Politiek gevangene Hossein Khezri(28) is veroordeeld tot de doodstraf, op beschuldiging van het ‘voeren van oorlog tegen god’ en deze straf is bevestigd door officials.
Deze poliek gevangene zit in zeer moeilijke omstandigheden in de Orumieh gevangenis, en zijn doodstraf kan elk moment worden uitgevoerd.

Een van zijn familileden heeft in een Interview gezegd: “De doodstraf voor Hossein werd uitgesproken nadat hij al zeven maanden in eenzame opsluiting had gezeten, en nadat hij naar de Orumieh gevangenis werd overgebracht. De rechtzaak duurde slechts 8 minuten in aanwezigheid van een een afgevaardigde van het openbaar ministerie en een afgevaardigde van de geheime dienst. Deze rechtszaak werd gehouden in de eerste afdeling van het Iraanse revolutionaire hof en was tevens ook de enigste zitting.

Zijn advocaat was welliswaar aanwezig gedurende de rechtszaak, maar noch de gedaagde als zijn advocaat mochten de zaak verdedigen. Een paar dagen voor de behandeling van de zaak werd zijn advocaat bedreigd door anonieme mannnen die de advocaat er van wilden doordringen dat hij geen ‘recht heeft om een anti-revolutionair’ te verdedigen.

Hossein is gearresteerd in 2008 door de Nabi Akram revolutionaire garde, in de Kermanshah terminal. Hij is overgebracht naar een detentie centrum in een militaire basis zonder dat hem is medegedeeld, waarom hij gearresteerd werd. Hij is dusdanig gemarteld, dat hij diverse keren bijna het bewustzijn heeft verloren. Hij is 49 dagen gevangen gehouden in dit detentie centrum.

Hossein is diverse keren opgehangen totdat hij bijna stikte. Ook heeft hij diverse keren stroomschokken moeten ondergaan en is divere keren geslagen met stokken. Bij deze martelingen is hij 30% van zijn gezichtsvermogen kwijt geraakt en heeft hij nierschade opgelopen. Ook heeft hij schade aan de longen opgelopen, tengevolge van de omstandigheden in de gevangenis.

Hij lijdt nog steeds, maar de officials weigeren om hem te behandelen. (Mensenrechten activisten in Iran – Oct. 10, 2010)