Het hoofd van de organisatie voor particuliere scholen heeft verteld dat muzieklessen op school verboden zijn als buitenschoolse activiteiten.

“Als er een school ontdekt wordt waar muziekles wordt gegeven zullen er strenge maatregelen genomen worden, zoals sluiting van die school” aldus Ali Baqerzadeh.
Volgens Baqerzadeh  wordt met muzieklessen bedoeld die lessen waarbij westerse muziekinstrumenten als piano of gitaar bespeeld worden. (Comité van Mensenrechten Reporters – 01-06-2010)