4 november 2010  – “Fundamentele schending van de mensenrechten en in het bijzonder de rechten van vrouwen door de Iraanse regering”
Naar aanleiding van berichten over de aanstaande executie van de tot steniging veroordeelde Iraanse Sakine Mohammadi Aschtiani hebben regeringen en mensenrechtenorganisaties uit verschillende landen nogmaals een oproep aan Iran gedaan om de executie tegen te houden.

De Amerikaanse regering veroordeelde de mogelijke terechtstelling van Aschtiani in de krachtigste bewoordingen. Deze zaak zou een voorbeeld zijn van “fundamentele schending van de mensenrechten en in het bijzonder de rechten van vrouwen door de Iraanse regering”, aldus woordvoerder Robert Gibbs op 2 november in Washington. “Wij dringen er bij de Iraanse regering op aan om de executie op te schorten en mevrouw Aschtiani rechtvaardig te behandelen, hetgeen zij verdient“, zei hij in een verklaring.

De EU-gevolmachtigde voor buitenlands beleid, Catherine Ashton, drong er op 2 november eveneens bij Iran op aan om de executie van Sakine Mohammadi Aschtiani tegen te houden en het vonnis om te zetten. Zij wees erop dat Iran door de steniging rechtstreeks zou ingaan tegen haar internationale verplichtingen, in het bijzonder het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten. Namens de Europese Unie deed Catherine Ashton nogmaals een beroep op de Iraanse regering om de doodstraf volledig af te schaffen en intussen een moratorium op executies in te stellen, zoals uitdrukkelijk is geëist in de resoluties 62/149 en 63/168 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

De 43-jarige Sakine Aschtiani Mohammadi werd door een Iraanse rechtbank ter dood veroordeeld wegens vermeend “overspel”. Ze werd veroordeeld op grond van een bewijsmiddel dat alleen in Iran wordt toegepast: het zogenaamde “inzicht van de rechter “, dus diens subjectieve mening. De terechtstelling zou door steniging moeten worden uitgevoerd, hetgeen internationale verontwaardiging veroorzaakte.

De volttrekking van het vonnis werd als gevolg van de wereldwijde protesten in juli voorlopig opgeschort. In september deed het regime in Teheran de toezegging om de zaak opnieuw te onderzoeken. De doodstraf is tot nu toe niet ingetrokken, dus blijft het gevaar van executie aanwezig voor Sakine Mohammadi Aschtiani, die in de gevangenis zit van de stad Tabriz in noordwest Iran. Wereldwijd zetten mensenrechtenactivisten zich in voor de intrekking van de doodstraf en de vrijlating van deze moeder van 2 kinderen.