15 oktober 2010 – De Iraanse advocaat Mohammad Mostafaie deed in het Europees Parlement een oproep tot economische en politieke sancties van de EU tegen Iran.
Mohammad Mostafaie, een van de advocaten van de veroordeelde Iraanse Sakine Aschtiani Mohammadi, heeft de ernstige schendingen van de mensenrechten en de onderdrukking van vrouwen in Iran aan de kaak gesteld. De Iraniërs leven in een ‘situatie van slavernij “, zei Mohammad Mostafaie op 14 oktober voor de Subcommissie mensenrechten van het Europees Parlement. Over het geheel genomen is de situatie van de mensenrechten in het land somber, zei de advocaat, die sinds september in ballingschap in Noorwegen woont. Vrouwen en kinderen worden gemarteld, minderjarigen geëxecuteerd.

Mohammad Mostafaie noemde het geval van de tot de dood door steniging veroordeelde Sakine Mohammadi Aschtiani als voorbeeld van de talrijke mensenrechtenschendingen in Iran. “De huidige Iraanse wetten zijn in schril contrast met de fundamentele mensenrechten,” zei Mostafaie en noemde concrete voorbeelden van massa-executies, doodstraf voor minderjarigen en systematische marteling van dissidenten en minderheden. “In Iran heerst er een soort slavernij voor vrouwen en kinderen,” zei de advocaat, “bovendien wordt informatie systematisch gefilterd.” Hij zei ook dat het voor de burgers van het land een grote hulp zou zijn als ze informatie van internet konden halen .

Mostafaie riep de EU op tot een hardere houding tegen Iran. Niet alleen economische sancties zijn noodzakelijk, maar ook politieke. De EU kan bijvoorbeeld reisbeperkingen opleggen aan functionarissen van het Iraanse regime.

De mensenrechtenadvocaat drong er bij de landen die zich inzetten voor vrijheid en mensenrechten op aan om hun invloed te coördineren. Naar zijn mening zijn de mensenrechten het belangrijkste ter wereld om voor te strijden. “Met betrekking tot Iran vormen de schendingen van de mensenrechten waarschijnlijk een nog belangrijker thema dan de nucleaire kwestie,” zei hij tegen de leden van het Europarlement.

Het standpunt van het Europees Parlement heeft, althans in het geval van de Iraanse Sakine Mohammadi Ashtiani, aantoonbaar effect. Twee dagen nadat de voorzitter van het Parlement, Jerzy Buzek, de regering in Teheran heeft opgeroepen om de zaak nogmaals te overwegen, werd de executie in eerste instantie uitgesteld.
Volgens persberichten