De politieke gevangenen Zeynab Jalalian en Hossein Khezri werden in unfaire processen zonder rechtsbijstand ter dood veroordeeld.

Luidens berichten van mensenrechtenactivisten in Iran  bevinden de 27-jarige Zeynab Jalalian en de 28-jarige Hossein Khezri, die beiden tot de Koerdische minderheid in Iran behoren, zich in acuut gevaar om terechtgesteld te worden. Ze waren wegens vermeend lidmaatschap van een Koerdische partij en “vijandigheid tegen god” – zoals de fundamentalisten de burgerlijke tegenstand tegen het regime noemen – ter dood veroordeeld.

Zeynab Jalalian werd begin 2009 door een Revolutionaire Rechtbank van de West-Iraanse stad Kermanschah ter dood veroordeeld. Daarvóór had zij acht maanden lang in een gevangenis van de Iraanse Geheime Dienst in een isoleercel gezeten. Zeynab Jalalian had tijdens het proces, dat slechts enkele minuten duurde, geen rechtsbijstand gekregen. Op 26 november 2009 bevestigde de Opperste Rechtbank haar doodvonnis. Begin maart 2010 werd Zeynab Jalalian vanuit de gevangenis van Kermanschah naar een onbekende plaats overgebracht. Daarna bracht men haar over naar de afdeling 209 van deTeheraanse Evin-Gevangenis  Mensenrechtenactivisten gaan ervan uit dat haar binnenkort de terechtstelling te wachten staat.

Hossein Khezri werd in 2008 in Kermanschah gearresteerd en vervolgens door een Revolutionaire Rechtbank in de Noordwest-Iraanse stad Oroumieh ter dood veroordeeld. In de zomer van 2009 werd het vonnis in hoger beroep bevestigd. Op 11 april 2010 werd Hossein Khezri, die in de gevangenis gefolterd werd, vanuit de Centrale Gevangenis van Oroumieh naar een onbekente plaats overgebracht.

Volgens berichten van mensenrechtenactivisten werden nog 18 Koerdische mannen en een vrouw wegens hun inzet voor de rechten van de Koerdische minderheid in Iran ter dood veroordeeld. Tot hen behoren Farzad Kamangar, Farhad Vakili, Habibollah Latifi, Sherko Moarefi, Ali Haydarian, Anvar Rostami, Rostam Arkiya, Mostafa Salimi, Hassan Talai, Iraj Mohammadi, Rashid Akhkandi, Mohammad Amin Agoushi, Ahmad Pouladkani, Sayed Sami Hosseini, Sayed Jamal Mohammadi, Mohammad Amin Abdolahi, Ghader Mohamadzadeh, Aziz Mohammadzadeh en Shirin Alam-Hoei.