Mohammad-Reza Haddadi werd ter dood veroordeeld toen hij vijftien jaar was.

De Europese Unie heeft Iran in een verklaring van 6 juli dringend verzocht om drie aanstaande executies op te schorten en de doodstraf af te schaffen. Volgens berichten van mensenrechtenorganisaties zullen binnenkort drie gevangenen geëxecuteerd worden:  de 22-jarige Mohammad-Reza Haddadi, die als minderjarige ter dood werd veroordeeld, de 43-jarige Sakineh Mohammadi-Ashtiani, die gestenigd dreigt te worden, en de politieke gevangene Zeynab Jalalian.

De afgevaardigde voor buitenlands beleid van de EU, Catherine Ashton, benadrukte dat Iran door het uitvoeren van deze executies rechtstreeks ingaat tegen haar internationale verplichtingen, in het bijzonder het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
Ze drong er bij de Iraanse regering op aan om de doodstraf volledig af te schaffen en intussen een moratorium op executies af te kondigen, zoals vereist in de resoluties 62/149 en 63/168 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Mohammad-Reza Haddadi zit in de Adelabad-gevangenis in de zuid-Iraanse stad Shiraz. Hij werd in januari 2004 ter dood veroordeeld voor een moord die hij zou hebben gepleegd toen hij 15 jaar was. Hij bevestigde zijn onschuld onder ede en trok een eerdere bekentenis in, die onder druk was afgelegd. Desondanks werd zijn executie al verschillende keren gepland. Internationale protesten van mensenrechtenactivisten en de inspanningen van advocaten konden de executie tot dusverre echter voorkomen. 7 juli 2010