1 november 2010 – Internationaal oproep voor Nasrin Sotoudeh, Mohammad Seifzadeh en andere advocaten die in Iran vervolgd worden.

Volgens berichten van mensenrechtenactivisten is de prominente Iraanse advocaat Mohammad Seifzadeh op 30 oktober door de revolutionaire rechtbank in Teheran tot negen jaar gevangenis veroordeeld omdat hij betrokken was bij de oprichting van een mensenrechten-centrum. De verdediger van verscheidene politieke gevangenen kreeg tevens het verbod om tien jaar lang zijn beroep uit te oefenen. De Iraanse rechterlijke macht beschuldigt Seifzadeh ervan “een gevaar voor de nationale veiligheid” te zijn. De advocaat is van plan om beroep aan te tekenen.

Intussen verhoogt het regime in Iran de druk op mensenrechten-advocaten. Tegen twee internationaal bekende advocaten, Abdolfattah Soltani en Mohammad Ali Dadkhah, zijn aanklachten ingediend.

De advocate Nasrin Sotoudeh, die op 4 september is gearresteerd, wordt vastgehouden in de Evin-gevangenis in Teheran. Berichten spreken over een strenger bewind in de gevangenis en marteling, waar de gevangen advocate op reageerde met een hongerstaking.

Nasrin Sotoudeh verdedigde veel politieke gevangenen en zette zich in voor de redding van ter dood veroordeelde minderjarigen. Zij wordt beschuldigd van “propaganda tegen de staat” en “het in gevaar brengen van de nationale veiligheid”. Behalve de internationale mensenrechtenorganisaties hebben in Iran meer dan 800 vrouwenactivisten, mensenrechtenactivisten en cliënten van Nasrin Sotoudeh in een verklaring de onvoorwaardelijke vrijlating van de advocate geëist.
Een andere advocaat die met mensenrechten is begaan, Mohammad Olyaifard, zit momenteel een jaar gevangenisstraf uit omdat hij in de media had geprotesteerd tegen de executie van een van zijn cliënten, die als minderjarige ter dood was veroordeeld.

De internationaal bekende advocaat Mohammad Mostafaei, die veel ter dood veroordeelde minderjarigen en meerdere tot steniging veroordeelde mensen heeft vertegenwoordigd, moest in juli 2010 Iran ontvluchten na zijn oproep tot redding van de tot steniging veroordeelde Sakineh Mohammadi Ashtiani. Dit was de oorzaak van internationale verontwaardiging en had de arrestatie van zijn vrouw en zwager tot gevolg.

Amnesty International toonde zich in september al bezorgd dat het Iraanse regime d.m.v. intimidatie van advocaten probeert te voorkomen dat politieke gevangenen en vluchtelingen – met name zij die worden beschuldigd wegens het uitoefenen van hun recht op vrijheid van meningsuiting, vergadering en vereniging – toegang krijgen tot een gekwalificeerd juridisch adviseur.

Mensenrechtenactivisten doen een appel op de VN mensenrechtencommissaris Navy Pillay om zich in te zetten voor Mohammad Seifzadeh en andere vervolgde advocaten in Iran, en Iran te herinneren aan haar verplichtingen volgens de VN-verklaring over het beschermen van verdedigers van de mensenrechten.