Volgens rapporten wordt een politieke gevangene in onduidelijke omstandigheden vastgehouden in het beruchte celblok 209 van de Evin Gevangenis sinds haar arrestatie op Asjoera (27 december 2009). Zahra Bahrami is ingezetene van Nederland en heeft de dubbele Iraanse en Nederlandse nationaliteit. Zij kwam naar Iran om haar kind te bezoeken.
De 45-jarige politieke gevangene zit samen met twee andere gevangenen in een cel en heeft sinds haar arrestatie geen bezoek mogen ontvangen van haar familie. Bahrein lijdt onder een depressie vanwege de geestelijke en lichamelijke martelingen die zij in de gevangenis heeft ondergaan.

Haar familie is onder druk gezet en bedreigd door ondervragers om geen mededelingen te doen over Bahrami: als ze dat wel zouden doen, krijgen zij ook problemen.
Bahrein werd gearresteerd bij de Asjoera-demonstraties waar ze werd aangevallen door veiligheidstroepen en naar celblok 209 in de Evin Gevangenis werd gebracht. Vervolgens werd ze overgebracht naar een isoleercel in het Sepah Celblok in de gevangenis Gohardasht in Karaj, waar ze lichamelijk en geestelijk werd gemarteld en op immorele wijze werd beledigd door ondervragers van het Ministerie van Intelligentie om televisie-interviews te geven. Zij werd gedwongen om een aantal interviews te geven.

Ondervragers zonden haar interviews uit nadat ze een verklaring van medewerking had ondertekend, en gebruikten de interviews als bekentenissen tegen haar. Ze wordt onder andere beschuldigd van Moharebeh (vijandschap tegen God), het in gevaar brengen van de staatsveiligheid, en lidmaatschap van de Royalist Association. (Human Rights and Democracy Activists in Iran – 27 april 2010)