De advocaat van de in Iran door steniging ter dood veroordeelde Sakineh Mohammadi-Ashtiani heeft gevraagd om meer internationale aandacht voor de zaak. De 43-jarige Mohammadi Sakineh-Ashtiani moet sterven volgens de wil van het Iraanse regime. De moeder van twee kinderen zou overspel hebben gepleegd en betrokken zijn geweest bij het doden van haar echtgenoot. De beschuldigingen worden bestreden door haar advocaat, Mohammad Mostafai.

De in mensenrechtenkwesties ervaren advocaat Mostafai heeft de zaak ongeveer een jaar geleden op zich genomen en erover gerapporteerd in zijn blog op Internet. Internationale media hebben het verhaal overgenomen, waardoor de druk op Iran gestaag toeneemt. Ook Mostafai zelf werd doelwit van de Iraanse rechterlijke macht. Hij werd ondervraagd, zijn vrouw en zwager werden gearresteerd. Ze werden pas weer vrijgelaten toen Mostafai naar Turkije vluchtte en asiel aanvroeg in Noorwegen.

Het regime wantrouwt  de advocaat al jaren, omdat hij zich vooral inzet voor ter dood veroordeelde vrouwen en jonge mensen. Vóór zijn vlucht uit Iran is het hem vaak gelukt het uitvoeren van het vonnis te voorkomen. In het geval van de door steniging bedreigde Sakineh Mohammadi-Ashtiani is Mostafai nu afhankelijk van hulp van de wereldopinie.