Volgens berichten is het hoofd van de 15de afdeling van de Revolutionaire Rechtbank, Salavati, van plan om Zahra Bahrami, die een dubbele Nederlands-Iraanse nationaliteit heeft, ter dood of tot levenslang te veroordelen. Ze werd bij de Ashura protesten (27 december 2009) gearresteerd.

Op maandag 17 augustus werd de 45-jarige Bahrami, die al meer dan 8 maanden onder onbekende omstandigheden gevangen zit in de beruchte afdeling 209 van de Evin gevangenis, meegenomen naar de 15de afdeling van de Revolutionaire Rechtbank waarvan Salavati de leiding heeft.
“Je krijgt òf de doodstraf òf levenslang”, vertelde de rechter haar.

Bahrami weigerde een verklaring af te leggen omdat ze geen rechtsbijstand had en kondigde aan dat ze alleen zou spreken in het bijzijn van een advocaat. Na haar protest heeft Salavati de zitting voor 10 dagen geschorst. Bahrami wordt nog steeds het recht ontzegd op een advocaat.

Ze wordt beschuldigd van oorlog voeren met God, propaganda tegen de regering, en actief lid te zijn van een monarchistische organisatie en van een anti-overheidsgroepering. Bahrami heeft alle aanklachten ontkend en zei dat ze allemaal voortkwamen uit bekentenissen waartoe ze door fysieke en geestelijke marteling was gedwongen.

De 45-jarige politieke gevangene is moeder van twee kinderen en heeft een dubbele Nederlands-Iraanse nationaliteit. Ze kwam naar Iran om een van haar kinderen te bezoeken en werd gearresteerd bij de Ashura protesten. Zij werd in de gevangenis geestelijk en lichamelijk gemarteld. Ondervragers van de geheime dienst in het Sepah cellenblok van de Gohardasht gevangenis en in afdeling 209 van de Evin gevangenis hebben haar onder zware druk en marteling gedwongen haar schuld toe te geven via TV opnamen die door de staatstelevisie zijn uitgezonden. De ondervragers hebben deze bekentenissen in de rechtbank tegen haar gebruikt.

(Mensenrechten- en democratieactivisten in Iran – 18 augustus 2010)