17 september 2010 – Gevangen christenen worden onder druk gezet om hun geloof af te zweren.

Volgens berichten van mensenrechtenactivisten in Iran bedreigt de rechterlijke macht gedetineerde christenen met de doodstraf als ze niet bereid zijn om hun geloof af te zweren. Dit betreft o.a. de predikant Naderkhani Yousef en zijn vrouw Fatemeh Pasandideh, die beide in de de Lakan-gevangenis van de noord-Iraanse stad Rasht zitten. Predikant Yousef Nadarkhani zit gevangen sinds zijn arrestatie op 13 oktober 2009. Het echtpaar is onder druk gezet om zich tot de islam te bekeren. De represaillemaatregelen bestaan uit geïsoleerde opsluiting en een verbod om bezoek te krijgen.

Tegelijkertijd zet Justitie in Iran familieleden van gevangen christenen onder druk: ze moeten de gevangenen ertoe brengen hun geloof af te zweren, anders kunnen ze een aanklacht van afvalligheid van de islam verwachten. Hierop staat in Iran de doodstraf door ophanging.

De gedetineerden waarvan de familieleden gedagvaard zijn o.a. de 48-jarige Stephan Reza, zijn vrouw Maria en de 23-jarige Ehsan Behrooz. Zij zitten sinds juli 2010 in hechtenis in de stad Mashhad  in noordoost Iran. Tot nu toe weigeren de drie christelijke gevangenen om toe te geven en afstand te doen van hun geloof.
Justitie droeg de familie op om de gevangenen tijdens hun bezoek aan hen te overreden om zich weer bij de islam aan te sluiten. Als ze niet meewerkten werd gedreigd met de doodstraf.