeurig, soms maandenlang, zonder rechtsbijstand worden vastgehouden.

Familieleden en mensenrechtenactivisten komen steeds weer bijeen voor de gevangenissen, hoewel een aantal van hen door de politie van het regime met arrestatie bedreigd wordt. Het is voor familie van bekende politieke gevangenen verboden om op nieuwjaarsdag naar de gevangenis te komen

Zo berichtte de moeder van een geïnterneerde Iraanse mensenrechtenactivist dat het de familie van de gevangenen verboden was om nieuwjaar te vieren voor de Evin-gevangenis van Teheran, waar hun familieleden vastzitten. Parvin Mokhtar, de moeder van mensenrechtenactivist Kouhyar Goodarzi vertelde volgens berichten in de media, dat zij en andere familieleden van de gevangenen van plan waren om vlak voor nieuwjaarsdag, 21 maart, bij elkaar te komen voor de Evin Gevangenis.

“We waren van plan om de traditionele Nieuwjaarstafel voor de gevangenismuren op te stellen, zodat we op Nieuwjaar dichter bij onze verwanten in de gevangenis zijn”, zei ze. “Maar we werden tegengehouden door de politie en andere strijdkrachten, die de wegen naar de gevangenis geblokkeerd hadden.”

Volgens berichten van Iraanse mensenrechtenorganisaties zijn de afgelopen 12 maanden duizenden Iraanse burgers in hechtenis genomen omdat ze gedemonstreerd hadden voor vrijheid en democratie. Daarbij minstens 550 bij naam en toenaam bekende studenten en 147 journalisten. Er werd aan bekende politieke activisten en journalisten een gezamenlijke gevangenisstraf opgelegd van minstens 418 jaar. Er zijn ook zeker 16 doodvonnissen uitgesproken. Bijna 24.000 arrestaties zijn gedocumenteerd.